2014/07/07

Einstandolás leszEinstandolás lesz

Cseke Péter Tamás két kérdésére válaszoltam:


1.      Miért gondolod, hogy az RMDSZ-MPP által beígért közvita (illetve a két párt közt jelenleg zajló vita) nem igazán visz közelebb a megvalósítható /autonómia/projekthez? 


Egyfelől, mint a kérdés jelzi, megvalósítható projekthez megvalósíthatósági- és hatástanulmány szükségeltetik, ilyesmiről nincs tudomásom, de azt viszont biztosan tudom, hogy egy ilyennek nem lehet politikai csatározás az alapja; szakmaiság a jelenlegi tervekben, csak elvétve, esetleg egyes részletkérdésekben sejlik fel. Ezért nevezem a dolgot „autonómiázásnak”, ezért lehet a dolognak csupán szimbolikus jelentősége, abban az értelemben, hogy politikai nézeteltéréseket jelenít meg és közvetít. Éppen mert – látszólag – senkit nem érdekelnek a megvalósíthatóság, a működőképesség, a rövid-, közép- és hosszú távú kilátások, és gazdasági, társadalmi, jogi, kulturális, stb. hatások, az autonómia meg nem spórolható „ára”, ezért a most forgalmazott/andó tervezetek többnyire etnopolitikai vállalkozások alkotó részei, a versengés az autonómiának, mint nyelvi játéknak, mint hatalmi diskurzusnak a kisajátításáért folyik. Másfelől tekintve, a vállalkozás maga a rommagyar politikai mezőnyben, versengéssel elérhető, hatalmi pozíciók megszerzése, ehhez képest az „autonómiázás”, „csak” sűrűn változó tartalom/töltelék. Meglátásom szerint a versengés tartalma egyébbel is behelyettesíthető lenne, másként is lehetne tematizálni azt a nézetkülönbséget, ami a különféle pártokat és formációkat megkülönbözteti a rommagyar politikai szcénán: az állandó és lényegében tartalmatlan, inkonzisztens, autonómiázás, a mezőny nagy fokú beszűkülését jelzi, az álláspontok megmerevedését, a fantáziátlanságot és tehetetlenséget, nem tanulási, hanem elbutulási folyamatnak vagyunk a szemlélői/elszenvedői, stb.
Ami pedig a most kezdeményezett vita formai vonatkozásait illeti, amikor két párt még közvita előtt elkezd politikai alkut folytatni egy tervezet fölött, akkor eleve egy olyan keretbe helyezi a tervezetet, mely csupán politikai vitára alkalmas. Borítékolható, hogy a mostani tervezet coming out-ját követően az EMN(x) politikai támadást indít ellene, mégpedig azzal, hogy nem eléggé radikálisnak nyilvánítja azt, és a maga radikalizmusát kéri számon rajta. A viszontválasz meg egy (soha el nem készült megvalósíthatósági- és/vagy hatástanulmányra való) homályos utalással kivitelezhetetlennek fogja nyilvánítani az EMNP-féle tervezetet. Józan ésszel, ki az aki ebben a csetepatéban – kívülállóként, esetleg higgadt szakértőként, stb. – részt akar majd venni? Ez ismét nem civileknek való terület ...

1.      Szerinted a Fidesz-kormány miért hátrált ki ebből a vitából?

A Fidesz-kormány működési módozatától idegen mindennemű autonómia, a jelenlegi magyar kormány minden területen – köztük olyanokon is, ahol nem lenne tennivalója – a szinte tökéletes einstandolás híve/kivitelezője. Én úgy látom – kimondatlanul persze, hiszen nem szeretne népszerűségéből veszíteni emiatt – az autonómia nemcsak nem támogatandó dolog a mai magyarországi politikai mainstream szerint, hanem egyenesen vörösposztó. Mindig meglep a mi vezéreink sakkvaksága, (vagy esetleg a megveszekedett fidesz-párti kiskirályok nagyon rafinált taktikázása?) a Fidesz szándékaival kapcsolatban: miért bírják elképzelni, hogy az a párt és vezér, aki minden területen felszámolta a meglévő, úgy-ahogy, de működőképes autonómiákat, végső soron a fékek és ellensúlyok kialakult rendszerét, az a határontúli politikában hirtelen autonomista lesz? Nevetséges és tényleg csak a legtájékozatlanabbak számára forgalmazhatják azt az „érvet”, hogy a vezér hirtelen, éppen az RMDSz-viszony kapcsán „megvilágosodott”, és támogatja a szervezet, a Székelyföld, és az egész itteni magyarság potenciális autonómiáját. Erről szó sincs, és erre a legjobb bizonyítékok a „Szászjenő-féle” „titkos sóhivatal” (NSKI) időnkénti elszólásai. A „Kárpát-haza” (sic!), Budapest központtal való „behálózatosítása” („Összefüggő Kárpát-medencei magyar hálózatokat szeretne kiépíteni Szász Jenő, a Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézetének vezetője…. /és/ Világossá tette, hogy úgy gondolja: a külhoni magyarság számára csak Budapestről lehet őszinte jövőképet felvázolni…”), a határontúli többé-kevésbbé autonóm intézményi rendszer einstandolása, a kormány valódi célja, erre szánta a nagy kalap pénzt, ez lebeg a szeme előtt. Ezért illúziót kerget, aki azt gondolja (vajon Németh Zsoltnak nem éppen ez lett a veszte, nem ezért helyezték parkolópályára, vonták ki a határontúli politizálás élvonalából?), a Fidesz és a vezér az autonómia-harc mögé áll. Nem, Orbán és hatalmi gépezete (a magyar polip) „hálózatosítani” akar, ami, ha sikerül mindenféle autonómiát gyökereinél akadályozna meg! A Fidesz határontúli politikájának lényege a posztkoloniális magatartás, a magyar államot, mint volt gyarmattartót tételezi és ilyenként áll szándékában maga alá rendelni az összes határontúli intézményt, de még kulturális/tudományos, stb. megvalósítást is! A határontúliak vonatkozásában ez a NER lényege, és erre hivatott az NSKI, ezt titkolja – már amennyire tőle telhető – az új intézet vezére, a nagyfőnök tőlünk importált pincsije!

1 megjegyzés:

  1. Aztán a Cs.P.T. tolmácsolásában ez lett: http://www.erdelyiriport.ro/erd%C3%A9lyi-sz%C5%91ttes-tiroli-mint%C3%A1kkal-erdelyiriport-1569.html

    VálaszTörlés