2014/06/03

Virágszál a politikábanVirágszál a politikában

“Az ideológia funkciója egy autonóm politika lehetővé tétele, azáltal, hogy biztosítja részint azokat a megfellebbezhetetlen fogalmakat, melyek értelmessé, részint azokat a meggyőző képeket, melyek kézzelfoghatóvá teszik.” – Clifford Geertz

Crin Antonescu politikai és személyes karrierje – mert rá utal a cimbeli virágszál kifejezés – a maga drámaiságában mutatja meg a mai romániai politikai mezőny minden nyomorúságát, ellentmondásait, inkonzisztenciáját, stb., és megmutatja egyben a rendszerváltás bukásának személyes és közösségi vonatkozásait; azt, hogy egy emberöltő alatt sem alakult ki a liberális demokráciákra máshol jellemző politikai osztály, és azt, hogy milyen kevés a remény, hogy a közeljövőben ilyesmi kialakulhasson. Antonescu a posztkommunista román politika nemrég még elsőrendűnek tartott, de minden esetre talán egyik legjobb „terméke”. Jó kiállású, (egyenesen sármos) jó képességű és tisztakezű ifjú liberálisként indult, korán (talán túlságosan is korán) államtitkári bársonyszékhez jutott, és jó retorikai képességének köszönhetően, rövid időn belül, nagy népszerűségre tett szert. Karrierjének felívelő szakaszában a „régi nemzeti liberális” gárda ellenében, mégis valahogyan azok védőszárnyai alatt építkezett, tett szert egyre nagyobb ismertségre, került egyre magasabb polcra és mutatta meg elsőrendű debattőri/politikusi képességeit. Adott pillanatban, személyes karizmájából, kiváló politikusi imidzséből pártjának is jutott, maga után húzta azt, és egyre népszerűbbé tette, akár a nagyon kedvezőtlen konjunktúra – hiszen demagógia, szociális és nemzeti populizmus uralták/ják a politikai szcénát – ellenére is; pártszakadások és politikai földcsuszamlások, árulások és átállások (PLD), ellenszélben és válságos időkben való kormányzás alatt is megmaradt elődjéhez, Tăriceanu-hoz, és a Nemzeti Liberális Párthoz lojálisnak, és várt sorára; állam-elnök jelöltként pedig a legjobb alakítást nyújtotta, bár alul maradt, akárki rá fogadott volna, mint jövendő köztársasági elnökre. Szinte már a Cotrocen-i palota lakójának érezte magát, míg a jelenlegi elnököt helyettesítette, és aztán valami megszakadt.
Ámokfutása és bukása (a párt- és az elnökjelöltségtől való visszalépése, a liberális tábor elhagyása, stb.), meglátásom szerint, nem politikusi személyiségének következménye, (bár nem egyszer bíráltam az utóbbi időben kifejtett tevékenységét, többek között itt és itt) hiszen nem felfuvalkodottabb, nem szenvtelenebb, nem elvtelenebb, nem agresszívabb, és még csak nem is paranoiásabb (kevésbé tehetséges) társainál. Ami számlájára írható az talán türelmetlensége, az ahogyan előbe ment elnöki szerepkörének, ahogyan beleélte magát, ahogyan „előre ivott a medve bőrére”. Hibája talán, hogy bizonyos értelemben rendszeridegenként, a korrupt viszonyokat kíméletlenül bíráló, a tisztaság szóvívőjeként indult, ez legitimálta és ezt jelenítette meg a politikai porondon, és ezért szembekerült a rendszerrel; aztán egyféle pályakorrekcióval kísérletezett – magyarán a szokványos román nacionalista retorikával próbálta szélesíteni „liberális” szavazóbázisát –, megpróbált konformálódni a mainstreamhez, és az nem engedte be területére: kíméletlenül padlóra küldte. A nemzeti liberális párt néppártá alakítási kísérlete közben először balra nyitott – éles, de elvszerű  Băsescu ellenessége okán ezt még elfogadták párttársai és szavazói, hiszen pártja igen jó választási eredményeket ért el – majd jobbkanyart vett, ez viszont már sok volt környezetének, meghátrálásra kényszerült. Antonescu-t a romániai politikai mezőny strukturális jellegű rossz működése, azok a hibás „útfüggőségek” (path dependency) és rossz beidegződések, azok a traumák és frusztrációk, azok a működésbeli visszásságok és intézményi korlátok, stb. küldték padlóra, kényszerítették (ki-, illetve) visszavonulásra, melyek a rendszerváltást követően, a romániai politikai szcéna állandó velejárói voltak/lettek.
Nincs itt a helye sorra kifejteni a román politikai mezőny hibás kristályosodásának minden csomópontját, jelentős vonatkozását, de hadd térjek ki néhányra, melyek az általános közéleti korrupción túl, Antonescu, és nem kétlem, további jóhiszeműként indult politikusok pályáját képes kettétörni – hasonló sorsra, előreláthatóan, Klaus Johannis juthat, igen rövid időn belül.
Az egyik legfontosabb rendszerjellemzője az „új román demokráciának”, hogy rossz hangzású szakkifejezéssel élve: poszt-kommunista poszt-demokrácia. Mégpedig sajátos fajta poszt-demokrácia[i], ahol a formális demokratikus játékszabályokat fölülírják a legkülönfélébb kiváltságos elitek elvárásai, sőt politikai programjai (agenda), napirendkijelölő eljárásai. És esetünkben nem csak a befolyásos gazdasági körök, hanem a nemzetközi (nemzet fölötti), elsősorban EU-s, és pénzintézmények, befektetői csoportok., stb. is, de a média is, igen erős befolyással rendelkeznek a politikai döntések fölött. Képesek megkerülni a formális intézményi és demokratikus formákat, és ezt a befolyást mindenekelőtt a jelenlegi elnök cinikus „beavatkozó” attitűdje mutatja meg.
Azután, egyik legfontosabb vonatkozása a pártok jelenlegi állapotának/habitusának, hogy nem ideológiai alapon szerveződnek, legfennebb pártideológia[ii] biztosítja számukra, és az is csak ideig-óráig, a „kötőanyagot”; a román politikai mezőny időnap előtt a posztideológiai korszakba lépett (ezért az európai pártcsaládokhoz való kötődés is esetleges, és változó); az összes párt tömegpárt, illetve néppárt (úgynevezett kartellpárt), vagy legalábbis az akar lenni. Viszont liberális párt számára ez az út járhatatlan, ezért igyekszik Antonescu átállni a néppárthoz. Ezért az összképet illiberálisnak[iii] tekinthetjük, a demokratizálódási folyamatot egy visszalépés akasztotta meg, amelyet türelmetlen helyi (kiskirályok) és központi (kormányzati, parlamentáris szóvívők, szürke eminenciások) vezérek hoztak a rendszerbe, befolyásukkal kiürítve az alig útjára indult demokrácia intézményeit. És ami a pártok belső működési mechanizmusait illeti, már a kilencvenes évektől elterjedt és a pártversengés logikájának keretében végül minden pártot elért, illetve szinte kötelezővé lett az, amit a szakirodalomban párt patrónátusnak[iv] hívnak. Ennek lényege, hogy a pártok zsákmányszerzésre szakosodnak, igyekeznek a közszféra hatalmi pozícióit (központi és helyi adminisztráció, általában az állami apparátus, ellenőrző szervek, stb.) pártalapon kisajátítani és klienseiknek odaítélni, ezzel jutalmazva hűségüket, és szolgálataikat. Ezzel biztosítva a patrónus-kliens viszony asszimetrikus kapcsolatának jutalmazó, atyáskodó oldalát. Ehhez nem értett Crin Antonescu, és – megjósolom – ez miatt bukik meg nemcsak Johannis, hanem jó ideig minden tisztességes politikus, aki nem áll be a sorba!


[i] Lásd. Colin Crouch, Post-Democracy, Polity Press, 2004, ahol a Nyugati társadalmakra jellemző nem-demokratikus intézményi befolyásról ír, de elméleti felvetéseit alkalmasnak találom a mi társadalmunkra jelemző “sajátos”, azaz posztkommunista posztdemokráciákra is.
[ii] Az ideológia hiánya és a pártideológiák előtérbe helyezése tulajdonképpen azt is hozza, hogy imidzsek és ratingek (hallgatósági, nézői indexek) alapján alakul a politika, és ez a tematikzációs eljárásakat, illetve a tematikát is bejelöli. A pártok nem – mégoly leegyszerűsítő, de mégis egyfajta ethoszt képviselő, és lényegében befele egységesítő projektekre –  alapozzák napirendkijelölő tevékenységüket, a viták nem az ideológiák belső értékeiről folynak, hanem „alapszerepeket tematizálnak”, politikai lókuszokról vitáznak, mint: ellenség, ellenfél, idegen, szövetséges, stb.
[iii] A liberális demokráciák alternatíváit kereső helyi és regionális vezérekről, lásd. Fareed Zakaria, The rise of illiberal democracy, 1997, Foreign Affairs, 76.6, 22-43 pp.
[iv] Ezt írja le európai példák kapcsán Kopecky Petr és Gerardo Scherlis, Party Patronage in Contemporary Europe, című tanulmányában, European Review, vol. 16, No 3., 355-371 pp.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése