2013/02/12

Torz világkép - gyülöletbeszédMitől tartalmatlan a romániai magyar politika? II.

Múlt heti jegyzetemben azt boncolgattam, hogy a válságkezelés hatástalanságának egyik legfontosabb oka a politikai osztály menekvése a felelősség elől, ami gyakran abban nyilvánul meg, hogy úgy tesz mintha nem is rendelkeznék hatalommal, nem „áll a folyamatok élére”, hanem  populista és demagóg diskurzusok mögé bújva, népszerűségét megőrzendő teret enged mindenféle zavaros és hazug filozófiáknak, nevezetesen a szélsőségességnek és gyűlöletbeszédnek. Politikai osztályt mondok, de alatta a közélet többi szereplőit is értem, az értelmiségiek és közéleti szereplők többségét, akik a maguk során, éppen a médiapolitizálás tömegmanipulációs lehetőségeinek kihasználásával nem szállnak szembe a megalapozatlan és szélsőséges nézetekkel és kirekesztő gesztusokkal, hanem egyenesen „meglovagolni” próbálják azt. (A szimbolikus politizálás gondja – lásd zászló-ügy -, hogy két-, illetve többértelműségekkel terhes és összemos olyan egyébként egymástól eltérő eszméket, nézeteket, stb. melyek a valóságban nem tartoznak együvé: az SZNT demagóg- és át nem gondolt „autonómiázása”, ma – már azon kívül, hogy mindenki hirtelen „megszékelyült” -, látszólag minden rommagyar politikai irányzat sajátja, mert zászlót bírálni senki sem merészel).
            Ismét hangsúlyozom, nem azok viselik a fő felelősséget a gyülöletbeszéd és a kirekesztő gesztusok elterjedéséért és hangoztatásáért, akik (az élet számos területén) maguk is frusztráltak, akik kirekesztetteknek és tehetetleneknek érzik magukat, legfennebb mint alkalmi drukkerek, afféle népi rasszizmusból, etnocentrizmusból és szellemi restségből, állnak be a kórusba. A fő felelősek azok, akik tudatosan nem tesznek semmit a felvilágosításért, az előítéletes gondolkodás leépítéséért, sőt maguk a politikai haszonélvezői a vállalhatatlan eszméknek és indokolhatatlan győlöletbeszédnek. És itt egy igencsak lényeges pontjához jutottunk el a jelenségnek, ahhoz hogy közéleti kultúránkból egyre inkább hiányzik, - mert kigolyózták - a kritikai és önkritikai szellem, hogy bezárkóztunk és lassan már csak a mi kis romániai magyar, sőt hangsúlyosan székely világunkkal mérjük a nagyvilágot. Az önkéntes elzárkózás, a köldöknéző perspektíva csak részben a válság hatása, ugyanolyan fontos szerepet kap benne a rossz kulturális beidegződés. Ha kiderül, hogy nehéz a világgal mérnünk magunk, ha olyan kihívások érnek, melyeknek – legalábbis úgy érezzük – képtelenek vagyunk megfelelni, akkor reflexszerűen visszatérünk a tradícióhoz, a legkisebb ellenállás irányába mozdulunk el, az akol melegébe zárkózunk. A szakirodalom az ilyenfajta kulturális beidegződésen alapuló kényszerlépéseket „útfüggőségnek” (path dependency) nevezi, arról szól, hogy egy adott helyzetben a múlt modelljei, erős beidegződései, és intézményei megakadályozzák a kulturális újítást. Nem szembenézünk a kihívásokkal – akik ezt teszik, azok nagyrésze már elvándorolt, kisebbik része megtalálta a helyét, felülemelkedett a bezárkózó hagyományon és nyitott mások és a világ fele –, hanem hátra menekülünk előle. Nos esetünkben, ezt a közeget érzékelem a szélőségesség és gyülöletbeszéd melegágyának. Ellenszere, a kritikai és önkritikai magatartás, a racionális értelmiségi reflexió és a hatalmi elit példamutatása lehetne. Az értelmiségiek (ön)kritikai szerepvállalásának elmaradása pedig minden bizonnyal oktatási rendszerünk, a nyilvánosság intézményeinek és a politikai establishment rossz működésének a következménye. Tisztelet a kivételnek, de a kritikai szellem ápolása, enyhén fogalmazva, nem a pedagógusaink, közéleti szereplőink szíve csücske. Nem az a gond, hogy a népek Wass Albertet, vagy Nyirőt, olvasnak (miért is ne olvasnák az Úz Bencét?), hanem az, hogy az öncélú „székelykedést”, az indokolatlan öntömjénezést és a gyűlölködés (giccses) „irodalmi-(ál)esztétikai” legitimálását látják bennük. Magyarán nincs, aki kritikus látásmóddal felvértezze a diákokat, majd olvasókat, majd kultúrafogyasztó közönséget (az irodalom nem csak, és nem elsősorban, stand up comedy, illetve kocsmai verekedés, a „Sanyibá”-k italozásssal egybekötött, „kötözködése a szűk világgal”). És erről még beszélni is tabu!
            Szélsőséges és indokolatlanul elfogult emberek és csoportok mindenhol vannak, csak szerencsésebb helyeken értő közönség és kritikai szellem is működik: értelmiségiek, közéleti szereplők, akik rámutatnak a gyülöletbeszéd elfogadhatatlan voltára, akik pedagógiai értelemben is követésre méltó példaként szolgálnak, sőt ők vannak többségben, ők a közvéleményformálók. A nyilvános vitáknak a gyülöletbeszéd és szélsőséges imperatívuszok,  minősíthetetlen, de másokat minősítő bekiabálások és nagyotmondások általi ellehetetlenedése félelmetesen eltorzítja közéletünket, a nyilvános okoskodás helyett „magán morfondírozássá” silányítja a közbeszédet. A romániai magyar politikai élet inkonzisztenciáját éppen a vitatható és vitatott „reális problémák” felvetésének és közös átbeszélésének a hiánya adja. Nálunk még mindig a leleplezőket kövezik meg, nem az elkövetőket, aki nem lép egyszerre és nem eléggé veri féltéglával – vagy ami kezébe akad – egyre horpadtabb mellét, az nem is eléggé... (tessék behelyettesíteni), közülünk való. Márpedig ez kisebbségi helyzetben különösen veszélyes jelenség, az „útfüggöség” hosszútávra elzárhatja a horizontot, az egyre terjedő gyülöletbeszéd az újító gondolkodás, a kihívásokra adandó válaszok megtalálásának lehetőségét akadályozza: miközben másokat próbál minduntalan gettóba zárni, elkövetőit zárja önként (és danolva) vállalt gettóba.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése