2014/12/09

Azok a „kedves csirkefogók”, akik (meg)vezetnekAzok a „kedves csirkefogók”, akik (meg)vezetnek

Szociológiai és politológiai értelemben egyaránt érdekes eredményt és változásokat hozott a nemrég lezajlott elnök-választás második fordulója, olyan gyors változások következtek be a „közvéleményklímában”, az addig viszonylag stabil és kiszámítható/mérhető politikai közvélemények terén, melyek egyfelől, láthatóvá tették, hogy: A politikai diskurzusok, és főként azok helyes értelmezésének a fontosságát, az interpretáció hatalmát mutatják meg: aki a nyilvános diskurzusokat uralja az a politikai folyamatokat is uralja! A politikai cselekvés sikere mindenestől a helyes értelmezésen, a szavazói üzenetek dekódolásán múlik, azok a politikai aktorok, akik képtelenek (ha, úgy tetszik, nem rendelkeznek hermeneutikai, illetve kognitív eszközökkel, illetve manipulatív és önmanipulatív eszközökkel igyekeznek értelmezni a helyzetet) a jó értelmezést megtalálni azok „elvesznek”. Másfelöl pedig a helyes értelmezéshez utólag kellene mérni a közvéleményben bekövetkezett radikális változásokat és tesztelni azok hátterét, amennyiben pedig ilyen mérések nincsenek, a politikai intuíció és a hipotézisek világa dönt arról, hogy mely politikai szereplő, sőt az egész politikai osztály milyen interpretációt fog használni, saját helyzetértékelésében. A tévedés kockázata tehát, szinte maximális, én mégis megpróbálom felvázolni a választások eredményeinek – megengedem hipotéziseken és intuícióra épített – saját értelmezését, mely merőben eltér a politikusok zavarodottságból és manipulatív, az eredményeknek az egyes csoportok hatalmi versengésének szolgálatába való állításától terhes értelmezésétől. Megjegyzem, a Johannis második fordulós szavazatainak „beágyazottsága”, motivációs háttere, stb. más, mint az eddig megszokott pártalapú szavazások esetében volt, akár az első fordulóhoz képest is újszerű (bár nem minden precedens nélküli), ezért mandátuma sem pártalapú és sok szempontból kötetlen. A zavarodottság, az értelmezések elmaradása, a hallgatás, éppen ezért, a teljes politikai osztályra jellemző magatartás, én viszont a rommagyarság politikai lefagyására próbálok fókuszálni.

***
Elmaradt a rommagyar szavazók politikai üzenetének dialógikus, azaz nyilvános okoskodás és vita keretében való kifejtése, illetve azok – az érdekelt és elkötelezett értelmezők, akik valamilyen véleményt mondtak a kérdéskörről, percig sem próbálták sem tesztelni, sem szociológiai/politológiai diskurzus keretében megérvelni kijelentéseiket (nem is foglalkozom ezekkel a benyomásokon és saját érdekeken alapuló gondolatmenetekkel). Sőt az eddigi „szakértői kommentek” igyekeztek elrejteni az adódó – patrónusaik számára kellemetlen - következtetéseket. A vita, amennyiben volt ilyen, a politikusok szűk körében dölt el, egy marginális és a véleményem szerint a helyzet és az üzenetek félreértésén alapuló döntés ugyancsak szűk körben és zárt ajtók mögött dölt el: önként kell kilépni a kormányból, és punktum! Olyan ez a bejelentés, mintha a sport-speaker – a közönség legnagyobb megrökönyödésére, vagy rekeszizmot próbára tevő harsány hahotázása közepette – egy A és B csapat között lezajlott mérközés végeredményét, nagy hanggal, úgy jelentené be, hogy végül a C csapat győzött és a D csapat maradt alúl. A fenti példához hasonlóan a rommagyar politika szóvívői úgy értik, pontosabban azt akarják elhitetni maradék közönségükkel, hogy a szavazók elnök-jelöltekkel kapcsolatos döntése a parlamenti viszonyokról, a kormányon vagy ellenzékben lenni kérdésről kinyilvánított vélemény volna. De szögezzük le, értelmezésünk csak akkor lehet – már a fentebb jelzett hipotétikus, feltételes értelemben – helyes, ha az elnökválasztás tétjeire vonatkozik, pontosabban a személyeken túl, azokra a kampányprogramokra, melyek felmerültek, amelyek versenyeztek, azokra a diskurzusokra és projekciókra, amelyek egyáltalán terítékre kerültek.
A kérdés viszont továbbra is aktuális és nem lehet elmenni mellette, hiszen enélkül nem lehet újratervezni és aztán újrastrukturálni a rommagyar politikai mezőnyt: Mit üzentek a rommagyar szavazók, és mi áll az üzenet hátterében? Az üzenet lényege, hogy a rommagyar szavazók nem bíznak már – és főként nem bíznak vakon, minden kritika nélkül –  a vezetőkben, illetve azok helyes döntéseiben és politikai ajánlataikban, szeretnének önállóan – sőt a politikai mainstream ellenében –  véleményt alkotni és dönteni. Az elnökválasztás második fordulója tehát – rommagyar szempontból – egyben bizalmatlansági szavazás volt a jelenlegi teljes-, és szövetségi vezérkar és politikai kínálataik (autonómiázás) ellen. Ezért a továbblépéshez a bizalmatlanság kialakulásának a motivációit kell(ene) feltárni, alaposan és szakszerűen megvizsgálni, majd a kellő korrekciókat megtervezni és a reformot, a bizalom visszaszerzését megvalósítani. A politikai- avagy közbizalom meghatározása szerint, a rendszerbe vetett hit, melynek ellentetje a közéleti korrupció, a klientelizmus, a politikai várakozások folyamatos megcsalása, a rossz döntések következményeinek a közösségre való hárítása, a felelősség elöli menekülés. Kijelentem tehát, hogy a rommagyarság körében kialakult bizalomhiány a közéleti/politikai/gazdasági korrupció következménye, a politikai osztály hitelvesztése, mely a közérdek előmozdítása helyett zsákmányszerzésre, egyéni, családi és kiscsoportos gyarapodásra/meggazdagodásra, stb. használja rá ruházott képviselői hatalmát és befolyását.
Ha helytálló az a hipotézis – és a közéleti, strukturális korrupció vonatkozásában, a nagy számok és nem az eseti korrupció esetében –, hogy a korrupció pártfüggetlen, azaz megoszlik az összes párt és politikai formáció között, azok súlyának megfelelően, akkor adódik néhány egyszerű, logikailag levezethető következtetés. A korrupciós érintettség ugyanakkor a kormány, illetve hatalmi pozícióban eltöltött időszaknak is függvénye, hiszen a kormányzat, illetve a helyi adminisztráció van leginkább kitéve a jelenségnek. Ennek függvényében arra következtethetünk, hogy a legtöbb korrupt politikust a PSD-ben, illetve holdudvarában találhatjuk, amelyik a legnagyobb párt és az elmúlt 25 évben a legtöbbet töltött kormányon. De előkelő helyet foglalhatnak el a rommagyar politikusok is ezen a ranglistán, hiszen bár csupán 6-7%-os politikai szervezetről van szó, hosszú időt töltött kormányzati pozícióban, és vannak képviselői a helyi adminisztráció szintjén. A ma reggeli adatoknak megfelelően (estig még váltzohat a képlet!) összesen 43 parlamenti képviselőt és szenátort vizsgálnak, vádoltak meg, illetve ítéltek már el korrupciós ügyben, mintegy százra tehető azok száma, akik összeférhetetlenek (az ANI /Összeférhetetlenségi Hivatal/ szerint, és szintén a kivizsgálás és jogerős bírói ítélet között), országos szinten pedig mintegy ezer választott képviselő korrupció-gyanús, illetve elítélt. Ettől is beszédesebb, hogy a negyven megyei tanácselnök közül immár 24 ellen folyik eljárás (köztük hargitai megye-elnök ellen is), van előzetesben, illetve eljárás alatt, és a polgámesterek körében is százas nagyságrendű a korrupció-gyanúsak száma. Nagyon úgy föst, hogy az előrehozott választásokat nem az új elnök, nem a szavazók, hanem a bírósági végzések fogják kierőszakolni!
Maradva a saját udvarunkban, az RMDSz még egyetlen korrupcióval megvádolt, sőt elítélt tisztségviselőjétől sem határolódott el – mintha rommagyar politikus nem is lehetne korrupt! – sőt kiállt mindahányszor korrupciós ügyben vált érintetté akármelyik tisztségviselője. És anélkül, hogy név szerint felsorolnám, akad köztük véglegesen elítélt, bizonyítottan korrupt, összeférhetetlen, megvádolt, eljárás alá vont, stb., stb. Szava sem volt a szövetségnek, amikor Kovászna megyei szenátori helyet veszített, akkor sem amikor több, mint 2 hónapig megye-elnök nélkül „működött” Hargita megye. Láthatóan nem gond, hogy Kovászna lassan egy képviselőt is elveszít (a volt elnöki unokaöccs elítélése, illetve újabb megvádolása nem, hogy nem gond – lassan nemzeti hős lesz belőle!), miközben a szövetség összeférhetetlenség miatt jogerősen elítélt képviselői a parlamentben támadják az Összeférhetetlenségi Hivatalt. Áltathatjuk magunkat, illetve engedhetünk a manipulációnak, miszerint a mi vezetőink mind tisztakezűek és üvegzsebűek, korrumpálhatatlanok, de míg a legkorruptabbnak látszó (percipiált) PSD egyik alapembere (Viorel Hrebenciuc), amint megvádolták, rögtön lemondott képviselői mandátumáról és előzetesbe vonult, addig a mi perbe fogott (sőt elítélt) tisztségviselőink egyike – felteszem „népi németként” – Németországba menekült, míg másik – felteszem Völkisch Ungarn-ként – Magyarországon bujkál (munkaidőben!). Hargitai megye-elnökünk idejét a bírósági védekezésre való felkészülés és izgalom tölti ki, a szövetség politikai alelnökét, parlamenti trükk miatt nem lehet perbe fogni (társai ellen eljárás folyik!), így hát folyamatosan zsarolható.
Kézenfekvő a következtetés, a szövetség hitelét nem a kormányzás, hanem a korrupció roppantotta meg, politikusaink ádáz harcot nem a korrupcióval, hanem az antikorrupcióval vívnak, a bizalom visszaállítását nem az ellenzékbe vonulás, hanem a korrupciótól, és a korruptaktól való megtisztulás segíthetné, a többi politikai kommunikáció, parasztvakítás, és közönséges hazudozás!
Top of Form
Bottom of Form
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése