2012/02/27

Morális összeférhetetlenség


Morális összeférhetetlenség

Nagy rommagyar karakterünk, a politikában jó két évtízede hol ezért, hol azért sértett primadonnát játszó ex-püspök, pártot alapított. Pontosabban ismét pártot alapított, vadonat „új”-at persze, tisztát, és csupa új arcot felvonultatót persze, akik túlnyomó többsége egykor bukott, illetve marginalizálódott másod-harmad vonalbeli „hívők” köréből verbuváltatott. Jobboldali konzervatívat és keresztényt persze hiszen itt mindenki az csak egyesek még „azobbak”, mint mások, autonomistát persze, mert itt mindenki autonomista, csak egyesek még „azobbak”, mint mások. Van immár három rommagyar jobboldali, keresztény, konzervatív, és autonomista pártunk, melyek egymás tyúkszemét rendesen tapossák, a végleg jobbra billent rommagyar politikai színpadon. Sőt van egy karakterünk, ki rendre mindháromnak emblematikus figurája, szimbolikus vezére, azaz tiszteletbelije volt (van és lesz), kettőnek aktív tagja és képviselője, egyiktől (amúgy kontesztált) „ajrópai” kenyeret kap, másikat másféle támogatás reményében patronál. Cirkuszi mutatványosnak sem mondható éppen szászjenőnek[1] az ex-püspök, miközben ugyanazzal az üleppel több lovat egyszerre, vágtában és szőrmentén meglovagol. Hanem a tőkési skizó éppen pártalapítás előtt mutatkozott meg a leginkább, egy székelyföldi hivatalos „munkalátogatás” alkalmával. Amikor is karakterünk abbéli meggyőződésének adott hangot sűrű egymásután, hogy a magyar vezető kormánypárt által kizárólag télen tartott nyári-iskolán darabonként resapált[2] „új” hadoszlopnak, „nem szabad többé RMDSZ zászló alatt vonulni”. S, aztán másnap meg az összefogásról kiselőadott, a megegyezés fontosságáról persze, helyenként, s az új párt feltételei mellett, stb. mégiscsak lehet a szövetséggel menetelni, anélkül azonban, hogy ugyanabba a rozzant és rossz irányba tartó gépjárműbe ülnének az apparatcsikok. (Találón foglalta össze ezt Székely Ervin egy központi napilapban éppen ma: http://maszol.ro/velemeny/tokes_az_alguru_2012_02_27.html).
            Hiába na, a néppárti, pontosabban populista, episztemológia nem ismer Descartes-ot, azaz távol áll tőle mindenféle racionális gondolkodás, dichotómia, olyan logikai fogalmak használata, melyek egymást szigorúan kizárják: egyidőben, és ugyanabban az összefüggésben, érvényesek nem lehetnek. A rommagyar populizmus – akarom írni néppártiság -, példának okáért olyan természetű valami, aminek elkoptatott kliséi egyszerre három pártba is beletalálnak (s még ki tudja, hány mozgalom és klikk és szekta, stb., használja ugyanazokat a kliséket!), kicsendülő jelszava, hogy össze kell fogni (gondolom, mint színes ruha mosáskor) és/vagy egymást kell folyamatosan ekézni. Sőt van itt tertium datur is, nem is felváltva, hanem szinte szimultán lehet mindkettőt tenni. Itt lehet egyfelől nagypofával autonómiázni, ami csak kifér a csövön, másfelől és ugyanakkor alamizsnáért folyamodni Buki-ban és Bp.-en, sőt horribile dictu Brüsszelben úgyszintén, a  legkisebb helyi akadály leküzdéséért is.
            Nemrég mint „kis rommagyar politikai szimulákrum”-ot jellemeztem a politikai mezőny állapotát (lásd. http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/006Forum.Magyari.pdf), amely éppen az új párt (akkor még csak bejelentett) megalakulásával kerekedett ki. A szimulákrum keretein belül az új-beszél szabályai maximálisan érvényesülnek, hiszen semmi nem azt jelenti immár, mint a “reális valóságban”[3], a politikusok tökéletes és áthatolhatatlan fallal körülvett “Truman show”-ban játszanak. Teszik ezt olyan lendülettel és szenvedéllyel, hogy kár is lenne néha figyelmeztetni őket, hogy papírból van az ég, hogy nincs ötödik utca a stúdióban, hogy csak kulisszák vannak és Jupiter-lámpák, napsütés sehol. A gyülölet-játék olyannyira groteszk és egyben olyannyira realista, hogy szinte sajnáljuk, ha egy-egy szereplő, mint valami szappanoperából kikopik. Ezért jó ismét látni a resapált arcokat egy vadonatúj párt újonnan választott vezérkarában, és ja ezért szeretjük és végtelenül hálásak vagyunk a nagy rommagyar karakternek, ki egyszerre több szerepben is nagyot alakít a vége nincs politikai Truman show-ban.
            Jól is lenne ez így, ha választások nem közelednének, ha az istenadta nem mindig “fülkeforradalomra” lenne kész, és cédulájával politikusainkat hátbadöfni rest volna, de most, hogy van egy újabb jobb-közép, konzerv………., párt, vagy szászjenősen fogalmazva ismét “kitört” a választás szabadsága, meglehet mégsem babra megy a spiel.
            El ne feledjem a címben jelzett összeférhetetlenséget, elmagyarázni. Jogi, illetve politikai értelemben az összeférhetetlenség annak a tilalma, hogy “aki bizonyos közhivatalt, állást visel, bizonyos más közhivatalokból, állásokból, foglalkozásokból kizárva van”, mindenekelőtt a bíróknak más befolyásolást, vagy elköteleződést implikáló foglalkozásoktól való eltíltását jelenti. Jobb helyeken a közéleti személyiségek önként lemondanak, olyan összeférhetetlen foglalkozásokról, melyeket egyfelől a jogi normák akkét tűntetnek fel, másfelől pedig nem vállalnak egymással morálisan össze nem illő szerepeket sem. Nem úgy a mi rommagyar karakterünk, aki szemmel láthatóan semmiféle kognitív disszonanciát (az összeférhetetlenség felett érzett stressz, rossz közérzet), meg nem él faramuci helyzeténél fogva. Tőkés egyszerre az RMDSz EP képviselője és legádázabb ellenfele, azaz az EMNP tiszteletbelije (az EMNT vezére, stb., stb.). Lehetne ez személyes ügylet, afféle morális spárgázás két szék között, ha az új néppárt már megalakulása előtt ki nem fejti, hogy a „Tőkés László nevével fémjelzett értékelvű politikát és az autonómia-törekvések következetes képviseletét tűzi ki célul”. Szóval mit is jelenthet itt az „érték-elvűség”? Vajon az egyéni rugózás két-három közéleti funkció között, melyek ráadásul homlokegyenest ellenkező stílusok és politikai krédók között folyik, lehet egy párt mértékadó, sőt szimbolikus személyiségének kis magánjátéka? Miközben a párt vezetői (legyünk komolyak TL és a nagyobbik magyar kormánypárt, darabonként válogatott kliensei) a választás szabadságát propagálják képtelenek meggyőzni vezérüket, hogy válasszon, oldja fel a morális összeférhetetlenséget, vagy EP képviselő az egyik jobb-közép, konzerv...... párt színeiben, vagy az új jobb-közép, konzerv...... párt élharcosa legyen, tertium non datur.
            Most jókat kívánni kellene az új néppártnak (Éljen sokká!), csak az a kérdés, hogy lehet-e morális összeférhetetlenségre hiteles pártot, programokat, hosszútávú terveket építeni? És ez a kérdés cseppet sem költői.[1] Itt ajánlanám a politikai balfácánság (balekség) mértékegységeként a 100  „szászjenő”-t bevezetni. Egy ilyen mértékegységből alkotott skála segítségével kvantifikálhatóvá, számszerűsíthetővé válna a rommagyar politikai balekok teljesítménye, esetleg utóbb Székelypénzt is nyomtathatnánk a megfelelő személyiségek képe alatt a „szászjenőség” töredékét, illetve alkalom adtán többszörösét feltűntetve. És mindjárt hitelesebben csendülne a nóta is, hogy aszongya: "szészjenőnek, ötven a fele, egye..."
[2] Románból vett jövevényszó, amely eredetileg használt gumiabroncs felújítását jelölte, de kiválóan alkalmas kifejezés többé-kevésbé elhasznált politikusok új politikai formációban való felújításának jelölésére is.
[3] Megkülönböztetendő a reality show-nak a köznép életében domináns világától, mely többé-kevésbé silány szimulákrum, de nálunkfele nagyobb bizalmi indexel bír, mint a hiteltelen, gyűlölt és százszor elátkozott „reális valóság”.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése