2013/01/22

Mondd, mit érlel...Mondd, mit érlel...

Hálátlan feladat az úgynevezett népi és/vagy hétköznapi rasszizmus jelenségéről beszélni, hiszen az embert nagyon könnyen osztják ki manapság – legtöbbszőr trollkodó, névtelenül üzengető - úrak és hölgyek, akik magukat a (keresztény?) tisztaság és jólneveltség példaképeinek tekintik, de soha nem zárkóznak el egy kis zsidózástól, cigányozástól, bozgorozástól, oláhozástól, stb. Vissza nem riadnak semminek a hangoztatásától, ami más méltóságát sértheti, büszkén csupán „szókimondónak” nevezve saját előítéletes és torz, semmivel sem igazolható, de cáfolhatatlannak vélt ítéleteiket (nem egyszer a politically correct, beszédmód ocsárlásával párhuzamosan). A rasszista, előítéletes és szélsőséges nézetek és  a gyűlöletbeszéd (hate speech), különösen az interaktív kommunikációs felületeken, az internetes társasági oldalakon éppen úgy, mint a névtelen szerkesztőségi levelekben, és a notórius betelefonálók szövegeiben, szinte divattá vált régiónkban. Nem kétlem, hogy a gyűlöletbeszéd, az előítéletesség, a bünbakképzési mechanizmusok, stb. felerősödése, szociológiai értelemben, azaz általában véve, krízisjelenség, annak a szorongásnak, már-már páni félelemnek és bizonytalanságnak a következménye, mely a válságos időszakokkal jár. Azt is jól tudom mégpedig az antropológiai/etológiai szakirodalomból, hogy a fajon belüli agresszivitás, olyan az emberre jellemző tulajdonság (állandó diszpozíció), mellyel meg kell tanulnunk együtt élni, legjobb esetben pedig úgy levezetni, hogy az végül mégse torkoljon állandó és mindent elpusztító háborúskodássá. Én most mégsem ilyen irányba vinném az értelmezést, szövegem fonalát, hanem a politikum, a médiák és az értelmiségiek, de végső soron az egyének és a társadalom közös felelősségére szeretném felhívni a figyelmet.
            Egyszerre van jelen a közbeszédben két olyan probléma is, mely az elmúlt időszakban tematizálja a nyilvános vitákat, amelyekhez mindenki hozzászól, sőt „szakértőnek”, gondolja magát. Az egyik a soron következő magyar-román futballmeccs, melyet régebbi rasszista magatartások okán, a Nemzetközi Szövetség (FIFA) zárt kapus előadásnak nyilvánított, a másik meg egy akutabb ügy, melyet mondjuk (kirobbantója nevéhez kötve) a „bayerizmus” jelzővel illethetnénk, lényegében a cigányellenességnek a szélsőséges és rasszista indulatoknak a médiában való megjelenéséről szól. Mindkét téma sajátossága, hogy egyszerre került az anyaország és a romániai magyar sajtó és érdeklődés honlokterébe, váltott ki politikai és közéleti hisztériát, készteti hozzászólásra az „egyszerű”, hétköznapi rasszistákat, de az ellenzők táborának tagjait is. A kialakult vitákban és nyilvános megszólalásokban, így keverednek a(z autochton, benszülött) saját gyártmányú rasszista elvek és gyülöletbeszédhez szükséges eszközök az átvett, mondhatni összmagyar, nyelvezettel (lexikális torzszülöttekkel), azt  a benyomást keltve, hogy egy csak egyetlen minden magyart összekötő biztos ismérv létezik, ez pedig a győlőletre, rasszizmusra és előítéletességre épül: a sokat propagált „nemzetegyesítés” a mások elleni gyűlöletben „máris megtörtént” volna (?) (legfennebb az itteni gyülölettbeszéd hívei cifrább jelzőket, „székelyeskedőbb”, macsóbb és vaskosabb beköpéseket, gyalázkodó jelzős szerkezeteket ismernek, mint az odaátiak, elvégre a mi derék rommagyar rasszistáink autonomisták is  – a rasszizmus folklorizációja is megérne egy elemzést).  És akkor itt álljunk meg egy szóra. Nem hiszem, hogy a gyülöletbeszédet mi magyarok vagy a környező népek találták volna fel, de azt tapasztalom, hogy régiónkban a legerősebb (Magyarország ma éllovas antiszemitizmusban – s ehhez zsidó sem kell -, cigánygyülőletben, és minden egyéb szélsőséges ötlet és ideológia befogadásában és propagálásában, stb.), és ezért magától adódik a probléma, mi lehet a szerepe a politikának mindebben? A politikusok maguk ritkán szoktak nyiltan rasszista kijelentéseket tenni (azért kivételek persze vannak) csakhát magatartásukkal, sunyitásukkal, el nem határolódásukkal legfontosabb legitimáló, megerősítő tényezői a gyülöletbeszédnek. A média azzal, hogy nyilvánosságra hozza, sőt terjeszti a rasszista beszédet magában is gyülöletkeltő, felelőssége rögtön a politikusok után következik. De ismétcsak a legnagyobb probléma a médiákban megjelenő gyülöletbezéddel terhes szövegekkel az, hogy megerősítik, a hétköznapi emberek szemében „vállalhatóvá teszik” az ilyen indulatokat, azt sugallják: rasszista kijelentéseket tenni „bátorság kérdése, félnetek nem kell”. Márpedig, igazolhatatlan hazugságokat (fairy tales) terjeszteni más etnikumokról, alaptalanul megrágalmazni azok képviselőit és kirekesztésre, üldözésre való felhívásokat (engem a „fél-nyilvánosságban” /facebook-vitában/, mint cigánypártolót, felakasztani szándékozik székely atyafiaim egy része,  ne is mondjam, hogy csak névtelenül, akárcsak azok, akik zsidó felmenőim után kutakodnak ezerrel) tenni, nem bátorság, hanem erkölcstelenség kérdése. A sunyító, szemérmesen máshová néző, (ha nem egyenesen gyülöletbeszédet fröcskölő) értelmiség felelőssége lenne (soha nem hallottam fél szót sem nyilvánosan a tanárok ezirányú felelősségéről, akik történelem helyett nemzeti-nacionalista mitológiát, sunyi és hazug „igazságokat”, ál (de magyarkodó) irodalmat tanítanak, stb. Miközben „tisztes szülők”, nyaranta „betyársereg” előljáróinak – büntetett előéletű és bűnelkövetésre biztató -  előadásaira küldözgetik csemetéiket, hadd tanuljon a gyerek, ha már az iskolát, azt egész évben kerüli.) tisztázni, hogy a gyülöletbeszéd, a rasszista propaganda és ideológia egyfelől logikai érvekkel alá nem támasztható, másfelől meg erkölcsi értelemben elfogadhatatlan.  Nincs olyan, hogy valaki a tisztességesség látszatának fenntartásával zsidózhat, cigányozhat, oláhozhat, bozgorozhat, stb. az olyan mondatok, hogy valaki „rasszista ugyan, de egyébiránt rendes ember” (politikusról hallottam már értelmiségi szövegben, hogy valaki „korrupt, de hatékony politikus”) otromba nonszenszek.
Szóval antropológiai jegyünk az agresszivitás, az idegenekkel szemben érzett ellenszenv, stb. de azért találtuk ki és szorgalmazzuk több ezer éve a morált, az együttélés erkölcsi szabályait, hogy kordában tartsuk, hogy kontrolláljuk ösztöneinket. A rasszizmus pedig olyan erkölcsi szempontból elítélendő magatartás, melyet leleplezni, racionálisan értelmezni, és főként morálisan elítélni kell: ez az értelmiség feladata és nem kevés. Egyébként a költő szavait folytatva, sorsunk sötét jövőt érlel, végül a sok gyülölködés nyomán magunk leszünk kirekesztettek, pária népek...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése