2012/06/12

Kézdi fölött


Kézdi fölött a tulipános lobogó
Mai Rádiójegyzetem

Akármeddig kutatnánk utána, nem találnánk olyan pártot, vagy politikai formációt, mely valamikor is helyhatósági választásokat veszített volna el. Akármilyen vert helyzetben  legyen egy párt a helyhatóságin, mindig tudott és tud találni egy olyan statisztikát, egy olyan összevetést vagy vonatkozást, amely kedvezően tünteti fel az adott politikai formáció teljesítményét (végső érv, hogy tapasztalatot nyertünk, következtetéseket fogunk levonni, persze majd, sohanapján, stb.). Úgyhogy, bár még nem nyilvánosak az éppen lebonyolódott helyhatósági választások végleges eredményei, máris minden  részvevő hangoztatni kezdte, hogy megnyerte azokat. Hiszik, vagy maguk sem hiszik, a győzelmet mindannyian hangoztatják, egyesek teljes torokból üvöltik, mások csak fél szájjal rebesgetik, ismét mások a még nagyobb bukta elkerülésének örvendeznek – az államelnök éppen a választások első eredményeit kommentálva mondta, hogy „adja isten, hogy csak rosszabbak ne legyenek” kedvenc pártjának eredményei.
            A végső és hiteles adatok és eredmények ismertté válásáig, hadd mondjak egy – mondjuk úgy előzetes – értelmezést a romániai magyar politikai formációk és politikusok szerepléséről. Aztán még többször visszatérek az eredmények értelmezésére
            Előre bocsáthatom, hogy nincs nagyobb öröm egy politikai elemző számára, minthogy ne kelljen módosítania előzetes megalapozott véleményét és helyzetértékelését - post festum -, hogy ne kelljen felülvizsgálnia előre kifejtett várakozásait. Nos, most nem is egy, hanem több megelőző elemzésem és „jóslatom” vált valóra és ezért nem is kell mást tennem csak megállapítanom: nincs új a nap alatt, semmi olyasmi nem történt, amit nem láttam volna (persze többedmagammal) előre.
            Alapvetően azt jósoltam ugyanis, hogy a helyhatósági kampányt megelőző előcsatározások, és a jelöltállítási folyamat maga kudarcot vetít előre, ami a helyhatósági választások romániai magyar kimenetelét illeti. Mire gondoltam? Arra az egyedi jelenségre, hogy a jelöltállítás és az előzetes egyezségek rendszerének elmaradása abszenteizmushoz vezet, azaz igen sok romániai magyar szavazó a távolmaradásával fog állást foglalni a marakodás, az összefogás elmaradása ellen, mások pedig „átszavaznak” a nem magyar jelöltekre. Hosszú tapasztalatom és kutatások sora mutatja, hogy a romániai magyarság elfogadja és értékeli a politikai pluralizmust, azt, amit a „választás szabadságának” nevezhetünk, abban a helyzetben, ahol a közösségi érdeket nem veszélyezteti a verseny, magyarán többségi helyzetben. De az is világosan tudható – sőt a szociológia eszközeivel mérhető – hogy egyáltalán nem honorálja azt, amit „széthúzásnak”, marakodásnak, stb., a közösségi érdek háttérbe szorításának gondol, helyi kisebbségi helyzetben. Nos, az RMDSZ túl gyorsan feladta – ott ahol az összefogás létfontosságú volt – a megegyezés lehetőségét, túlságosan is türelmetlen volt az előkampányban, és ezzel az egész közösség pozíciókat veszített. A két kis néppárt pedig egy – nem kétlem közeli fővárosból, lezárt borítékban jött ukáz nyomán – téves stratégiát választott, már a jelöltállításkor. Elkerülte a reális megmérettetést (az okokra majd visszatérek) és a versenyt a Székelyföldön és minden energiájával igyekezett megakadályozni az RMDSZ-t ott ahol értelmetlen volt versenyt kierőszakolnia. A negatív és bosszúszomjas stratégia csúfos vereséget szenvedett, s ha tanulnak belőle elkövetői, még hosszú távon hasznot is hozhatna: vissza kell térni a földre és újragondolni kisebbségi közösségünk reális igényeit, helyzetét és kilátásait. Szerencsére az is fényesen beigazolódott, hogy (amint fogalmaztam) „a Fideszes-KDNP-s miatyánk nem (mindenben) klappol, az erdélyi magyar hiszekeggyel”. Az import diverzió – Nyirő ünnepélyes újratemetésének botrányos és kegyeletsértő erőltetése - visszaütött eltervezőire, kivitelezőire, és potenciális haszonélvezőire.

Az RMDSZ „fényes győzelme” is édes-savanyú, hiszen szép kis város Kézdivásárhely, „visszaszerezni” egy szintén helyi magyar polgármestertől, mégsem oly nagy dicsőség, főleg ha közben „elveszítjük” Szatmárnémetit, ez bizony rossz szájízt hagy. Fontos az RMDSZ lobogó Barót fölött, de meglehet egy kolozsvári alporgármesteri pozíció, hasznosabb lenne az egész közösség számára. Ünnepeljük a sepsiszentgyörgyi régi-új polgármestert, akit az ellenzék is támogatott, de másik szemünkkel sirathatjuk, hogy a széthúzás miatt odavész a Maros megyei tanácselnöki szék.

Igazságtalan lennék, ha nem ismerném el, hogy az RMDSZ, mindent egybevetve, sokkal jobb és hatékonyabb kampányt folytatott és sokkal hitelesebb politikusokat állított jelöltként, mint újdonsült és régebbi „belső ellenzéke”, a Magyarországról támogatott apró kis néppártok. Ennek okát nemcsak a nagyobb tapasztalatban és sokkal erősebb szervezettségben, rég kiépült intézményi hálózatában látom, hanem abban is, hogy igen helyesen tematizálta a helyhatósági választásokat. Olyan kampányt folytatott, mely – a legtöbb esetben – a helyi kérdésekről és konkrét programokról szólt, és elkerülte azokat az elvi, morális, expresszív, szimbolikus témákat, melyek nem helyhatósági, hanem országos politikai témák, és amelyeket a romániai magyar ellenzékiek erőltettek. Egy kampány sikerének legfőbb biztosítéka a politikai kontextus-, a helyzet-, esetünkben a helyi közösségek problémáinak az ismerete és az ennek megfelelő programok és kampányeszközök tudatos használata. Ebben volt sokkal profibb az RMDSZ, itt nem tudták felvenni a versenyt a kis néppártok, olyan (külföldről is erőltetett) témák központba állítását próbálták meg, melyek érdektelenek voltak az adott helyzetben és a téves stratégiába látványosan bele is buktak. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése