2013/11/19

Komment világ, itt és mostKomment világ, itt és most

Az egyre sűrűsödő világhálón, a cyber space-ben, vagy ha úgy tetszik a megvalósult “globális faluban” minden fegyver többélű, attól függ hogyan forgatod, vagy másokat vág meg vagy magadat: nyíl és bumeráng egyre megy.
Az online “beszólások” és a közönség “visszabeszélésének” lehetőségével, mellyel egyre gyakrabban élnek a minden rendű és rangú közszereplők, alapjaiban rendítik meg az eddigi kommunikációs gyakorlatokat, halmozottan érvényes Marshall McLuhan régi bon mot-ja, hogy valójában a “médium maga az üzenet”[i], azaz, a média, az interaktív online felületek “természete” és tulajdonságai alapjaiban befolyásolja a társadalmat, a közéletet, a nyilvánosságot, de még a politikai színteret is. Egyben azt is láthatjuk, hogy az Eliot Aronson által igen szellemesen bemutatott-elemzett “rábeszélőgép”[ii] – az egyirányú, a médiából a “hallgatóság” fele áradó meggyőzési dömping, különösen a politikai marketing terén kivédhetetlen demagógia és populizmus áradat, mely nem is a “főuton”, hanem az érzelmi hatás mellékösvényein tudott mindent fölülírni, mellyel szemben alig volt védekezési lehetősége a megcélzott közönségnek – két évtized alatt kimerült. Az interaktív médiafelületek sajátossága folytán a közönség egyre gyakrabban “visszaszól”[iii], képes befolyásolni, eltéríteni, megváltoztatni vagy éppen ellenkezőjére fordítani még a gondosan kitervelt propaganda, vagy marketing kampányok üzeneteit is. A kommentek, mémek, mindenféle internetes beszólások, posztok, a trollkodás, a névtelen vitázók fórumai az internetes közösségek és navigálók “virtuális világa”, ráépül a médiumra, illetve szembefordul annak hagyományos (technikai értelemben is lehatárolt voltára, elsősorban a nyomtatott, papíralapú kiadványokról beszélek, az offline működésmódokról) funkcióival, azzal a régebbi képzettel, hogy ami meg van írva az maradandó, míg a beszéd ugye, az elszáll. Hol van már az a nehézkes kommunikációs eljárás, hogy az olvasó-néző-hallgató papírt írószert ragad, és levelet ír a “szerk.”-nek, melyet postára tesz és azután várja a reakciót postafordultával érkezni, vagy a nyílvános választ a következő nyomtatott lapszámban, adásban megjelenni? Az online kommunikáció azonnal megjelenik a virtuális hálón, instant üzenetek keringenek garmadával, sőt azok tartalma még utóbb is megváltoztatható, ha visszatér rájuk a kommentelő. És persze a dolog interaktív, egyszerre többen üzennek az adott téma kapcsán, alig megvárva a reakciókat, csak úgy szinte reflektálatlanul “beszólnak”, vagy “csak úgy” kiposztolnak valamit “kommentre”, s ha kedvük tartja, azzal már el is tűnnek a nettről, visszalépnek az offline módba és  felszívódnak.
Félreértés ne essék én nem ezt vagy azt az üzemmódot és végképp nem a szólásszabadságot és a megváltozott kommunikációs lehetőségeket bírálom, balgaság is lenne, hiszen a folyamat visszafordíthatatlan, nem gyömöszölhetjük vissza a palackba a kiszabadult dzsínt, a cyber space szellemét. Csak arra figyelmeztetnék, hogy az online, és interaktív felületek nyilvánossága a mediatikus tér részei, figyelembe vesszük vagy sem ezt a tényt (egy-egy fb, vagy blogbejegyzést annyian vagy még többen is olvasnak, mint egy-egy sajtóban, nyomtatásban vagy szerkesztett online kiadásban megjelenő cikket), a nyilvános beszéd felelőssége létezik, sőt számonkérhető, az alkalmi “médiamunkás” uszító és gyülölködő, mások méltóságát sértő, stb. kommentjei büntethetőek.
Azért fordítom a figyelmet a gyülöletbeszédet termelő és kommunikáló kommentelők világa fele, mert ez bizony komoly problémát jelent saját társadalmunkban is, továbbá azt tapasztalom, hogy nagy a tanácstalanság az ilyen szövegek és bejegyzések megítélését illetően.
Egyre terjedőben ugyanis a rommagyar virtuális térben is a (gyakran névtelen) gyűlöletbeszéd, és elkövetői, hívei talán észre sem veszik, hogy nyilvános térben mozognak és, amit tesznek az nem csupán frusztráltságukból, tudatlanságukból, rosszindulatukból, stb. származó “gőznek a leeresztése” (“a beteg kibeszéli magát, a beteg megnyugszik”), hanem tematizálja, eltéríti és megrontja a közbeszéd minőségét, szélsőséges esetben pedig cselekvésre buzdít, kirekesztésre, mások megbélyegzésére, és végső soron, agresszív tettekre uszít.
Az indulatos, mindenféle ésszerű érvet nélkülöző kommentek jórésze a haza-, illetve nemzetárulás vádját jelenti ki a legkülönfélébb összefüggésekben, olyanokkal szemben, akikkel nem értenek egyet azok, akik “nemzetben” gondolkodnak és nem “fogalmakban”, akik minden kritika nélkül tekintenek, olyan szimbolikus kategóriákra (imagined community), mint a nemzet, a haza, nálunkfele pedig az autonómia. A felbőszült és logikus-racionális beszédre képtelen kommentelők hada védi meg[iv] – szimbolikusan, persze nem létező ellenféllel szemben – az égi és földi hazát, a “szent nemzetet”, és teszi ezt folyamatosan. Észre sem veszik, hogy a megosztó beszéd, a hazaárulózás, abból a jól irányított politikai kommunikációs megtévesztésből ered, hogy a jelenleg regnáló magyarországi hatalom (és a szélsőjobb erre még egy lapáttal rádob) azt az ellentétet, mely valójában – nekünk magyaroknak – más nemzetekhez képest határozná meg a helyünket, azt a nemzeten belülre helyezi el. A nemzetpolitika (NER[v], nemzetstratégia, nemzeti minimum[vi], és intézetei[vii]), lényegében ezen a tévesztésen fejlődnek ki, mármint azon, hogy a külpolitikai jelentőségű határvonalat, mely nemzeteket és azok érdekeit választja el a világpolitikai térképen, saját kulturális nemzeten belül helyezték el. Ebből az aprónak tűnő csúsztatásból indul el aztán a végeláthatatlan haza-, illetve nemzetárulózás, annak a méricskélése, hogy ki mennyire része vagy sem az elképzelt nemzetnek, melyről kommentelőink sok kilóméteren és végtelen sok gigabite memória-felületen, szerverek sorozatán átfolyva képesek üzengetni, naphosszat. Az sem látszik, hogy ki és mikor, mennyi energiával lesz képes, ha ugyan képes lesz, helyére tenni a kommentek világának ezt a téves irányú áradatát: a cyber space a megtévelyedettségre, a gondolatok és érvek hiányára érzéketlen, szinte mindent elvisel, s persze felelőssége csak az ott szereplők felelőssége lehet. Ajánlom vállaljuk fel, mert így folytatva a “magyarok nyílai”, biza bumerángokká válnak: önsorsrontássá.

[i] Marshall McLuhan 1964, Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw Hill, NY.
[ii] Pratcanis A.R.- Aronson E. 1992, A rábeszélőgép, Ab ovo, Bp.
[iii] Sas István 2008, A „visszabeszélőgép” avagy az üzenet Te vagy!, In: Médiakutató, Ősz
[iv] Feleslegesnek találom ide kapcsolni az ilyen kommentek valamely fellelhetőségét, bárki másodpercek alatt a „hazaárulózó”, „nemzetárulózó” kommentek ezreit tudja kikeresni a neten, határon innen és határon túl. A google-kereső több tizezer ilyen kommentet lel fel másodpercek alatt!
[v] A program, melyet a fidesz mintegy örök krédóként hirdetett meg, szántszándékkal teszi a külpolitikában jelentéssel bíró „nemzetpolitikát” belpolitikai, illetve a határontúli magyarok vonatkozásában „össznemzeti” fogalommá. Ezzel a nemzetegyesítés folyamata szelektívvé válik, egyesek a nemzeten kívülre helyezhetők még akkor is, ha ennek semmiféle érve, logikus háttere, vagy jele nincs. Az egyesítés másik oldala a kirekesztés, egyesek megbélyegzése, marginalizálása, stb. Ez az igyekezet elsősorban az ellenzéket célozza, de kiterjed a közélet és kultúra, sőt a tudomány, stb. , minden területére. Ez magyarázza azt is, hogy az olyan kijelentések, mint „Magyarország jobban teljesít” hihetők lehetnek sokak szemében, ugyanis semmilyen nemzetközi összehasonlítás nem igazolja a kijelentést csupán az a szempont, hogy – állítólag  – a jelenleg regnálók „nemzetibbek”, mint az előzőek, mint az ellenzékiek, és ezért lehet a „magyarság-teljesítmény”, akár (verseny)vizsgatétel, vagy ezért hoznak létre nemzetstratégiai intézményeket.
[vi] Nálunk egyenesen egy új rommagyar párt alakult ennek a szelektív nemzetegyesítő, illetve a jelzett külpolitikai elvárásnak, a belső politikai mezőnyre alkalmazásának a „kivitelezésére”. Az EMNP-t megalapozó elméleti igényű (issue statement) tanulmányukban, majd a politikai fellépéseikben Tóró T. Tibor és tsai, folyamatosan egy „nemzeti minimum” körüli konszenzust követelnek. De úgy, hogy nem más nemzetekhez képest igyekeznek saját magyar álláspontot, esetleg oppozíciót teremteni, hanem „színvallásra” próbálják kényszeríteni a politikai ellenfeleket, rájuk bizonyítani, hogy nem eléggé „nemzeti elkötelezettek”, lásd: Magyari Nándor László 2011, Kis rommagyar politikai szimulákrum, In: Magyar Kisebbség, 1-2, 70-86 pp.
[vii] A mai Magyarországon két ilyen intézmény is működik, a másodikat “hitbizományként” hozták létre szászjenőnek. Azt hiszem minden más ország esetében, illetve a külföldi megfigyelők-elemzők mindenike számára, egy ilyen intézet egyenlő lenne a külpolitikát megalapozó, az ilyen döntések előkészítését segítő tudományos háttérintézettel, nem úgy esetünkben, ahol a „belső” kirekesztő mechanizmusok és megosztó manőverek, a „magyarságteljesítmény” mérési eszközeinek kidolgozását célozza meg mindkét intézet, az egyik „tisztán belpolitikai” keretben, a másik „Kárpát-medencei magyarság” vonatkozásában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése