2012/06/26

Stratégiai öngyilkosság(i kísérlet)


Stratégiai öngyilkosság(i kísérlet)


http://www.bukarestiradio.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=61161%3Amagyari-nandor-laszlo-strategiai-oengyilkossagi-kiserlet&catid=43%3Aa-nap-jegyzete&Itemid=72&lang=hu

Mai rádiójegyzetem

A naív ember azt gondolná, hogy vannak még olyan területei az ember „magánéletének”, melyek nincsenek kiszolgáltatva a közélet-, és különösen a politikai adok-kapok állandó csatáinak, a tömegtájékoztatás nyughatatlan és manipulált ténykedéseinek. Ilyen dolognak tűnhet az élet és a halál kérdése, szó szerint a szuicíd, vagy az öngyilkossági kísérlet is, de persze ez messze nem magánügy akkor, ha egy volt miniszterelnök, szinte a nagy nyilvánosság előtt, ahogy mondani szokás „élőben” játszik öngyilkosságot. (Már azon sem csodálkoznék, ha hirtelen megjelenne a youtube-on egy kis magán-filmecske Adrian Năstase (ál)öngyilkossági kísérletéről. Amelyen, ahogy régebb megszámlálandó tojásait sztárolta, most márkás sáljával teszi majd ezt, egy modoros kis reklámszöveggel: „Halálos nyaklövés ellen, Burberry sálat használjon!”). És szinte párhuzamosan a történettel, elindult az áldozati stratégia, a jól ismert viktimizációs játszma, mely szerint a történteket a politikai szcénán elfoglalt hely függvényében, szintén élőben kommentáló tv-közvetítőkként értelmezni kezdték a politikusok, közéleti személyiségek, tehetséges vagy kevésbé tehetséges kommentátorok, s ami a legfontosabb, beindult az immár blogokon és általában a szájberen terjedő, suttogó propaganda gépezete. Alig ocsúdtak a nézők-hallgatók Năstase öngyilkossági kísérletének híréből, a képlet, a bevett manipulációs játszma kulisszái máris felálltak. Újra bebizonyosodott, hogy a tömegkommunikációs narratívák, a fénysebességgel termelődő forgatókönyvek, illetve összeesküvés-elméletek, általában a politikai diskurzus, hallatlan erővel bírnak: nem tükrözik, hanem nagy intenzitással teremtik a „valóságot”. Mint politikai közéletünkben lenni szokott, az értelmezés-felhő nem megmutatja, hanem elrejti a valóságot, olyan ködösítés folyik, mely lehetetlenné teszi a tisztánlátást, és tartok tőle, hogy éppen ez a cél: a dolgoknak a teljes cinizmus határáig és azon is túl való relativizálása, hogy „egyformán” korruptnak, elítélendőnek, morális hullának stb. bélyegezhetővé váljék minden közszereplő, hogy ne mondhassuk, hogy ez vagy az hibás, ez vagy az a magatartás téves, ez vagy az a tett morálisan (jogilag is, persze) elítélendő, stb. A politikai mezőny szimulákrum jellege a maga teljességében bontakozott ki másodpercek alatt a legaktuálisabb közéleti botrány kapcsán is, mindenki azt bizonyítja, hogy semmi nem az aminek látszik: az öngyilkossági kísérlet is színjáték, afféle stratégiai audio-video-game. Ugyanez érvényes mellesleg Ponta plágium-ügyére is.
            Emile Durkheim, - az öngyilkosság kérdésköre első szociológiai leírásának szerzője, a tudományág egyik atyja – kiegészíthetné az öngyilkosságokra vonatkozó tipológiáját[1] egy újabbal: a politikai stratégiaként elkövetett öngyilkossági kísérlettel.
Năstase figyelemfelkeltő öngyilkossági kísérlete (akár színjáték volt, akár reális tett), egy adott politikai játszmában tett stratégiai lépés volt (a szakirodalom „cry for help”-nek nevezi az efféle aktusokat), a mártírhatásra biztosan számított a „szerző”. Csakhogy felvetődik a kérdés, minek is a mártírja lehetne Năstase? Az, hogy feddhetelen jellem lenne, olyan vezér, kinek köze nincs semmiféle politikai korrupcióhoz nehezen hihető, hiszen a legfelsőbb bíróság, egyik ügyében, többedmagával, megfellebbezhetetlenül bűnösnek ítélte. Ezért folyamodott (és hívei úgyszintén) a figyelemfelkeltés mellett egy elterelő hadművelethez, ezért a ködösítés és annak politikai kommunikációs technikák segítségével elkövetett diverziója. Ezért a mártír szerep is csupán szimulákrum, hiszen egy olyan tragédia, melyben minden bizonytalan, zavaros és hiteltelen, tragikomédiába, sőt kutyakomédiába fordul(hat) át. Az öngyilkosság (szerencsére) csak kísérlet, körülményei vitathatóak, nem tudjuk (és vélhetően sohasem fogjuk megtudni), hogy mi is történt valójában Năstaseval. A politikai korrupció egészen biztosan valóságos, csak azt nem tudjuk, hogy a volt miniszterelnök miért is fizet valójában (én a vádakat piti ügyeknek tartom, ettől biztosan nagyobbak történtek uralkodása alatt)? Az ügyészség-bíróság, enyhén szólva ezerszer kompromittálódott az elmúlt két évtizedben (is), az (i)gazság-szolgáltatás – a közvélemény szemében - korrupt, hiteltelen intézmény. Most először járt volna el helyesen? Kétlem. Úgy, hogy én nem hiszek a nagy társadalmi hatásban, még a szuicídium-kísérlet is afféle balkáni politikai trükk, mert miféle szimbolikus jelentése és hatása lehetne? Năstase esete kapcsán megtisztító vagy akár csak tisztázó közvitára nem számíthatunk, mert ez a dolog – társadalmi, és ez esetben morális és politikai kommunikációs értelemben – eleve a szimulált politikai szcéna korrupt valóságába lett beágyazva. Năstase morális szempontból nem védhető, mert lényegében kimondatott, hogy bűnös, méghozzá valami olyasmiben, amit józan köznapi aggyal fel nem foghatunk (pl. ezer tanút, hallgattak ki, és nem tudjuk mégsem, hogy okozott-e Năstase bármiféle kárt a közvagyonban?, stb.). Szóval az én szimatom azt mondja: ez egy döglött akna, a megtisztulás katarzisa, vagy erkölcsi következtetés levonása, ezúttal is elmarad. A politikai osztály egyik befolyásos hatalmi csoportja sem szánta el magát a korrupt politikai élet radikális megtisztítására: Năstase megbukott, a politikai vetésforgó, úgy ahogy működik, egyébként minden marad a régiben, csak közben levetítették a „Paloták harca” címen futó szappanopera (szitkom) egy újabb felvonását.


[1] Durkheim, Az öngyilkosság című, híres esszéjében – a nem emlezavarodottságban elkövetett – öngyilkosságok, négy alaptípusát különítette el. Egoista, az alacsony társadalmi integráció hatására elkövetett öngyilkosságok; altruista, nagyon erős integráció, individualizáció hiányából származó öngyilkosság; anómiás, a társadalmi szabályok hiánya, illetve ellentmondásossága idézi elő; fatalista, a túlságosan erős társadalmi szabályozás következménye.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése