2012/05/01

Helyezkedés II.


(Át)helyezkedések II.


Azzal kezdtem múlt heti jegyzetem, hogy „Most váltás van a romániai magyar politikai szintéren”, és rövid eszmefuttatásom mindenekelőtt az RMDSZ megváltozott helyzetére reflektált. Nos, azóta nemcsak a szűkebb romániai magyar, hanem a teljes román politikai mezőny fejtetőre állt, ezért még aktuálisabb felmérni és kielemezni a kisebbségi politizálás kínálkozó kereteit és lehetőségeit.
            Ígéretemhez híven most az újonnan megalakult politikai párt, az EMNP viselt dolgairól szólnék, vagy legalábbis, ami eddigi ténykedéséből kiolvasható. Előre bocsátom, hogy egy kezdő szereplőről van szó – akkor is, ha vezetői és szimbolikus patrónusa – régóta a pályán vannak, ezért az apró botlásokra, az indulással együtt járó bakikra nem térnék ki. Azt próbálom vázolni, hogy milyen sajátos politikai diskurzust, ha úgy tetszik stílust, vagy ideológiát, és miféle célkitűzéseket fog követni az új párt.

            Hosszú elemzést szenteltem a közelmúltban a párt lefektetett elveinek, és várható magatartásának nem ismétlem, az ott kifejtetteket.
           
Az új párt, az EMNP, létrejöttének előzményei közül három tényezőt emelnék itt ki. Először. Ne feledjük, hogy a párt a volt Reform Tömörülés, RMDSZ platform folytatója, és ez úgy élhet sokak emlékezetében, mint olyan csoport, aki lényegében azzal lépett fel, hogy hatalmat akar, majd hatalmon (szinte) ugyanazt tenné, mint a szövetség. Ha igaz, akkor azóta “megtalálták az utat”, vagy legalábbis azt állítják magukról, de sértődöttségük, és a (különösen személyes) bosszú szelleme ott motoszkál minden megnyilvánulásukban. Másodszor.  Ami köztudott, hogy Tőkést (“az új párt Tőkés László értékelvű politizálását és az autonómia-program hangsúlyos képviseletét folytatja”) pajzsukra emelve, szimbolikus tőkéjét használva indultak. Harmadszor. Az sem titok, hogy a magyarországi kormányzó pártok politikai attitűdjét követik, azok eszmei és anyagi támogatását élvezik. De meg kell jegyeznünk, hogy találkozón vettek részt a Jobbikkal is, azaz a szélsőjobbos rögeszméket sem tekintik megvetendő álláspontnak, politikai krédójuk kailakításában. Különös és ellentmondásos dolog ez, hiszen az antiszemita, szélsőjobboldali és nacionalista gondolatoknak alapértelmezetten nincs foganatja a multietnikus Erdélyben. Programjuk első fejezete pedig a polgári szabadságjogok fontosságát hangsúlyozza. Minden esetre az talán kihámozható a legkevesebb kétféle diskurzusból, hogy magukat jobboldali (etno)nacionalistáknak, az etnikai identitás megőrzése bajnokakainak, (neo)konzervatív, és keresztény formációként hirdetik.
            Problematikus viszont a felvázolt, leginkább etno-populistának nevezhető, diskurzusuk, mert miközben az autonómiát (bármit is jelentsen az) (túl)hangsúlyozzák a romániai magyar kisebbség vonatkozásában, lemondanak az erdélyi magyarság jellemző transzilván identitásáról, ha az “össznemzetinek” mondott értékek kerülnek szóba. Ha jól értem, akkor saját belső porondon az elszigetelődést támogatják, a Bukaresttől való leválást, de semmiféle sajátos vonást és tradícionális másságot nem ápolnak, ha Magyarország, pontosabban a jelenlegi politikai kurzus kerül szóba. És itt van a gond az új párt álláspontjával, amiért nem jósolok sok szavazót nekik. Mert, legyünk stílusosak, a (Fideszes)KDNP-s miatyánk nem mindenben klappol az erdélyi magyar hiszekeggyel. Egyfelől mert a romániai magyar kisebbség mássága-, sajátos identitása helyett az össznemzeti integráció – szemmel láthatóan bicegő és olomkerekeken haladó – szekerébe igyekeznek befogni az ittenieket. Másfelől pedig akárhogyan is próbálnák újraértelmezni – mondjuk pusztán matematikai jelentést tulajdonítani a fogalomnak – Romániában kisebbség vagyunk. Lemondani a bukaresti politizálásról, nem lehet célunk, hiszen állampolgárként jogos támogatást csak onnan várhatunk, a romániai magyarság nem a Bukarestből való kivonulást támogatja, hanem gyakorlati céljait szeretné megvalósítani. Ebben viszont az RMDSZ a jobb. Azt is kétlem, hogy amennyiben a néppárti képviselők parlamenti vagy esetleg kormányzati pozíciókhoz jutnának, nem fogadnák el a mandátumot, ezért amit mondanak inkonzisztens, hiteltelen. Lehet csak savanyú a szőlő?
Az EMNP egyfajta „K(aiserische) und K(önigische)” kisebbségben gondolkodik, ez pedig nem szerves, nem itteni, nem belső és nem hiteles, hanem az anyaországból ránk vetített illuzórikus identitás, divatos kifejezéssel import image, amire építeni kockázatos vállalkozás. Kifejtve, olyan romániai magyarság-képet alkalmaznak, mely itthon egyfajta „kisebbségi felsőbbrendűséget” hirdet, régmúlt idők emlékét idézve, nemcsak a román többség (vagy nem is elsősorban azzal szemben), hanem a többi kisebbség vonatkozásában is. Másfelől pedig semmiféle autonómiát nem kérnek ki a jelenlegi magyar politikai vezetőkkel szemben, az ottani elképzelések kiszolgálójaként, az úgynevezett Nemzeti Együttműködési Rendszer katonáiként állítják be a romániai magyar kisebbséget. Kockázatos vállalkozás ez, mert életidegen, mert az erdélyi magyarok nem képzelik az anyaországiak nyúlványának, sem előretolt helyőrségének magukat. Mindkét konstrukció a romániai magyar kisebbség helyzetének félreértésén alapul: etno-populista politikai kommunikáció, mely hatékony lehet a politikailag tájékozatlan közönség egy szűk keretében, de hosszú távon egész biztosan működésképtelen. Felvetni sem képes annak a többes identitásnak a problematikáját, mely közösségünket jellemzi, ez pedig egyfelől az állampolgári lojalitáson és az erdélyi magyarság sajátos identitás-konstrukcióján, másfelől pedig a magyar (kulturális)nemzethez való lojalitáson alapul.
Amíg az RMDSZ képtelen megtalálni „új hangját”, és a magyarországi kormány kizárólag az EMNP-t támogatja, az új pártnak semmit nem kell tennie támogatók (potenciális szavazók) megszerzése érdekében. Azután pedig minden bizonnyal csak akkor tud hatékony és demokratikus formációként fennmaradni, ha ideológiai alapállását megváltoztatja, illetve nézőpontját erdélyivé teszi, részleteiben is kidolgozza.  Egyébként könnyen lehet, hogy egy második MPP (2.0 )-vel, azaz egy némileg upgrade-olt, de annál semmivel sem sikeresebb kísérlettel van dolgunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése