2014/01/07

ElőjelekElőjelek

Túl vagyunk a tizenhármon – a vonatkozó babona szerint ezen a szerencsétlen számot hordozó, jó, hogy csak évszázadonként egyszer előforduló éven – és nehéz eldöntenünk, hogy a politikai folyamatok terén, szerencsés vagy szerencsétlen, jó vagy rossz volt, ami történt. Így hát sokak számára lehetetlen vállalkozásnak ígérkezhet, hogy előrelássuk, hoz-e jobbat a boldognak kívánt, egész éves kampányt, politikai cirkuszt és felfordulást ígérő új esztendő. Tekintve viszont, hogy „a politika mindenkor a lehetőségek művészete”, vagyis az in statu nascendi állapotában van, olyan folyamat, mely az állandó változás ellenére tovább visz valamit az előzményeiből ez lehetségesnek tűnik számomra; a politika és annak nyelve végül bármennyire is felforgató, egyszerre romboló és építő, rugalmas vagy merev, következetes vagy következetlen, stb. lenne, szinte soha nem “abszolút kezdet” és nem is omegája a valóságépítés diszkurzív eljárásának. Röviden, vannak, és mint ilyenek megérthetők, kiolvashatók, azok az ELŐJELEK, melyek legalábbis trendszerűen, a kontextus viszonylagos állandóságának feltételezése mellett, adnak annyi biztonságot az elemzőnek, hogy szólhasson a várható fejleményekről, hogy analitikus értelemben is “érvényes jóslatok”-at fogalmazhasson meg a politika várható alakulásáról. Ezzel próbálkozom.
Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy túl van-e már a “világ”, s benne Európa, az évek óta húzódó egyre átfogóbb – a pénzügyi-gazdasági szférából induló, de mára már egyre inkább morális, vagy létfilozófiai mélységekig lejutó[i] – válságon, s főként, hogy eredményes lehet-e az a minden bizonnyal tüneti kezelés, melyet a nagyhatalmak ezidáig alkalmaztak a meghaladására? Az a kérdés, hogy létezik-e még visszaút a szó globális értelmében ahhoz a világhoz, mely röpke két évtizedre regiónk posztszocialista társadalmai számára is a jóléti állam, a szociálisan érzékeny liberális demokráciák világának ígéretét jelentette, és persze valóság volt a fejlett Nyugaton. De, nemcsak úgy, mint “létezett” fejlett (posztindustriális, posztmodern, stb.) kapitalizmus, hanem úgy is, mint társadalmi-politikai modell[ii], melyhez a kevésbé fejlett régiók társadalmai igazodtak, amire mi magunk is törekedtünk, nevezetesen az integrált, és főként a jóléti Európa. Nem lehet kétséges, hogy egyre több a szkepticizmus és egyre nagyobb a bizonytalanok aránya az európai jövőt illetően, ezért – és ne feledjük az EP választások éve van – a kételkedők és az etnonacionalista, “kevesebb Európát” kiáltó[iii] hangok felerősödése kézenfekvő fejleménynek tűnik, ebben a vonatkozásban: az európai modell értéke egyre süllyed a versengő “világrendszerek” tőzsdéjén.
Fontos fejleményekre számíthatunk a mi szűkebb “társadalmunk”[iv] tekintetében is, mely helyzeténél fogva mindig kétfele, azaz Bukarest és Budapest irányában is igazodásra kényszerül. A magyarországi politika vonatkozásában ma már arra a kérdésre szűkült az országos választások tétje, hogy lesz-e újabb kétharmada a jelenleg uralkodó kormánypártoknak, és akkor kiteljesedik a rezsim[v], vagy csupán egyszerű többséggel lesz kénytelen újabb kormányt alakítani a mostani vezér, és akkor homok kerülhet a gépezetbe? Meglátásom szerint nincs más alternativa, tertium non datur. Az első esetben a rendszer határon túlra ható expanziója, kiterjesztése erőteljes, már-már kivédhetetlen lesz, a második esetben viszont legalábbis ideig-óráig nagyobb mozgástér (autonómia) maradhat a határontúli szervezetek számára, mérséklődhet az igazodási kényszer.
Idehaza a kormányzásképtelen minősített többség belháborúja és a kormányzó többség harca a hitelvesztett, de például az (i)gazságszolgáltatás terén komoly pozíciókat ellenőrző elnök ellen, minden bizonnyal uralni fogja a politikai mezőnyt és diskurzusokat. Még semmi sem dölt el, sem a koalíció sorsát illetően – és ennyiben helyzet van[vi] a rommagyar vezető politikai formáció számára is –, sem pedig az év végén esedékes elnökválasztás terén. Eközben pedig, a román politikai szcéna egyre több olyan területet is felfal, illetve mag alá gyűr, mely egyébként a politikai csatározások terén kívül kellene hogy essen, és nemcsak az (i)gazságszolgáltatás intézményeire gondolok, hanem a gazdaság, az oktatás, a közigazgatás, vagy környezetvédelem, stb. területeire is, ahol a politikai megszállás, az egyes területek belső gyarmatosítása gőzerővel folyik (ez egyébként is a meg nem reformált, magát szociáldemokratának mondó utódpárt sajátossága). A kiszorítósdi nagyobb fontossággal bír, mint maga a “jó” kormányzás, miközben a vezérlő pultnál a nemzetközi intézmények, a hitelezők és befektetők, stb. képviselői nyomkodják a gombokat.
Fentebb a rommagyar politikai mezőny kétfele való igazodási kényszeréről beszéltem, arról, hogy autonómia harc ide vagy oda, a politikai mezőny egészének autonómiája egyre szűkül, és ez azzal is jár, hogy alapvető, hosszú távra meghatározó, döntéseket kell meghoznia az RMDSZ-nek (az aprópártok még önmagukkal kapcsolatban sincsenek döntő helyzetben) vagy a magyar kormány irányába igazodik, vagy pedig – egy esetleges bukaresti kormányban való részvétel mellett – megpróbál tovább egyensúlyozni, megőrizni viszonylagos önállóságát. Ez utóbbi fejlemény azért is kívánatos lenne, mert a tavalyi ki- meg felvonulások székelyzászló lengetések nyomán felszínre került (tagadják az illetékesek, vagy beismerik[vii]) egy belső törésvonal és beindult annak politikai tematizálása – Széklerland versus rest of the (micro)World. A (szub)regionális egyensúly fenntartására, a máris létező árkok betömésére, csak egy önálló politizálásra képes szövetség, és annak önállóan cselekvő vezetői lennének képesek. A történet központi momentuma a nyár elői EP választás, és persze a következő heteket tematizáló listázás lesz[viii]. A mostani helyzet rossz előjeleket vetít előre, nincs társadalmi vita és világos kritériumrendszer az EP-lista befutó helyeiről, a kulisszák mögött folyik a belháború, a lökdösődés, a helyezkedés, az elvtelen, a suttogó propagandára építő, politikai harc.
Rózsásak-e tehát a politikai élettel kapcsolatban racionálisan megfogalmazható előjelek? Én azt mondanám a közelmúlt folytatódik: a pesszimisták pedig, jól informált optimisták.


[i] A kapitalista haszonelvűség morálját, véleményem szerint, még mindig Max Weber jellemezte a legjobban, aki Benjamin Franklinra hivatkozva írta:”... általában az összes erények csak annyiban erények, amennyiben konkrétan hasznosak az egyénnek, s helyettük a puszta látszat is elég, ha megteszi ugyanezt a szolgálatot. Ez valóban elkerülhetetlen következménye a következetes utilitarizmusnak. Úgy látszik itt tetten értük azt, amit ... ’KÉPMUTATÁSNAK’ szoktak érezni”. (M.Weber 1995, A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Cserépfalvi, 42 p.). A látszaterények utilitarista, és már-már cinikus eluralkodása csak fokozódott a kapitalizmus történetében, a mai gazdasági válság ezért tart a morális krízis fele.
[ii] Francis Fukuyama ’90-ben a liberális-demokrácia modelljének uralkodóvá válását jósolta és írta le a „történelem végeként”, hol vagyunk már ettől a naiv diagnózistól? (lásd. F. Fukuyama 1994, A történelem vége és az utolsó ember, Európa Kiadó)
[iii] Különösen föltűnő és új fejlemény a magyarországi politikai jobboldal és nyomában a közvélemény fokozódó euroszkepticizmusa, a szélsőjobb szinte gyűlölködő Európa-ellenessége. (lásd.http://www.poltudszemle.hu/szamok/2010_4szam/duro.pdf).
[iv] Némi nosztalgiával beszélek a rommagyar társadalomról, mert talán inkább kérdeznem kellene: társadalom-e még a rommagyar? Vajon – a sok autonómiázás ellenére – vagyunk-e annyira önálló közösség a szónak szociológiai értelmében, hogy társadalomnak tekintsenek minket, illetve, hogy mi magunk akként gondoljuk el sajátmagunkat? Én szkeptikus vagyok e tekintetben, és nemcsak a demográfiai folyamatok miatt, de a rossz politikai berendezkedés, az önálló országos politizálás, a hosszútávú, a megvalósítható és fenntartható progresszióval kecsegtető tervek hiánya, a rezignáltság, kiábrándulás, a szolidaritás eltűnése, stb., is azt sugallja: lehet már el is enyészett a kilencvenben újrafelfedezett rommagyar társadalmiság!
[v] Továbbra is úgy vélem, hogy a Magyar Bálint és tsai által kifejtett „posztkommunista maffiállam”, illetve a „magyar polip” jó megjelenítői, vagy legalábbis heurisztikus értékkel bíró „allegóriái” annak a rendszernek (NER), mely Magyarországon a mostani kormány alatt épül. A rezsim megerősődése, kiteljesedése egy esetleges újabb kétharmados mandátum elnyerését követően azzal a veszéllyel jár, hogy – legalábbis az elfogadott demokratikus eszközökkel, azaz szabad választások útján – a „polip” leválthatatlanná lesz (lásd. Magyari Nándor László 2013, A magyar polip természete, In: Beszélő, november 19.).
[vi] Alig mondta ki Kelemen Hunor szövetségi elnök, hogy „nincs helyzet”, máris egyre nyilvánvalóbb a kormányzó koalíció krízise, Ponta és Antonescu élet-halál harca. Eltekintve az elnök nagyon rossz politikai intuíciójától, a szövetség kormányzás-esélyes lehet akár a közeljövőben is (legvalószínűbb, hogy az EP választásokat követően, de nem függetlenül azok eredményétől).
[vii] Markó Béla egy elemző írásban veti fel a kérdést (melyet magam már hamarabb megfogalmaztam), mégpedig a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán, Kelemen Hunor viszont – megjegyzem mindenféle érv nélkül, kijelentő módban, ráadásul RMDSz-en kívülinek aposztrofálva a volt elnököt – tagadja az ellentét létét is.
[viii] Az EP-lista körüli adok-kapokban ezidáig az körvonalazódik, hogy nincs semmiféle elvszerűség, befutó helyen az „elnök embere”, illetve a „politikai alelnök embere” van. A további helyek sorsa bizonytalan, hiszen még maga az öt százalékos küszöb megugrása is kérdőjeles, nemcsak a politikai szervezet erodálódása, mozgósító képességének lehanyatlása, hanem az általánosabb közömbösség és kiábrándultság okán is. Amennyiben a szövetségnek nem sikerül EP helyeket szereznie, minden bizonnyal, a kialakuló politikai helyzet elsöpri a jelenlegi vezetést is, számukra ez próbakő, az eredmény pedig kétesélyes.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése