2013/10/15

Politikai retró, avagy rezsicsökkentés van babámPolitikai retró, avagy rezsicsökkentés van babám

Sokféle olvasata van annak, ahogyan a késő-kapitalista, (vagy nevezzük inkább nyugatinak) gazdaság és társadalom mai válságának okait értik és értelmezik politikusok, elemzők, szakértők, stb. és ennek megfelelően sokféle alternatíva él a kilábalás mikéntjével kapcsolatban is. Mondjuk az olyan radikális baloldali társadalomfilozófiáktól, melyek a kapitalizmusnak, mint igazságtalan és elévült gazdasági-társadalmi rendszernek az eltörlésében látják a megoldást (bár a volt kommunista modellt egyidőben kritizálják, a demokráciát inkább megőriznék); egészen a szélsőjobbig, a nemzeti kapitalizmust hirdető, diktatórikus-autoritér kormányzás, a demokratikus jogok és különösen a mindenféle másság üldözésére szakosodott (rasszista), szélsőjobbos (neofasiszta) követelésekig. De a szélsőségek „között”, azaz a mérsékelt és mértékadó elképzelések között is megtaláljuk mind a megszorító intézkedéscsomagokat követő érveket (ezzel a leginkább a Merkel-féle német pénzügyi és gazdaságpolitikát szokták jellemezni), mind a gazdaságot a fogyasztás bővítésével fellendíteni akaró (neoliberális) elképzeléseket, és sok minden más ötlet és vélemény is terítéken van. Európai kontextusban a legtöbb vitát az váltja ki, hogy a válság megoldását a még szorosabb integráció (gazdasági, pénzügyi, jogi), illetve a lazább, a nemzetállamoknak és elképzeléseknek nagyobb szuverenítást, mozgásteret biztosító modell a követendő. A világválság természetének, illetve okainak és a válság kezelésére kialakított elképzeléseknek (gazdasági és társadalmi filozófiák) a cimkézése önmagában nem lehet követendő cél, értelme csak a józan mérlegelésnek, a racionális esélylatolgatásnak, az ötletek és tervek megalapozottsága vizsgálatának, és persze a kreatív gondolatoknak van. Az „unortodoxiaként” (matolcsyzmus) emlegetett „kreatív” (vagy mások szerint deviáns) gazdaságpolitikára a leginkább Magyarország jelenlegi kormánya lehet példa, mely többé-kevésbé nyíltan szakít a rendszerváltás eddigi trendjeivel és ugyanakkor az EU (IMF) ajánlásaival, egy alig beskatulyázható, vagy mondjuk úgy hibrid és nehezen követhető nemzeti gazdaságpolitikát jelöl meg követésre. Egyszerre folynak újraállamosítások és „saját, nemzeti” kis- és nagyvállalkozói réteg létrehozási törekvések, valamint az elérhető tőkék újraelosztása, az allokációs rendszerek átalakítása és a jóléti állam, eddig is szerény eredményeinek tudatos leépítése, stb. A gazdaság terén eredmények, kilábalási esélyek ugyan még nem látszanak, de a kaotikus – gondoljunk csak a alkotmánymódosítási sorozatra és általában a jogfolytonosság és stabilitás hiányára, a kultúrába való erőszakos beavatkozások sorozatára, az oktatási rendszer és a curriculum radikális átszabására, stb. – folyamatok máris kihatnak az egész társadalomra, annak nyomott és példátlanul rossz közérzetére például.
Ez az a keret, melyben a kormányfő legújabb kinyilatkoztatásai sajátos értelmet nyernek, illetve irányt mutatnak, a politikai tervei – igaz még mindig töredékesen, de azért egyre közérthetőbben és programszerűbben – napvilágra kerülnek. Új fejlemény ez, mert az utóbbi választásokat úgy nyerték meg a kormánypártok, hogy gyakorlatilag semmilyen politikai programot (ami egyben gazdasági, szociális, kulturális, stb. is szokott lenni) be nem mutattak, minden, amit a „kétharmaddal” elkövettek (nem egyszer kapkodva, ad hoc intézkedéseket hozva, stb.) rejtett célrendszert követett: csak tették, de nem mondták meg mit és miért, másfelől pedig, meg nem magyarázták, vagy szinte tökéletesen félremagyarázták, elhallgatták, amit tettek. Most pedig – persze nem minden előzmény nélkül – egy keresztény (ultramontán – egyházi beavatkozást támogató) ultrakonzervatív (konzervatív „fülke” forradalmi, reakciós), retróprojektet vázol (több részletben) a kormányfő. Egyrészt azt fejtegeti, (nem véletlenül éppen Londonban), hogy kevesebb európai integrációra, nagyobb nemzeti szuverenításra és az eddigi EU-s szabályozásoknak (egyébként a konzervatív brit politikai elképzeléseknek megfelelő) az ilyen irányú átírására van szükség. Másfelől pedig (ismét nem véletlenül a Demokratikus Centrumpártok Internacionáléjának ülésén), arról beszélt, hogy az „ima és munka” megtagadása gyengítette meg Európát, tehát ezeket kell(ene) újrafelfedezni. Harmadrészt pedig arról szólt, hogy „meg kell fordulni és megkeresni az elhagyott útat”, és azon kell haladni!
A három dolgot együtt értelmezve lesz világos: Orbán és pártja(i) választási programot hírdetett, aki kicsit is képes olvasni a sorok között az láthatja mit hozhat egy új mandátum. Egyfelől a mai világ és Európa gazdasági-társadalmi problémáinak teljes félreértésére fog alapozódni (továbbra is) minden fideszvezérelt politika. A szekularizációt megtenni a válság okának[i], illetve a munkamorál hanyatlásáról beszélni Európa kapcsán[ii], aligha komolyan vehető diagnózis, mellébeszélés és ködösítés, még politikai kommunikációnak is gyatra, semmiféle megalapozása nem lehet, érvényes és hiteles politikai projekteknek. (Magyar foci, usque olyan mint null-háromra, nyolc-egyet húzni!). Másrészt Orbán elfordulást ígér a fejlett Nyugattól és közeledést a posztszovjet szférához (Fehér-Oroszország, Azerbajdzsán, esetleg Kazahsztán, sőt nem véletlenül Putyin neve is elhangzott az említett londoni interjúban[iii]), bezárkózást és elzárkózást a világtól egy olyan helyzetben, amikor a magyar gazdaság és társadalom minden vonalon és minden szálával az EU-hoz kapcsolódik, amihez – lényegében – nem jelenthet alternatívát a szintén félreértett „kelet”[iv]. A történelmi visszafordulás (csak valamiféle voluntarista és elhibázott történelemfelfogás mondathat ilyent[v]) és az elfelejtett út (a kontextusból, értsd - egyelőre - Bethlen István két világháború közötti Magyarországát) megtalálása és követése, a haladásnak (progresszió) a visszafejlődéssel (regresszió) való felváltására való felhívás (jó román mondással azt mondja a vezér: „mergem ’nainte, căci ’nainte era mai bine”!).
A rezsicsökkentés rezsimje a sötétségbe vezet[vi] (mire a rezsiháborút megnyeri a kormány, minden bizonnyal gyakoriak lesznek az áramszünetek is – itteni gyűrött fejűek még bizonyára emlékezünk Ceau hasonló „győzelmeire” – ajánlatos tehát jó sok gyertyát beszerezni, ez majd imához is jó lesz), vagy a költő által vizionált, „Holt vidékre”, ahol már nem segít ima.


[i] Feltéve, hogy ott imádkoznak a legtöbbet, ahol a népesség a legvallásosabb, és rávetítve ezt a gazdasági-társadalmi fejlettségre, azt fogjuk találni, hogy manapság a „sok imádság” egyáltalán nem jár fejlett és sikeres gazdasággal és társadalommal. Egyébként a világon mindenütt csökken a hívők száma, legalábbis tendenciaszerűen.  Európa leginkább szekularizált államai a legfejlettebbek (ma még Magyarország is közéjük tartozik!), vagy meg sem érezték a válságot, vagy már kilábaltak abból (Magyarország még mindig recesszióban van): http://www.origo.hu/tudomany/20120418-vallasossag-a-vilagban-felmeres-magyarorszag.html
[ii] Német, finn, svájci, vagy osztrák, esetleg norvég és dán munkások, bányászok vagy értelmiségiek és vállalkozók, stb., munkamoráljáról mondani, hogy alacsony és ezért “gyenge Európa” igencsak blikkfangos kijelentés, csak semmi alapja nincs. Aztán ami a termelékenységet illeti, bár kevesebb munkaórán át dolgoznak, megbízható statisztikák szerint, a munkateljesítmény a nyugati országokban magasabb az amerikainál: Belgium, Hollandia, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Finnország, Norvégia, stb. mind lekörözik az AEÁ-t, ebből a szempontból.
[iii] Paradox módon, mintha interjújában saját túlhatalmától féltené az országot Orbán, (“The risk is here”- http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/hungary/10373959/Viktor-Orban-interview-Patriotism-is-a-good-thing.html) amikor azt mondja, hogy ott van esély az autoritér (Putyinhoz hasonló) vezér megjelenésére, ahol a gazdaság rosszul teljesít. Ez Magyarország esetében ma azt jelenti: vigyázat jövök!
[iv] Ezért van némi alapja annak a megjegyzésnek és egyben vádnak, hogy Orbán és pártja kivezeti Magyarországot az Eu-ból, lásd: http://www.origo.hu/itthon/20130516-bajnai-orban-kivezeti-az-orszagot-az-eubol.html
[v] Teljességgel történelmietlen az a kérdés, melyet itt érint a politikus, hogy t.i. vissza lehetne fordulni a történelemben. Vagy, ami ugyanaz megtörténhet-e kétszer ugyanaz a dolog, fel lehet-e venni az egyszer elejtett történelmi szálat? Másként fogalmazva, a „mi lett volna, ha?” kérdést fogalmazza meg, ami történeti kontextusban értelmetlen. A történelem és történelemírás (ami nélkül az előbbi „nincs is”) elválaszthatatlan a haladás eszméjétől, a visszatérés-visszafejlődés nem értelmezhető históriai szempontból, a miniszterelnök éppen ezért valójában, egy cinikus nézőpontot ad elő (ki tudná megmondani, hogy hisz-e benne, számára lehetnek ezek is „csak” szavak), t.i tagadja a haladást. Az a voluntarista nézet, hogy a történelemben szabadon lehet előre-hátra mozogni, már a fentebb említett putyini veszély, az autoritér vezetés, közelségére utal.
[vi] Pontosabban, ismét félrevezet, Orbán a rezsicsökkentéssel igyekszik választást nyerni, megvezetve saját szavazóit is, miközben az esetlegesen (sőt nagy valószínűséggel) megszerzett új mandátummal a maga ultrakonzervatív, reakciós és megalapozatlan politikáját akarja folytatni!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése