2014/05/06

A "posztmodern világrend(etlenség)" végeA „posztmodern világrend(etlenség)”[i] vége

Az ukrán válság és annak várható fejleményei, illetve világpolitikai kihatásai minden bizonnyal utólag (retrospektív tisztánlátás?) mutatják meg, teszik érthetőbbé a közelmúlt eléggé mélyen nem ismert világpolitikai összefüggéseit és sajátosságait. És természetesen, további kérdéseket és kérdőjeleket vetítenek előre, az „új”, ma még nevesincs, korszakot illetően. Ami a tegnap a legrosszabb forgatókönyvnek tűnt, az ma már a lehető legjobbnak tűnik, magyarán az ukrán válság eszkalálódik, ami egy szerencsétlen geopolitikai helyzetből fakadó dilemmának tűnt, pusztán többségi döntésre váró opciónak, hogy ti. Európa fele, vagy az Orosz befolyási övezetbe tartson-e az ország?, ma már Ukrajna végét előlegezi meg. A putyini orosz rendszer, – a legalantasabb „piszkos” polgárháborús, vagy terrorista túszejtő és civileket élő pajzsként használó, stb. – erőszakos, de azért az (etnikai/nemzeti) önrendelkezéssel kapcsolatos nemzetközi gyakorlatban meglévő kiskapukat indokként használó, terjeszkedésének nem képes ellenállni a gyenge legitimitással rendelkező, és amúgy is az államcsőd szélén egyensúlyozó ukrán kormány. Ugyanakkor képtelenség saját állampolgárai ellen fegyveresen fellépnie, ott, ahol a civil lakosság nem az ukrán hatalommal és hadsereggel, hanem a zendülőkkel (álcázott terroristákkal, orosz ügynökökkel, fegyverhez jutott civilekkel, stb.) szolidarizál. És eszköztelen a nemzetközi közösség, az EU és az AEÁ is. A nyugati világ döntésképtelensége mögött, újra és újra a gazdasági érdekek, a profithajhászás áll: végső soron, a kapzsiság fölülírja a nemzetközi morált és az eddigi politikai (establishmnt) elrendeződéseket, de még a civilizációs folyamatokat is de-civilizációs pályára kényszeríti. Azt látjhatjuk talán, hogy az ukrán válság vége, egy szuverén (bár az önálló államiság hagyományával alig rendelkező) állam szétesése lesz/lehet Európa keleti végén, a limes övezetben, még mindig remélhetően kevés emberi áldozattal, de nagyon erős háborús pszichózissal, pánikkal és rettegéssel, mely egy egész régiót, ha nem az egész világot, rengeti meg. Vajon ezzel Kelet-Európa és Eurázsia befagyasztott konfliktusai sorra kiolvadnak, a múlt démonjai felélednek, a világ többi/nyugati része pedig tehetetlen szemlélője az eddig elhalasztott szovjet utó(d)harcoknak? Ez még a „rövid huszadik század” utólsó hánykódása, a szovjet-orosz tetszhalott görcsös rángatózása, vagy „ilyen” lesz az „új világ”?
Az ukrán konfliktus jól mutatja, hogy a posztmodern válságok nem is elsősorban államközi konfliktusokból keletkeznek, (bár itt úgy is értelmezhetjük a kialakult helyzetet, hogy ukrán-orosz államközi konfliktusról lenne szó), hanem akárcsak a nemrég zajlott Jugoszláv válság és konfliktus, etnikai/nemzeti, vagy legalábbis gyorsan etnicizálódó, tehát végső soron kulturális-civilizációs törésvonalak mentén alakulnak ki és mélyülnek el. Ukrajnában ma a Rubikon, amelyen (remélhetőleg) a rang és felségjelzés nélküli orosz hadsereg sem merészel átlépni, szinte hajszálpontosan etnikai törésvonalak, egyfajta kényes etnikai többségi-kisebbségi arányok és viszonyok mentén rajzolódik ki, és a K-D-K-ukrajnai orosz többségű körzetek, illetve a NY-É-Ny-i ukrán többségű körzetek között húzódik. Samuel Huntington[ii] bizonyára kaján mosollyal tekint a kérdésre, hiszen joggal gondolhatja, „nem megmondtam”? Nem előrejeleztem, hogy a jövő nagy konfliktusai civilizációs határokon fognak kialakulni? Magam ugyan kétlem elméletének mindenhatóságát, de készséggel elismerem, hogy az ukrán válság is leírható, mint civilizációs konfliktus, mint egyfelől Európa fele igazodás az ukrán többségű régiókban, másfelől az „Oroszország anyácska” (Mat' Rossiya) hívásának bűvkörében elszakadási szándék az orosz többségű régiókban. Most úgy tűnik, nincs semmiféle szabály, vagy azt kikényszerítő nemzetközi fórum és/vagy tekintély, ami kordában tartaná az etnikai/nemzeti önrendelkezés jogára hivatkozó népszavazásokat, és elég egy nagyhatalom protektorátusa ahhoz, hogy etnikai közösségek kiszakadjanak fenálló államokból és csatlakozhassanak „anyaországukhoz”. A kérdés csak az, hogy meddig mehet ez így, a krími és K-ukrajnai precedens (és nem hiszem, hogy Koszovó példája összehasonlítási alapként szolgálhatna), hogyan fog tovagyűrőzni? Észak Kazahsztán, Abbházia és Hegyi Karabach, no meg a „Dnyeszter melléki köztársaság”, azaz Moldávia feldarabolása jön?
Határozott véleményt alkotni az orosz terjeszkedési stratégiáról egyfelől, azért nem lehetséges, mert Oroszország egy autokratikus rendszerű, egykori befolyása elvesztése miatt frusztrált és hatalmi ambíciókkal kibélet, nagyorosz álmokat ébren is látó állam, és hangsúlyozom nem kevésbé rendpárti és paternalisztikus (civil) társadalom. A mai Oroszországban a Putyin-pártiság – minden jel szerint – igen kiterjedt jelenség, szinte össznépi meggyőződés, ezt az új területek „visszatérése” fölötti nyilvános ünneplés határozottan jelzi. Azt is, hogy az elnök (vissza)hódításaival oldja az egykori nagyhatalmi pozíció elvesztése fölötti, ugyancsak elterjedt, közösségi frusztrációkat, ezért ma még népszerűbb. Tegyük hozzá, azt is, hogy a mass média és a közélet szinte minden szcénájának kontrollja az elnök-, és szűkkörű klikkjének kezében van. A terjeszkedésnek ezért gátat személyiségpszichológiai vonások szabhatnak, a kérdés úgy summázódik, hogy meddig tart(hat) a putyini paranoia? Ebben a helyzetben viszont a gazdasági szankciók nehezen tudnak hatékonyak lenni, a hatalom (mint mindig) közömbös a „nép szenvedései” iránt, cirkuszt ad és a nagyság illúzióját, valamint az abból nacionalista propagandával levezethető, „jólét” illúzóját!
A posztmodern „világ rendszer(telenség)e” újragondolásra vár, a nemzetközi politika szereplőinek legyenek azok nagyok vagy közepesek, esetleg kicsik, északiak vagy déliek, fejlettek, fejlődők és alúlfejlettek, első, második és harmadik világbeliek, valamiféle morális konszenzusra kell, hogy jussanak az egymás iránti magatartásaik, külpolitikai viselkedésük tekintetében. Amíg még nem késő ...[i] Rostoványi Zsolt kifejezése: Civilizáció(k), civilizációelméletek és a posztmodern világrend(etlenség).
[ii] Lásd. Samuel P. Huntington: Civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése