2014/06/24

Alvilági klánok tagjaival táncoló"Alvilági klánok tagjaival táncoló"

Ismerik a facebookon is terjedő játékot, amelyben ki-ki felfedezheti, illetve generálhatja saját, úgynevezett indián nevét? Nos, az államelnöknek és fivérének a névgenerátor-játék nagy valószínűséggel az „Alvilági klánok tagjaival táncoló”[i] magasztos nevet varázsolná a képernyőre. Most már világos, hogy ez a kép, és ez a benyomás marad kettős mandátuma végén a „Băsescu-éra” névadójáról. Az ifjabbik Băsescu előzetesbe vételével megszünt a Băsescu(k) korszak(a)! Az egyféle földszintes és harmadosztályú – előjogait és kötelezettségeit, gyáva módon, öccsén keresztül gyakorló, önmagát „A nagy” játékosnak képzelő – balkáni keresztapa, a már-már érzelgősen könnyeit csepegtető smekher, a szinte tökéletes politikai szélhámos, a nagy kombinátor, és mindenkit megvezető rafinált vezér vizilókönnyeinek, sokáig meghatározó, imidzsével búcsuzik a rendszer. És ezzel egyenesbe fordult az utódlásért folyó harc, bár a „végső” lebukást követően, a pálya erősen balra (tudom, tudom, csak jelképesen értendő ez a bal) lejt, hiszen az elnök nyiltan már nem erősítheti a képzelt jobboldalt. Sőt ezután látszólag, a szemfényvesztés, akarom mondani, a bevett politikai kommunikáció szabályai szerint, elhatárolódnak tőle klónozott utódjelöltjei, (lassan már csak a mindenre elszánt „szőke ciklon”, vagy politikai amazon, védi az elnök nemlétező presztizsét, míg valaki neki is szól, hogy ennyi volt, hogy konyec) a mérközés még nem lefutott. Ahogy nem volt képes szabványos, helyzetét átérző és alkotmányos feladatához felnövő elnöknek lenni Băsescu, „béna kacsaként”[ii] sem lesz politikai sorsába belenyugvó „nyugdíjas-jelölt”. És mert hatalmának láthatatlan hálózatai még működőképesek, és e hálózatok csomópontjain őrködő személyek/kliensek még aktívak, megjósolhatóan sok galibát fog okozni formális országlásának utolsó hónapjaiban is.
A politikai korrupció 22-es csapdájába esett, és onnan kivergődni képtelennek bizonyult elnök, végső soron, sajátmaga áldozata lett. Rossz személyes tulajdonságaiba – kisstílű és faragatlan modora, álhatatlansága és nagyravágyó hajlama, handabandázó stílusa, kocsmai cinizmusa, stb. –, és rossz környezetébe és/vagy szociális, valamint kulturális hátterébe kódolt sorsa utolérte, illetve mandátumainak kezdetétől fogva fogságában tartotta. Machiavellitől tudjuk, hogy a vezető (a fejedelem) legfőbb erénye, és egyben bölcsességének jele, hogy megfelően ki tudja választani és „maga mellett tudja tartani”[iii] a jó, és bölcs tanácsadókat. Nos, ez nagyon nem ment az elnöknek, az elejétől fogva, Băsescu ugyanis számlálatlanul fogyasztotta tanácsadóit, vesztette el azok hűségét, és bár aligha észrevette, játszotta el a kezdetben iránta táplált közbizalmat, sőt magatartásával delegitimálta, hiteltelenítette magát az elnöki intézményt is.
Mégsem az elnök személyes sorsa fölött érdemes sopánkodnunk. A baj ettől mélyebb és hosszú távon is nehezen orvosolható, neve pedig, az általánosult közéleti/politikai korrupciós rendszer, melynek részben kiépítője, működtetője, haszonélvezője, és ugyanakkor – szigorúan retorikai szinten – megveszekedett ellensége, illetve üldözője volt az elnök. A bűnöző alvilág és a „politikai felvilág” gazdasági és politikai összefonódása, mely fölött a kettős mércét mindvégig fenntartó elnök trónolt, a jó kormányzás[iv] lehetőségébe, és a korrupció elleni fellépés hatékonyságába vetett hitet rombolta le, kompromittálta azt, hosszú időre.
Joggal lehet rossz véleményünk az eddig hatalomra került két előző elnökről, a hamisítatlan kommunista pártapparatcsik stílusában regnáló, neo-sztálinista allűröket (lásd. bányászjárás megszervezése és üdvözlése) hordozó Iliescu-ról, és a szekus-hálózatok ellenében „gyengekezű" Constantinescu-ról, de a politikai korrupció kiteljesedése és a párt-, illetve elnöki patronátusi rendszer[v] bevezetése, Băsescu nevéhez fog tapadni, mindörökre. Hiszen, ha a két előző elnök legfennebb passzívan tűrte a korrupciós láncolatok kiépülését (Iliescu), vagy nem volt elég erős (Constantinescu) felvenni velük a harcot, az elnöki hivatalt nem csatlakoztatták, nem szolgáltatták ki a kormányzati, és főként megyei adminisztratív szinteken kiépült korrupciós rendszernek. Nem úgy Băsescu – a játékos elnök –, aki hivatalát és családját keverte a politikai korrupciós játszmákhoz. Az elnök maga osztotta fel a „mi” jó korruptjainkra és az „ők” rossz, és elítélendő korruptjaira a politikai mezőnyt  (bár gyakran voltak átállások, és egyes szereplők újraértékelésére is sor került, a napi politizálás kívánalmainak megfelelően), és kezdett hadjáratot az egyik fél ellen, miközben nemcsak szemet hunyt, hanem helyzetbe hozta a saját oldal korruptjait[vi]. Szintén ő vezette be a televíziós ítélkezés igen elterjedt intézményét, amely arról szól, hogy a politikai ellenfél vélt vagy valós korruptjait legalább egyszer bilincsben kell megmutatni, hogy a közvélemény szemében lejáratódjon, ugyanakkor jegel(tet)ni kell a saját korruptak esetleges ügyészségi/bírósági ügyeit, elrejteni a nyilvánosság elől, illetve zsarolható pozícióban tartani az érintetteket. Băsescu nagy sikerének az (i)gazságszolgáltatás és a titkos-szolgálatok, illetve az erőszakszervezetek kontrollja tűnt, az, hogy még az EU-s (és amerikai) politikai meanstream-mel is el tudta fogadtatni – legalábbis ideig-óráig – azt, hogy ő a tisztakezű, a korrupcióellenes vezér. Most ez a retorikai látszatépítmény omlik össze kártyavárként és temeti maga alá a „játékos”, és tisztakezűként árult elnök kreált imidzsét. Mi más amihez asszisztálunk, mint – Baudrillárd-al szólva – a legmagasabb szintű politikai pornográfia, a korrupciós játszmák perverz lenyomata, a képernyő legsötétebb forgatókönyve,a giccses politikai mánélizmus?
És ne feledjük a játszma csak most – az elnöki fivér előzetesbe helyezésével – indult, az ügyben (ha csak úgy nem döntenek a legmagasabb szinteken és egyfajta perverz kölcsönösség alapján a fővezérek, hogy jegelni kell a dolgot), a keresztzsarolások, leleplezések, támadások és ellentámadások évadja hosszú lesz még, az elnökválasztásig minden bizonnyal eltart majd. Csak látnánk ki fog, illetve máris ki az, aki kormányoz addig is![i] Kevin Costner híres filmjének címére is utalok ezzel, jelezve, hogy a „Farkasokkal táncoló” név mennyivel jobban hangzik, mint a balkáni átpolitizált megfelelője: kis pénz, kis foci.
[ii] Az amerikai politikai zsargonban a Lame duck-állapot, a mandátuma végéhez közeledő elnököt jelöli, azt az időszakot, amikor már nem jelöltetheti többet magát újabb mandátumra, ezért nem kezd nagyszabású tervekbe, csupán adminisztrál. És ami személyes jó imidzsét illeti, minden elnök ilyenkor szokott, olyan pozitív és népszerű dolgokat kezdeményezni/támogatni, melyek jó benyomást keltenek és megmaradnak a közönség memóriájában: egyszóval a történelmi imidzséért tesz az elnök. Éppen ennek a hagyománynak a részeként búcsuzott Băsescutól és köszönte meg az eddigi együttműködést  Joe Biden, a nemrég Bukarestbe látogató amerikai alelnök. Paradox módon a még román elnök, mandátumának éppen ebben az utolsó szakaszában bukott le, mint a korrupció hallgatólagos támogatója, rontotta el végzetesen amúgy is megtépázott imidzsét. Kicsinyességének és rossz helyzetismeretének része, hogy nemsokára Brüsszelbe utazik, ahol az EU jövőjéről akar tárgyalni, népszerűsége mélypontján, mandátumának formális lejárta előtt néhány hónappal. Ez ugyan nem szolgálja az ország érdekét, de megkoronázza félreértett szerepének, eddigi tevékenységének, rossz ízlésének, kontraproduktív voltát. Băsescu, szemmel láthatóan – jó bourbon módjára – „semmit nem tanult, és semmit nem felejtett”, mandátumai alatt.
[iii] „A fejedelemnek ügyelnie kell, hogy megfelelő minisztereket állítson maga mellé: ezek vagy jók, vagy rosszak, az uralkodó bölcsessége szerint. A fejedelem eszes voltát elsősorban az dicséri, kik vannak körülötte; és ha ezek alkalmasak és hűségesek, mindig bölcsnek tarthatjuk a fejedelmet, hiszen ki tudta ismerni őket és meg tudta tartani hűségüket. Ám ha nem ilyenek, mindig rossz véleménnyel lehetünk felőle, mivel az első hibát éppen ebben a választásban ejti.” – Niccolo Machiavelli, A fejedelem, XXII.
[iv] Mindent egybevetve, és a kedvező konjunktúra hatásait is figyelembe véve, a rendszerváltás óta a Tăriceanu vezette D.A. – RMDSz kormány volt a leghatékonyabb, és a leginkább elkötelezett a modernizáció/europenizáció mellett. Az elnök ezt a kormányt kezdte ki és próbálta hitelteleníteni, kedvenc szőkéje kénye-kedve szerint; fatálisan tévedett és ezzel a good governance eszméjének legalább annyit ártott, mint az ország érdekeinek, és saját politikai sorsának. Ma ismét aktuális a „rózsaszín cédula” ügyének felmelegítése, csak éppen senkit nem érdekel, és nem mentheti az eknöki klán korrupció-gyanús ténykedéseit, sőt a „szőke ciklon”, alias E.Udrea, politikai karrierjének sem használ.
[v] A párt-patronátus lényege, hogy a „pártok kizárólagos hatalmában áll, hogy közéleti és félig meddig közéleti pozíciókba nevezzenek ki embereket”, és ezzel valósítsák meg a klientúra megfizetését politikai, és gazdasági szolgálataikért. (Lásd. Kopecky P. - Scherlis, G., Party Patronage in Contemporary Europe, European Review, 2008, 16/3, 355-371 p.)
[vi] Eddig arra gyanakodtunk, hogy az elnök körül virágzó korrupciós láncolatok áldatlan tevékenysége – lényegében, vagy mindent egybevetve – „csak” politikai célokat (párt-, voks, és kampánytámogatás) szolgált, a most kipattant botrány már világosan jelzi a Băsescu-klán gazdasági érdekeltségeit is az ügyben. Persze nem precedens nélküli a család gazdasági érdekeinek érvényesítésében használt befolyással való visszaélés napvilágra kerülése, mint ahogy, a mindenféle botrányos vagyonosodási kérdőjel és bizonyításra váró felvetés sem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése