2013/04/02

Hajpánt afférHajpánt affér

                                                                                                                               Omnis mundi creatura
                                                                                                                               Quasi liber et pictura
                                                                                                                              Nobis est et speculum[i]

Ahogy modani szokás, a magam részéről, egészséges kétellyel tekintek a világ harmonikus elrendezésének (harmonia caelestis?) ősrégi eszméjére, de a  világ dolgainak tükör-jellege lépten-nyomon ott kísért a leghétköznapibb történetekben is. Tekintsük a kovásznai nemzeti szín hajpántos-lány ügyét.
Az etno-nacionalizmus, mely nem összetévesztendő a hazafiság és lokálpatriotizmus decens formáival, kivihetetlen és elhibázott tervekhez, torz és anakronisztikus elképzelésekhez vezetett a kilencvenes évek elején. Ennek a zavaros és feszültségektől terhes időszaknak lett a csúcspontja a vásárhelyi fekete március, amit egy lassú, de folyamatos enyhülési időszak követett, a ’96-os első rommagyar kormányba lépés rásegített erre a folyamatra, akárcsak a NATO és EU csatlakozás elvárásainak való megfelelés kényszere. A kétezres évekre a nacionalista és szélsőséges román politikai-közéleti megnyilvánulások átalakultak, vonzerejük megcsappant és ezért egyre kevesebb politikai formáció, illetve politikus masírozott  klasszikus (XIX. századi) nacionalista diskurzusokkal. Következésképpen a közéletet uraló román politikai diskurzusok alapjáraton, laissez faire, szabadjára engedett, de nem támogatott, nem beavatkozó és nem központilag irányítot nacionalizmust hirdetnek[ii].  Itt, a nem folyamatos és csupán következetlenül, kevésbé agresszív módon, csak konkrét (politikai) ügyekben fel-felvillanó nacionalista diskurzusok által éltetett soft-nacionalizmust értem alatta. Eközben viszont – egyfelől a magyarországi fidesz vezérelte nacionalista fordulat következményeként “begyűrűzött” eszmék és az odaátról támogatott formációk hatásaként, másfelől pedig az elhibázott kormányzás miatt napirendre került ellenlépések következtében, melyeknek a leginkább a nemzeti-liberális párt a szorgalmazója – a rommagyar politikai és közéleti színpadon a nacionalista diskurzusok felerősödtek. Ma a magyar és rommagyar nacionalizmus is vehemensebb a jellemzően következetlen és kevésbé hangos román nacionalizmusnál, melyet csak a zászló-botrányhoz, a “hajpántos afférhoz”, vagy a székely-történelem tankönyvhöz, stb. hasonló – többszőr Magyarországról szított (Nyirő-ügy, stb.) – incidensek hívnak elő. A kovásznai hajpánt-affér viszont jól megmutatta, vagy, ha úgy tetszik, tükrözte a nacionalizmus látens jelenlétét a közéletben, hiszen egyetlen apró incidens túlméretezett és indokolatlan, kampányszerű nacionalista hullámot vetett a médiákban és a közéletben egyaránt. A hajpánt-affér szinedokché, egy egészet felidéző rész-momentum lett, és pars pro toto alapon jól kifejezi a szendergő “románizmus” könnyen bekövetkező feléleszthetőségének tényét. A leginkább meg azt, hogy semmit sem tanultunk az elmúlt időszakban a konfliktusmegelőzés és kezelés leckéjéből. Ugyanazok a rossz reflexek és ugyanazok a kontraproduktív, a helyzeteket tovább mérgesítő és nem a feszültséget oldó, rossz technikákat vetjük be a legkisebb konfiktus felmerülésekor, mint régen. Ezek pedig nem a megoldást, hanem az eszkalációt, a konfliktus kiszélesítését és elmélyítését eredményezik. Képtelenek vagyunk, legalábbis a hatóságok, és intézmények szintjén megfelelő eljárásokat kialakítani és tárgyszerű, korrekt kommunikációt folytatni az etnikumok közötti viszonyok tekintetében. Ha a tanárok sem értik, és a hatóságok sem tudják, hogyan kell viszonyulni az etnikai feszültségekhez, hogyan kell leszerelni minden fél etno-nacionalista indulatait, hogyan lehet elejét venni a konfliktusok kialakulásának, hogyan lenne erre képes egy megtévedt tinédzser? Nagyon keveset tudunk a média-, és politikai kommunikáció természetéről, sőt a hivatalok végletesen félreértik szerepüket, és vállvonogatva térnek ki a média által keltett hatások értelmezése, leépítése és ellensúlyozásának feladata elől.
A médiák sajátos logikája, amellyel a nézettséget (ratinget) hajhásszák, és amelynek értelmében a „jó hír nem hír”, a dolgok felszínes és elnagyolt, de leginkább felnagyított és minden irányban eltúlzott ábrázolását eredményezi; a parabolák használata a bulvár legfontosabb stílusjegye, ezt kellene megérteni, hatásait leépíteni, illetve megfelelő narratívával ellensúlyozni. Mert nem kétlem, hogy – ki tudja hanyadszorra – mindenki levonta a hajpánt-affér tanulságait, csakhogy nem a racionális, és a hasonló konfliktusoknak elejét vevő tanulságokat, hanem ki-ki azokat, mely saját előítéleteit, nacionalista indulatait erősíti meg. A társadalomértés kritikai és önkritikai szellemért és a manipuláció leleplezésének képességéért kiált!
[i] Alanus ab Insulus (1120-1202): “A világ összes teremtménye / Mintha könyv vagy festmény / Volna nekünk vagy tükör”
[ii] A kifejezést a neves amerikai szociológustól, Lawrence Bobo-tól kölcsönöztem, aki laissez faire rasszizmusról beszél.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése