2012/12/25

Politikai ámokfutásPolitikai ámokfutás

Lassan eljár a „mennyből-az-angyal” és szilveszterre fordul az idő kereke s a politikai földindulás utórezgései csak nem csillapodnak, azt hiszem soká fog tartani, amíg megtörténik az átrendeződés, amíg újra elhelyezkednek a politika tektonikus lemezei és viszonylag stabil képlet alakul ki. Minden esetre van túlhízott és lármás-ricsajos parlament és van ennek megfelelően kövér és funkcióit tekintve szertefolyó (tárcanélküliekkel meg fölös miniszterelnök-helyettesekkel dúsított) vadonatúj (persze azért csupa ismerős arcból álló) kormány. Hogy a brand new government mit fog jól, s mit rosszul tenni nem tudhatjuk – amúgy a hagyománnyá tett száz napos türelmi iőszak, a kormányváltásnak kijáró puffer-zóna arra is int, hogy még ne értékeljünk, várjuk a fejleményeket, először is a jövő évi költségvetést, és aztán a nagy projekteket (ennek immár külön minisztériumot is szenteltek). Szép ígéretben hiány nincs – áfa és vállalkozói hozzájárulás-csökkentés, minimálbér-emelés, progresszív adózás, stb. – szóval a „jólét következik”, ha hinni lehet az újaknak. Ne feszegessük, hogy miből és hogyan, mert nálunkfele a legjobb, ha a kormányok ígérnek, és aztán azonmód megfeledkeznek ígéreteikről. Azt hiszem egy, csak egy kormány és miniszterelnök volt a régióban, ki szavát tartotta – Medgyessy Péter és kormánya – s bár ne tette volna, mert Magyarország azóta is mélyülő gazdasági válsággal küzd: szóval politikusaink („ezek”) vagy ne ígérjenek (így járt el a fidesz-kormány), vagy ne tartsák szavukat (mint ahogy a fidesz „tartja”).
Elnyúló átmenetre számíthatunk, mert azt hiszem nehezen fog

az új establishment

kialakulni. Egyfelől, mert egyféle rendszerváltás fog bekövetkezni, a kétharmados parlamenti többség sarkalatos változtatásokat fog hozni a közeljövőben és az intézményi átalakítások, már a központi adminisztrció szintjén is bonyodalmakkal (belső vitákkkal) jártak és járnak. Az alkotmánymódosítás - és nem kétlem, hogy ennek egyik mozgatója az elnök elleni revans lesz, szerepkörének erőteljes megnyirbálása, az állam parlamenti jellegének megerősítése – és a választási törvény átírása, a politikai játékszabályok átszabását fogja jelenteni. De ugyancsak hosszútávú változást fog hozni a régiók határainak újrarajzolása, a területi önigazgatás, a szubszidiaritás elvének gyakorlatba ültetése, a központ-régió hatalmi viszonyainak újraszabályozása is. Másfelől pedig roppant nehéz lesz személyi változtatásokat kieszközölni azokon a területeken, ahol Băsescu az elmúlt időszakban fokozatosan megszállta az intézményeket (state capture) – titkosszolgálatok, legfelsőbb- és korrupció-ellenes ügyészség, alkotmánybíróság, legfelsőbb bíróság, annak ellenőrző testülete, a legkülönfélébb felügyelőbizottságok, a média egy része, stb., stb, – és ahol az ellenállás, rosszul értett és értelmezett, európai hátszéllel zajlik. Érdemes az intézmények visszavételéért folyó harcot és a kétharmados kormány ezirányú erőfeszítéseit közelről is figyelemmel kísérni. Ugyanis, ez lesz – meglátásom szerint – az elkövetkezendő év fő politikai csapása: kiszorítani a megszállott intézményekből az elnökhöz hű alattvalókat, „felszabadítani” a terepet a saját nómenklatúra számára. Ez pedig élet-halál harcnak ígérkezik, főként az elnök és a győztesek közötti egyfajta (informális) erőegyensúly láttán, melyet a „titkos paktum” szimbolikusan is rögzített. Az „országot” bevették a balliberálisok, de a városi gerillaharc dandárja még hátravan, azt hiszem redutról redutra, sorra kell majd bevenniük az elnök által ma még kontroll alatt tartott közintézmények és erőszakszervezetek mindenikét, és ez nehéz, elhúzódó feladatnak ígérkezik. Ha pedig a folyamatot az előregyártott, ajrópai szemeknek megmutatott, elnöki paktumok fogják szabályozni és egy-egy szakaszát kijelölni, legalább két évet fog tartani az „Age of War”, s cseppet sem babra fog menni a játék.
És aztán újra kell gondolni a kisebbségi politizálás kereteit és lehetőségeit egyaránt, pontosabban

testre kell szabni a romániai magyar politizálás kisködmönjét.

Vannak még kifejezetten naív, vagy annak tűnő emberek a politikai színtér környékén is, akik abban reménykedtek, vagy teszik azt még ma is, hogy a romániai magyar politikai meinstream csak úgy, mintegy jószántából kijózanodik, számot vet múltjával és önkritikát gyakorol, majd megtisztul és megváltozik. Nem tartozom közéjük, nem gondolom, hogy a fél-vereség, illetve a teljes bukás ilyen katarktikus eredménnyel járna, nem csak vélem, hanem látom is, hogy ilyesmiről szó szincs, a romániai magyar politizálás egyre lennebb csúszik a lejtőn, egyre színvonaltalanabb.
            Kevés szót érdemel az EMNP és holdudvara, hiszen azt hiszem akik a teljes bukást – és a nullaegészhét százalékos eredményt én végzetes bukásnak tekintem, minden józan emberrel egyetértőleg – sikerként értékelik, elvesztek, számukra a „valóság” csak egy szó, mely üresen kong, a wishful thinking pedig a „király”, a szappanopera három nap és három éjszakán át trónoló királya. Amíg számukra Tőkés az abszolút idólum, a szimbolikus vezér, ez már így is marad: megtévesztettek és elvesztődöttek siralmas serege. És ezen a fidesz hátszél sem segít.
            A szövetség belső demokrácia-deficitje paradox folyamatokat indított el a vezérlés területén. A formális döntéshozási eljárások megváltoztatása nélkül, a legfontosabb döntéseket elvben még mindig az SZKT kellene, hogy hozza, a döntési kompetencia két, egymásnak ellentétes irányba húzódott szét. Egyfelől a politikai központ (elnökség és csatolt részei) önkényesen dönt a legtöbb kérdésben, és utólag próbálja - pusztán formai értelemben - legitimálni döntéseit, mintegy megerősíteni az SZKT által. Másfelől pedig előzetes mandátumot kér, mintegy biankó csekket, például a kormánypártokkal való tárgyalásokra. A szűk beavatott kör (de nem a formális elnökség, hanem a helyiek közül a befolyásosak is) által hozott döntésre példa a „titkos paktum” az USL-vel, melyet még szeptemberben megkötöttek és amelynek tartalma ma sem nyilvános, de a döntés formai ismérvei is homályosak („sokan tudtak róla az elnökségből és a vidéki vezetők közül is”, hallhattuk a magyarázatot – sic!). Na, ezt még utólagos jóváhagyásra sem bocsájtották, a „kis-parlament” elé. A döntések másik része – legyenek azok, akár központiak is – néhány befolyásos területi „terminátor” kezébe összpontosult, mindenféle központi, vagy alapszabályban rögzített kontroll nélkül. Így válhatott a sepsiszentgyörgyi polgármester egyfajta szóvívővé, aki viszont csak saját (és esetleg a Tamás Sándor – kovásznai „kiskirály”) szavát vitte/viszi kampányban és azt követően is. És maradtak a kiürült és ellényegtelenült formális vezető testületek, melyek immár csupán kellékei, afféle kulisszái a döntéshozatalnak, leginkább a felelősségek elkenésére, utólagos szétterítésére valók. A döntéshozatal ilyenformán két-három irányba is szétfolyt, felelősséget senki nem vállal, a szabályokra mindenki magasról tesz, nincs semmiféle átláthatóság vagy kiszámíthatóság, egyéni ambíciók és tülekedés van a

politikai ámokfutás

megannyi jellemzőjével együtt. A szétesés és az implózió, a bedőlés szélén táncol a szervezet az alig több mint másfél éve, a Markó által kiválasztott és székbe helyezett utód „hathatós ténykedésének” köszönhetően. A rövid poszt-Markó éra megmutatta a szövetség legrosszabb tulajdonságainak továbbélését, a szervezeti megújulás képtelenségét, a vezetőváltás elhibázott, anti-demokratikus voltát, és a régi-új „vezetők” alkalmatlanságának majd minden vonását. Amit a tavaly januárban erről írtam, mára napnál világosabban áll előttünk: ”A szervezet leginkább társadalom-, kultúra- és politikaszervező képességét veszítette el, pedig éppen ezeken a területeken ígért megoldásokat és, ha mást nem, legalább fenntartható’ jövőképet, útmutatást. Márpedig egy jövőkép nélküli szerveződés aligha folytatható és még kevésbé képes mozgósítani bármilyen cselekvésre: hitelvesztett és halálra ítélt szervezet.” A szövetség a szakadék szélén billeg, az első szélfuvallat röpíti majd a mélybe, hacsak meg nem tud kapaszkodni az utolsó vagon legutolsó hágcsóján. Az utód(ok) alkamatlansága is előre látható volt: Az utód egyelőre “tulajdonságok nélküli” és nem rendelkezik azon vonásokkal, mint a felkent előd. Legitimálnia kell magát, megedződnie a „harcban”, s azután talán újratermelheti a ráhagyományozott hatalmat.” Nos, a harc ebben az értelemben elveszett, sem a szervezeti megújulás, sem a sikeres választás, de még csak a szinten tartás sem jött össze, mégha ezt is próbálják kommunikálni. Elbukott a Markó utáni, de paradox módon mégis Markó-féle terv,  a régi-új vezérkar illegitim, kezéből szétfolyt a hatalom és az is kiderült, hogy a “klikk szellem”, a klientúra, roppant labilis, új projekt után fog nézni, amint a régi végképp megbukik. Azt hiszem a “nagy előd” mindkét szeme sír, paradox módon a Markó-éra Kelemen Hunorral ér véget.
Most egy sajátos forduló következik, az eddigi székelyföldi kliensek válnak majd patrónusokká és a képviselők-szenátorok lesznek az új “kijáró” bukaresti kliensek. A Székelyföldön kívüli apparátus jórésze pedig elillan, vagy átváltozik és polgári életéhez tér vissza, nekük már csurranni-cseppenni sem fog, nincs ahonnan. A bukott paktum egyetlen haszna az lehet, hogy kizárta a magyarországi kormányzathoz való kelemeni dörgölőzés további balettlépéseit.
Egyelőre ez van az „angyaljárás” után, az ó-évi evés-ivás, dínom-dánom kellős közepén.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése