2012/11/06

Fejszámolás„Fej-számolás”
Mint ígértem, ebben, a kampányt megelőző legutolsó jegyzetemben, a romániai magyar politikai pártok esélyeire fogok reflektálni. Azzal kezdem, hogy egy kis esélylatolgató közös számolásra invitálom Önöket, mégpedig elméletileg előrelátható forgatókönyvek felvázolásával és nem a közvélemény-kutatások adatainak értékelésével, mely adatok ez esetben nem mérvadóak.[i]
A romániai magyar szavazatok népszámlálási adatokra alapozott, elméletileg becsült aránya az összavazatok mintegy 6.5%-át teszik ki. Ez abban az esetben lehet mindenféle további számítás alapja, ha azt feltételezzük, hogy a romániai magyarok ugyanolyan arányban vesznek részt a választáson, mint az országos átlag, ez legyen a null-hipotézisünk. Ebben az esetben azzal számolhatunk, hogy az RMDSZ megszerzi a voksok mintegy 5.2%-át. Honnan ez az arány? Először is a 6.5%-ból le kell vonnunk ennek a mintegy 15%-át, a nyári helyhatósági választások megyei tanácsokra leadott ellenzéki hányadát (értsd: MPP + EMNP), t.i. semmilyen érv nem szól az ellen, hogy ezt az alacsony arányt most az EMNP, egymagában is teljesíteni képes. Hiszen az MPP potenciális szavazatai (mint proteszt, azaz ellenzéki voksok) minden bizonnyal az EMNP kosarában landolnak majd, így a szervezet az összes szavazathoz viszonyítva, usque 0.9-1%-os szavazatarányt érhet el. Nem érdemes román átszavazásra számítani, ez sohasem volt jellemző (talán egyetlen alkalommal, amikor - azóta sem derült ki miért - Tőkés EU-parlamenti jelöltként szerzett Vaslui-i szavazatokat). Ezen kívül számolni kell azzal a – saját számításaim szerint minimálisan – mintegy 5%-nyi román jelöltekre leadott szavazattal, melyet olyanok követnek el, akik népszámláláskor magukat magyarnak mondják. Mindenesetre, minden közvélemény-kutatás és választási eredmény (ahol ezt utóbb rekonstruálták, például exit poll felvétellel mérték) ezt a számot valószínűsíti - helyhatóságin ez rendre magasabb arány szokott lenni. Márpedig, ha a potenciálisan maximális romániai magyar szavazatarány a null-hipotézis szerint 6.5%, akkor a levonásra kerülő húsz százalék, azaz az összes vokshoz viszonyított 1.3%, végeredményként 5.2%-ot ad. Az azonos részvételi arány mellett ettől – többek között a kerületek etnikai értelemben egyenetlen kijelölése, illetve a bonyolult (dHondt-féle számítás) visszaosztási procedura okán - kisebb eltérések előállhatnak, de a fenti eredmény valószínűsíthető. Amennyiben – valamilyen csoda folytán – a magyar szavazók nagyobb arányban járulnának az urnákhoz, mint a román szavazók, az RMDSz eredménye ettől jobb lesz, illetve nagyon kis mértékben az ellenzéki zsebpárté is, akinek viszont semmi esélye az alternatív küszöb teljesítésére. Csakhogy a null-hipotézis feltétele a nagyon jó mozgósítás, mert ha teszem azt a magyar szavazók részvétele alulmarad az országos átlagénak, mondjuk - az első hipotézis szerint - tíz százalékponttal, akkor az összes magyar szavazatarány 5.85%-ra módosul, ebből levonva az EMNP 15%, illetve az átszavazók 5%-át, az RMDSZ eredménye kb. 4.7%, az EMNP-é pedig nem éri el a nulla egész kilenc százalékpontot sem. A még alacsonyabb romániai magyar részvétel nyilván még rosszabb eredményt hoz, mind a szövetségnek, mind az ellenfelének. A második hipotézis, vagyis 20%-os negatív részvételi eltérésnél, az RMDSZ 4.16%, az EMNP 0.78%-ok kapna. Továbbá a valószerűtlen, de azért „a realitás határain belül maradó” harmadik hipotézis szerint, 30%-nyi negatív eltérés esetén, az RMDSZ a szavazatok 3.64%-át – ez még elég az alternatív küszöbhöz! -, míg az EMNP csupán az összavazatok 0.68%-át nyerné el.
A fenti számok azt valószínűsítik, hogy az elkövetkező kampány legfontosabb feladata a romániai magyar szavazók mozgósítása, minél nagyobb számú polgár szavazásra bírása. Márpedig a fennálló sajátos kontextusban, éppen ez a problematikus, amikor a román szavazók (különösen a a Băsescu-t leváltani akaró közönség), példátlan méretben mozgosulhatnak a választásokra. Számukra a választás tétje – ami talán legmeghatározóbb eleme a nagyarányú politikai részvételnek – egyértelmű: befejezni az elnök nyáron sikertelen elzavarását. Viszont a romániai magyar szavazó számára ez az üzenet és ugyanakkor kampánytéma, bizonyos értelemben marginális, sokan elhiszik azt a nyári politikai kommunikációs fogást, hogy ez nem a mi ügyünk, másrészt pedig, és ez a fontosabb, a domináns szövetségnek nincs kialakított álláspontja, éppen a központi téttel kapcsolatban! A helyzet tipikusan olyan jellegű, mint amelyet a tankönyvek a kereszthatásokkal kapcsolatban szoktak vázolni, amikor ellentétes erők (értsd üzenetek, befolyások, propaganda, stb.) és abból keletkező nyomás éri a szavazókat, ilyenkor azok elbizonytalanodnak és távol maradnak az urnáktól[ii]. Kérdés az, hogy az amúgy megfáradt és kevés fantáziával, no meg anyagi forrással rendelkező szervezet(ek) képes(ek) lesz(nek)-e alternatív napirendet felállítani[iii], azt egy, a román meg a magyarországi médiaközegtől független, vagy hirtelen leváló romániai magyar médiatérben hatásosan megjeleníteni[iv]? Illetve sikerül-e, mindeközben, a figyelmet az elhibázott volt kormányzati intézkedésekről  elterelni[v]?  Attól tartok, túl sok feladatot jelent mindezen kérdések megoldása egy rövid kampány keretében (talán erre mondták az RMDSZ vezetők, hogy „nehéz kampány lesz”?). Nincs helyem részletes kifejtésre, csak egy problémát vázolnék. Nem kétlem, hogy a romániai magyar polgárok magukat egyenjógúnak tekintik a román többséggel és részt szeretnének venni a központi politikai napirend vitájában és a kampánytét eldöntésében. Az ellentétes jelzések és a bizonytalan kommunikáció pedig vagy elbizonytalanítja részüket, vagy esetleg átszavazásra készteti őket, vagy az elnök leváltását szorgalmazó USL-re, vagy ellenkezőleg (bár minden bizonnyal kisebb arányban) a Băsescu-pártiakra. De ennél is valószínűbb a passzivitás, a távolmaradás. Ha pedig egy magyar-magyar verseny fele mozdul el mindkét szervezet és bár egyértelmű jelzést adnak, „keresztbefolyás-mentes” üzenetet közvetítenek, de azok ellentétesek az elnökkel kapcsolatban, növelik a belháború esélyét, sőt további kereszthatásokat idéznek elő.
Ezért gondolom úgy, továbbra is, hogy nagy valószínűséggel, az a forgatókönyv lesz érvényes, melyet hat héttel ezelőtti jegyzetemben is valószínűsítettem: az RMDSZ parlamentbe jut, de csupán az alternatív küszöb teljesítésével, (komoly veszteségek árán) az EMNP pedig esélytelen.


[i]  A hazai közvélemény-kutatások a legkevésbé a részvételi szándékot képesek megbízható pontossággal előrelátni. Régebbi gondja ez a szakembereknek, nemcsak nálunk gond. Mert az effektív részvételt rengeteg konjunkturális – csak a kampányban vagy a választások igazi napján előálló – feltétel befolyásolja, többek között akár az időjárás, (lásd Sandy hatása az amerikai választásokra) vagy az évszak, stb. A december 9-i választás, az évszak szempontjából azt jelenti, többek között, hogy vége a mezőgazdasági évadnak, tehát a vidéki lakosok jórésze “ráér” választani menni. A külföldön szezonmunkát (mezőgazdaság, építkezés) vállalók már idehaza lehetnek, de mondjuk a szolgáltatásokban külföldön dolgozók csak karácsonyt közvetlen megelőző napokban érkeznek haza. Az egyetemi oktatás nem szünetel, tehát az egyetemisták nagy hányada “nincs odahaza”, meglehet ezért passzív, stb. És hadd szóljak fél szót arról, is hogy adott esetben, egy erősen szegmentált, sőt törésvonalakat mutató politikai mezőnyben, a különféle politikai közösségekhez csatlakozó szavazók, eltérő elkötelezettséggel rendelkezhetnek, különféle arányban vehetnek részt a választáson. Most minden hiteles forrás szerint az USL szavazótábora a Băsescu-affér kapcsán jóval motiváltabb, mint a nyáron egyszer már távolmaradásra bíztatott, vesztésre álló volt kormánypárt hívei. Ez tipikusan a “band wagon effect” helyzet, amikor az emberek a győzteshez pártolnak, minél többen vannak egy véleményen, annál többen csatlakoznak hozzájuk, állnak át a győztesnek vélt oldalra: Băsescu megnyert egy pyrrhuszi csatát a nyáron, de elveszíti a pártját, a télen.
A romániai magyar szavazókkal kapcsolatban az országos mérések, soha nem is voltak mérvadóak, hiszen legjobb esetben az országos minták, mintegy 80-100 magát magyarnak mondó személyt tartalmaznak, akiket ráadásul nem anyanyelvükön, hanem románul kérdeznek. Ez a minta-nagyság és kutatási módszertan, nem lehet mérvadó, érvényes és reprezentatív a romániai magyar szavazókra vetítve. Aztán a hibahatár miatt soha nem tudjuk megmondani, hogy valóban átlépi-e az 5%-os küszöböt – mostmár - egyik vagy másik, romániai magyar formáció, vagy sem. Vegyük a méréseket, melyek nagyjából 4.7-6.4% közé teszik az RMDSZ várható eredményét, és értelmezzük “pontosan”. Ez ugye azt jelenti, hogy a szövetségre leadandó szavazatok – 95%-os valószínűséggel – az 1.7-9.4%-os intervallumba esnek (sic), belátható, hogy nem leszünk ettől sokkal okosabbak. Az EMNP várható eredménye, pedig a használt eszközökkel, mérhetetlen.
[ii] Lipset, S.M., híres politikai szociológia kötetében (Homo politicus, Osiris Bp. 1995, 230 p.), Simmelnek tulajdonítja a „kereszthatások” kérdésének első felvetését. Azt fejtegeti, hogy a mérvadó mérések tanúsága szerint (a kötet eredetileg 1981-ben jelent meg), a „választások a legjobban a keresztbefolyásoktól mentes szavazókat érdekelték”, vagyis a keresztbefolyás hatására a választók „elvesztik érdeklődésüket, illetve nem tudnak elhatározásra jutni”, ezért vagy távolmaradnak, vagy esetleg egyszerre két pártra pecsételnek és érvénytelenül szavaznak.
[iii] A mostani kampány máris előrelátható, sokszor és sokféle csatornán, meg sokféle formában bejelentett  napirendje, az elnök leváltása. Ez a napirend, minden olyan feltételnek eleget tesz, amit a szakirodalom az agenda setting hatással kapcsolatban említ. Akár a tartalom „élénkségét”, figyelemfelkeltő voltát , akár közérthetőségét, valamint tér és időbeli „közelségét” (lásd. Erről többek között: Mazzoleni, G., Politikai kommunikáció, Osiris, Bp. 2006, 191 p.) vagy előkészítettségét, beharangozottságát tartjuk szem előtt, bizton lehet a kampány fő témája. A versengő romániai magyar politikai alakulatok számára kézenfekvő lenne (mint ahogy eddig bármikor az is volt), az etnikai kártya kijátszása, az ostromlott vár képének felelevenítése, csakhogy ez most kevésbé lehet hatásos. Egyfelől, mert a kisebbségvédelmi (magyarán etnonacionalista) diskurzus ezúttal nem lehet egységes, hiszen két párt más-más hangsúlyokkal és csatornákon, más-más intenzitással és hitelességgel mondja és így ismétcsak a belháború fele vezet. Az eddigi retorikában a kisebbségvédelmi (etnonacionalista) üzeneteknek az „egység”, összefüggésében, mintegy az egység állandó szükségessége rituális felmutatásának szimbólumaként volt hatása, márpedig az egység odavan: amikor két  egymással versengő párt harsog egységet, hiteltelenné lesz maga az üzenet, ha nem az egész téma.
[iv] Ha van olyan, amit romániai magyar médiatérnek nevezhetnénk, akkor az is bizonyos, hogy igen csak töredezett és sokféle kommunikációs mezőnyről van szó. Egyrészt, mert nem igazán van autonómiája ennek a médiatérnek, hiszen úgy a magyarországi, mind a román nyelvű média befolyásolja, betüremkedik és sajátosan elszínezi e teret, és akkor az anyagi kiszolgáltatottságáról nem is szóltam. Másrészt, pedig a kisebbségi kommunikációs sémák, (path dependency), a “kisebbségi neurózis” diskurzív megjelenítésének kényszere, határozza meg az itteni, magyar nyelvű media egészét. Ez pedig nem teszi lehetővé egy merőben új politikai agenda kijelölését és gyors sikerrel kecsegtető, kommunikálását.
[v] Árnyalnunk kell a kereszthatásokkal kapcsolatos eszmefuttatásunk, hiszen a két vesenyző romániai magyar formáció esetében a követőkre gyakorolt hatás eltérő módon jelentkezik. Az EMNP – elsősorban legfőbb kommunikátora révén, no meg az Orbán “szimpátiája alapján”, már állást foglalt az elnök menesztésvével kapcsolatban. Ők Băsescu pártiak és követőik – elvben – távol maradtak a nyári referendumtól, és ez a rossz precedens okozhat most gondot, nehezítheti híveik urnához szólítását. Ezzel szemben az RMDSz a nyári referendum kapcsán, képtelen volt egyértelmű álláspontra jutni és azt kommunikálni, ezért egyes vezetői szétkommunikáltak, és ez tipikusan kereszthatást válthatott ki a szavazóikban. Könnyen lehet, hogy mozgosítási problémájuk lesz december 9-én. Az meg a sors kegyetlen iróniája lenne, ha nem az elmúlt kormányzati szerepvállalás szarvashibái miatt, hanem egy ettől kisebb politikai tévedés, a nyári bizonytalanság, illetve ellentmondásos kommunikáció okán, büntetnék meg szavazóik és távolmaradásukkal, a vigasz-ági képviselet sanyarú kenyerére utalnák a szervezetet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése