2012/07/20

Tökkelütött ország


Tökkelütött ország nyáron bulizik


Crin Antonescu – pán(i) (euro)félelmében - részvételi küszöbbel dúsítva hirdette ki a frissen módosított népszavazási törvényt[1]. Tette ezt azután, hogy az Alkotmánybíróság, a csakis általa ismert Alkotmányra hivatkozva, részvételi küszöböt „javasolt” bevezetni, és ebben az ET is látszólagos támogatásáról biztosította őt, sőt politikai nyomást gyakorolt ebben az irányban. Ez a szabályozás szembemegy viszont nemcsak a józanésszel, hanem a szakértői ajánlásokkal is: az elnök hivatalában való bebetonozásánál egyebet nem szolgál. Az a faramuci helyzet állt így elő, hogy elnököt választani bármilyen alacsony részvétel mellett lehet, de leváltani majd csak akkor, ha a fiktív szavazói listákon lajstromba vettek fele megjelenik a szavazáson. Az arányosság, illetve a tükör-szabályozás elve is sérül a kötelező részvételi küszöb elfogadásával, hiszen akit a résztvevők többségével választanak, az a résztvevők többségével is kellene, hogy leváltható legyen, ja majd normális helyeken és nem tökkelütött ország hasonló politikai osztálya számára. Másfelől meg ez aztán az igazi balkáni megoldás: a rosszban való progresszió, a pozitív váltás lehetőségének akkurátus kizárására való kísérlet. Ez annak a régi rossz beidegződésnek a törvényre emelése, mely azt mondja, hogy „csak rosszabb ne legyen”, szemben a „jobb legyen” esélyével, a rossz konzervatív kulturális beidegződések további erősítése a változásra, a jobbra való törekvéssel szemben. A Velencei Bizottság ajánlata azért érvel a részvételi küszöb bevezetés ellen a népszavazások megszervezésekor, mert így a távol maradók véleményei összeadódnak a „nem” opciókkal és tulajdonképpen megduplázott erővel érvénytelenítik az „igen” szavazatokat. Továbbá a küszöb bevezetése megfosztja a szavazókat a „tartózkodás”-tól, mint politikai opciótól. A legnagyobb tapasztalattal a népszavazások megszervezésében és lebonyolításában Svájc rendelkezik, ahol a „félig-közvetlen” demokrácia jegyében szinte havonta tartanak referendumot a legkülönfélébb közérdekű ügyekben. Az ügyekről – a pro és kontra érvekről – kimerítően értesítik a polgárokat. Nos, ott sincs semmiféle részvételi küszöb, mely a pro vélekedések érvényre jutását, megakadályozná.

A most nálunk elfogadott referendum-törvény viszont éppen ezért, különös módon a „demokratikus Nyugat” nyomására elkövetett, demokráciát csorbító szabályozás. Azoknak a politikai zúg-formációknak, a „nem oszt nem szoroz” pártocskáknak, a népszerűtlen és a zavarosban halászgató apró-népvezéreknek, kis sumákolóknak kedvez ez az eljárás, akik nem merik nyilvánosan is felvállalni politikai el-, illetve pontosabban lekötelezettségüket, akik érvek helyett a „távolmaradásra” játszanak, manipulálnak és eltérítik a referendumnak, mint demokratikus intézménynek a küldetését. Így aztán – ha nincs meg a többszörösen fiktív, ötven százalékos, részvételi küszöb – a referendum, pótcselekvés: politikai manőver a Băsescu minden áron való megtartására.

S mintha önmagában nem lenne elég az egyik félnek kedvező, az esélyegyenlőséget csorbító részvételi küszöb bevezetése, azt ráadásul egy olyan 50%-os értékhez kötötték, mely a valóságban legkevesebb 55-57,5%-os részvételt követel meg a népszavazás érvényesítéséhez. Akármennyire is elhibázottak legyenek ugyanis a legutolsó népszámlálás adatai, egy dolgot biztosan jeleznek: nem vagyunk 22 milliónyian román állampolgárok. Arról lehetne vitatkozni, éppen az inkonzisztens, nyilvánosságra sem hozott „előzetes eredmények” alapján, hogy hány szavazásra jogosult polgára is van az országnak, de egy dolog egészen bizonyos, nincs 18,4 millió. A pontatlan és torz választói névjegyzékek esetében érvényességi küszöböt bevezetni több mint bűn, ez politikai hiba a javából. Józan feltételezés szerint, mintegy 16-16,5 millió szavazati joggal rendelkező román állampolgár megléte feltételezhető, így a megkövetelt 9,2 millió népszavazáson részvevő személy, az összes szavazó mintegy 55-57,5%-át, adja. Hogy miféle logika mondatja, hogy ez a nem éppen kerek potenciális szám szükséges a referendum érvényességéhez, azt egyszer a - törvényhozással egyre inkább elfoglalt - Alkotmánybíróság, vagy hasonlóan inkompetens és elfogult szerveződés bizonyára tudtunkra hozza, az elnök boldog nyugdíjas éveinek a vége fele.

Politikusok és politikai „mánélisták”[2]

Szóval ilyen jogi szabályozás mellett népszavazunk a nyáron, tengerparton, hegyi üdülőkben és itthon, vagy akárhol, ahol éppen ránk jön. S, mint ilyenkor már lenni szokott a politikai pártok „értékes utasításokkal” látnak el bennünket, formálják (értsd: manipulálják) véleményünket, győzködnek és győzködnek az egyedül üdvözítő és honorálandó álláspontról. A politikusok pedig éjt nappá téve politikai kommunikálnak, pontosabban hazudoznak fűt és fát, ha lehet még áldásos esőt is ígérnek, ha „maradnak”, illetve, ha „jöhetnek” eztán. A politikai mánélizmus (mellyel a leginkább Băsescu, felfüggesztett elnök élt) újbóli felélesztése gőzerővel folyik, mint legutóbbi elnök-választáskor. Ebből és így épül és szépül Tökkelütött ország, égig ér már, talán!
            A politikai pártok és politikusok véleménye, természetesen, megoszlik a referendum tárgyát képező elnök menesztésével kapcsolatban: egyesek pro, egyesek kontra, érveket hangoztatnak, mások meg a választók belátására bízzák a döntést. Mindhárom álláspont többé-kevésbé racionálisan érvelhető és mindhárom álláspont demokratikus, nem csorbítja az amúgy is (szabályozásánál fogva) torz népszavazás integritását, eredeti értelmének fenntartását. Vannak viszont politikai mánélistáink, különös módon éppen, az amúgy racionálisan a harmadik alternatívát magáénak valló RMDSZ berkeiben, akik a sunyítást támogatnák. Szeretném leszögezni, hogy aki a referendumról való távolmaradásra bíztatja a rommagyar szavazókat, nemcsak antidemokratikus gesztust követ el, hanem egyenesen gazemberséget[3]. Miért is ne élnének szavazati, alapvető polgári jogukkal, a romániai magyarok? Akik, ezt javasolják, álságos és gyáva módon járnak el, hiszen mindenki számára világos, hogy Băsescu támogatói, de álláspontjuk mellett sem érvelni nem tudnak, sem nyíltan felvállalni nem képesek azt: (ön)manipulációba menekülnek. Azt sugallják a politikai hip-hop mesterei, a tartalmatlan és elvtelen, hol ide, hol oda húzó, egyszer ezt, egyszer meg azt mondó politikai mánélistáink, hogy az elnök menesztése, vagy megtartása „nem a mi ügyünk”. Nem a mi ügyünk, nekünk minden mindegy, az is hogy ki az elnök? Mi nem ennek – a mellesleg tökkelütött - államnak a polgárai vagyunk, a többséghez mindenben hasonló jogokkal és kötelezettségekkel? (Demény Péter találóan fogalmaz: „Vagy én valami fiókban élek, amelyen az áll "magyarság", rajtam szalicil és celofán?”, ezzel kapcsolatban). Amúgy a távolmaradásra buzdítás az az álláspont, melyet maga a felfüggesztett elnök sem mer nyíltan magáénak vallani, ezért húzd meg, ereszd meg játékot folytat „kedvenc pártjával” a pédélével is. 

Demobilizálás hátulütőkkel avagy, vajon mi lesz ősszel? Részt veszünk-e még?

A nyilvános, érvelő és demokratikus vita, a közös gondolkodás fejleszti ki a demokratikus közvéleményt és a jogaival élni tudó tudatos polgárt, a maszatolás, a manipuláció a nyilvánosan felmutatott vállalt és ütköztetett érvek helyett, rombolja az állampolgári részvételt és a „beleszólni tudást”, rezignáltságot és társadalmon kívüliséget eredményez. Nem túl nagy ár ez a hőn szeretett vezér mandátumának ideig-óráig való megőrzéséért? A politikusi hitelvesztés – s mennyi „háziszakértő” keresi okát az RMDSZ-ben manapság – dinamikája egészen egyszerű: a hazudozás, nagyotmondás és az egymásnak ellentmondó politikai üzenetek, a szétbeszélés és az álláspontok változtatásának (szinte követhetetlen) gyors egymásutánja adja, a választók sokszoros megvezetése (mellesleg 2007-ben, egyszer már „szavaztattak” volna Băsescu ellen). Íme a példa rá: június elején részvételre buzdítunk, mindent megteszünk, hogy mozgósítsunk, aztán július végén az ellenkezőjéért kampányolunk, demobilizálunk, majd novemberben ismét mobilizálunk, és újfent voksokért kuncsorgunk. De mi lesz, ha az utasítást késő ősszel is követni fogja a rommagyar szavazó, hiszen azt a fő-fő elöljáró hirdette meg? Megéri-e az elnök-liebling nagyon is esetleges megtartása, hogy ősszel – éppen a távolmaradás miatt - a parlamentbe jutást kockáztassák? Politikusok vagy csupán politikai mánélisták elöljáróink?  Ez itt a kérdés, s ez sem kevés.[1] Ez azt jelenti, hogy érvényes népszavazáshoz az kell, hogy a választói névjegyzékeken szereplő személyek legkevesebb fele részt vegyen a referendumon, kifejezze politikai opcióját.
[2] Eredetileg olcsó, de fülbemászó popart, zenei megnyilvánulás, melyet balkáni népek és ott élő roma zenészek követnek el, másképpen egyfajta „lagzilajcsis”, népzenei elemekből összetákolt, szubkulturális termék. Szövegeik egyszerűek – pontosabban giccsesen ismétlődőek – és az igénytelen befogadók „ízléstelenségére” apellálnak. Pénzről, autókról, nőkről, szerencséről, és gazdagságról regélnek, akárcsak politikai követőik, akik ugyanolyan igénytelen-ízléstelen módon, csak persze zenei tehetség nélkül, ígérik a mánélé szövegek sztereotip mennyországát. A műfajt a leginkább Băsescu felfüggesztett államfő használta kampányában, de átvitt értelemben minden demagóg és populista politikust a politikai mánélé művelőjének tekinthetünk.
[3] Tessék mondani, a tökkelütöttségnek milyen hiperbolikus szintjére kell eljutni, hogy politikai mánélista  úgy lássa, hogy a hat héttel ezelőtti választásokat fölényesen nyerő pártszövetség „szétverte magát”, a „padlón van”, és nem a neki kedves párt támogatottsága csökkent a felére? A borbolyizmus, mint politikai mánélé, a maga teljességében bontakozott ki az illető, legutóbbi aranyköpéseiben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése