2015/12/02

Dr.House szomorú igaza: mindenki hazudik

Dr. House szomorú igaza: mindenki hazudik

Alig múlik el röhögéssel vegyes elképedésem, amikor azt olvasom a tegnap, hogy Putyin és az orosz nagyhatalmi fenyegetések, és háborús föllépések mögött is Amerika és a tudjukkik állnak, hogy ma arra ébredjek, hogy mélymagyarok szerint, Zuckerberg (hallatlan méretű jótékonysági gesztusának okán) mögött is Soros, és a tudjukkik állnak. Várom, hogy valaki azt is leleplezze, hogy maga Soros mögött egy másik Soros és a tudjukkik állnak, szorosan felsorakozva, bevetve anyait apait, hogy a látható Soros mögül ki ne látszódjanak. Na és persze, az jön, hogy Kézdivásárhelyen valaki(k), majdnem gyártott(ak) valamit, amit aztán majdnem frankón felrobbantott(ak), esetlegesen december elsején, ha lehet egy szemeteskosárban, ha havaz, gondolom a hátsóudvarban tette/ék volna, eső esetén teremben, vagy tetszőlegesen a padláson/pincében: földszintes társadalom, földszintes virtuális terroristái, álmukban fölrobbannak „egy kicsit”.
A mindenféle manipuláció, a valós viszonyok eltorzításának és a hazug világlátás elterjesztésének kiterjedt ipara – lánykori nevén a politikai kommunikáció és elterjesztésének gépezete, a neki alárendelt, kiszolgáltatott média – gyümölcsöt érlel, keserűt és mérgezettet: Atropa belladonna (nadragulya) lesz, ha beérik. A folyó belső és külső események szándékos, vagy tudatlanságból származó, félreértése és félremagyarázása nyomán, olyan pszichózisokat és morális pánikot sikerült kelteni, külön-külön Romániában és Magyarországon, és a kettő éppen a rommagyarság részvételével kapcsolódik egybe, ami már-már képzelt terroristák nélkül is robban. A nyilvánosság ma a leginkább a pszichológiai hadmüveletek (psy ops) terepéhez hasonlatos, melyen rengeteg konteó és félrevezető információ, ugyanakkor lényeges információk elhallgatása, háborús retorika, előítéletes és gyülöletkeltő beszéd, irányított és spontán félrevezetés folyik, nyomában bizony mindenfele a tanácstalanság, az eligazodásra való képtelenség, megtévelyedettség, és indulatok, konfúz és parttalan gyülölködés, mi más ez, mint decivilizáció? És vajon nem éppen ez a terrorizmus célja? hogy ehhez mindenben hasonló helyzeteket teremtsen, és persze szorongást, félelmet, megalapozottat és alaptalan atavisztikusat, s nyomában alig kiszámítható reflexszerű védekező és támadó gesztusokat, feszültséget, morális pánikot, és annak eszkalálódását. Jó példa erre a maszol.ro tegnapi híradásainak folyama, t.i. nem a DIICOT (Szervezett Bűnözés ellenes Ügyészség – amúgy volt vezére korrupciógyanú miatt előzetesben), hanem a magyar lap általánosított, címben kiemelve, hogy: „Bombát akartak robbantani A MAGYAROK /kiemelés tőlem/ a román nemzeti ünnepen”, aztán a Kelemen Hunor nyilatkozata fölé szerkesztették a (nem szélsőséges? Sic!) HVIM felhívását, a börtönt mutató képpel (ezt azután eltűntették a site-ról).
Az ellenség demoralizálását célzó psy ops egyik bevett eljárása, hogy olyan kommunikációs tatalmakat és stílust, módszereket – mondjuk szubliminális üzeneteket, pr fogásokat, megtévesztő duplabeszél-egységekből kialakított diskurzusokat, stb. – vet be, melyek lényege, hogy erodálja, illetve relativizálja azokat a biztosnak hitt tájékozódási pontokat (népi nyelven a kályhasarkát), melyek szerint a népek, a közvélemányt meghatározó személyek megismerik, fölépítik és magyarázzák társadalmi világukat. Ezek a támpontok – materiális formájukban – azok a társadalmi intézmények (végső soron maga az állam, mint a társadalmak intézményes kerete), melyek között éljük hétköznapjainkat, az igazságszolgáltatástól, a hadseregig, a rendőrségtől az egészségügyi egységekig, az iskolától, a kormányhivatalokig, és egyházakig, stb., stb. Mindezekre úgy szoktunk tekinteni békeidőben, mint viszonylag biztos támpontokra kinyílvánított véleményükre, szabályaikra, ítéletükre, eljárásaikra, sőt kényszerítő föllépésükre, stb., pedig úgy, mint „normális” és racionális, megbízható dolgokra, amire építhetünk karriert, biztosnságot, véleményt, miegymást. És ebben a kulcsszó a racionalitás, annak a föltevése, hogy mások – mindenekelőtt az intézmények, melyeket elfogadunk, melyeknek alárendelődünk – a logika, és az elvárható emberségesség, sőt a közérdeknek megfelelően fognak eljárni, hogy erre minden körülmények között számíthatunk, amíg tartjuk magunkat az írott és íratlan szabályokhoz, és végső soron a racionálisan elképzelt társadalmi világ dolgaihoz. Ideális esetet írtam itt le, de ilyen ideái vannak a modern embereknek és társadalmaknak, és végső soron az emberiség együttélésének a lehetősége múlik ilyen (sokak szerint naiv) idólumokon, a ráción és kiszámíthatóságon. Kevésszer mondjuk ezt ki, egy olyan világban, amelyben lelkesítő és mindent átható, régiónk minden nyelvén harsogó kórus követeli a racionális helyett a nacionálisat, azt, hogy ne szabatos mondatokban, logikailag és igazságértéke szerint megítélhető racionális kijelentésekben, gondolategységekben és ítéletekben gondolkodjunk, hanem nemzetben (vagy még pláné „népnemzetben”), sulykolják, hogy a „zsigeri közösség” előbbrevaló emberségünknél, minden körülmények között.
Most folyik a rommagyar politikában a maszatolás, hogy elítéljük a szélsőségességet, és az erőszakot, az azzal való fenyegetőzés minden formáját (mellesleg az új szövetséges MPP nem szélsőségesnek, csak „magyarérzelműek”-nek látja és mondja a HVIM-t), de eszükbe nem jutott, ez akkor, amikor nyári egyetemekre hülyítették a fiatalokat, ahol már nem is a Vona az ikon, hanem a betyársereg, a bűnöző alvilág szélsőjobbos hangja az előadó. És hallgattak/nak, amikor szélsőséges „nemzeti rock” nevel, jobb sorsra érdemes, alaposan betépett fiatalokat, s aki szólni mer, hogy állj, itt rossz az irány, az a nemzetáruló liberálbolsevik-sorosbérenc-tudjukkivé válik. Akkor bezzeg csend van, illetve önfeledt csápolás. Hébe-hóba fölemeljük szavunk, amikor ortodox hitszónokok vagy elfogult román történelemtanárok hazug és agresszív etno-nacionalista trugymóval töltik tanítványaik agyát, de soha nem esik szó a magyarul tanító történelemtanárok hasonlóan agresszív és .... ténykedéséről, azok símán „csak” jómagyarok. A zászlófrontot folyamatosan tápláló, terribilista polgármester, mint piromán tüzoltó emeli föl hangját a román zászló nemzeti ünnepet megelőző ellopásával kapcsolatban – hogy lehetne hiteles, ha mindennap éppen az intoleranciáról tesz tanúbizonyságot? – és arra kéri a karhatalmat, hogy szigorúan lépjen föl a szélsőségesek ellen. Hát, most Kézdin éppen megfogadták a tanácsát és olyan TEKesen léptek föl, hogy csuhajj, ja, vagy hogy Antal nem így képzelte a „szélsőségeseket”? Öreg hiba.
Nem tudom, pontosabban nem tudhatom/juk, hogy mi történt a konkrét BIA ügyében, mert a manipulált beszéd nem is teszi lehetővé hogy eligazodjam/unk az ügyben. A vádak és a védelem hangoztatott álláspontjai is hamisnak tűnnek és mégis mindkét oldalon vannak „ráutaló” jelek is. Jogosan vetődik föl a kérdés, ha valóban régóta megfigyelik a HVIM vezér ténykedését, miért csak Dec.1-én csaptak le rá? És az is kérdéses, hogy egyáltalán készült volna valamire, az ellene felhozott vádak lehetnek nagyon is konjunkturálisak, véletlen egybeesések. De, teljes ártatlansága is nehezen védhető, miután véletlenül egy szélsőséges etno-nacionalista, revizionista csapat helyi vezére, mely éppen harcos retorikájával tüntetett és tüntet mindenfele, és véletlenül (ha igaz airsoft, azaz ártalmatlan) éppen háborús játékokat/élményeket áruló vállalkozást vezet. Ennyi ráutaló előjellel a TEK fél kézdiszéket elhurcolta volna, amilyen lelkesek, és mint a kommentariátus hangosabja mondja, amennyivel „jobbak” a román megfelelőjüknél.

Az „eset”-ből ízléstelen és aránytalan cirkuszt fabrikált a román hírmédia, gyalázatos konteókkal és gyülöletet keltő sztereotípiákkal megspékelve. A minden mozzanatában kétséges „esetet”, mint igazolt terrorista cselekményt mutatták/ják be (megmérgezve ezzel a román nemzeti ünnepet is, collateral demage), és fog ez még folyni olyan jó három napig. De az nagyon is valószínűnek tűnik, hogy megálljt kell parancsolni a mindenféle szélsőségességnek, és a józan ész, a ráció hangját kell uralkodóvá tenni, itt és mindenfele. Észrevenni, hogy a menekültek indokolatlan terrorizmusssal való megvádolása összefügg az itthoni ügyeinkkel, a TEK gyalázatos bűnbakállítása hatással van a román erőszakszervezetek föllépésére, hogy a párizsi merényletek a mi „hátsó udvarunkban” történtek, hogy össze vagyunk zárva a világban (remélem a Ceglédi/k/ is reflektál/nak/ majd erre), és csak a racionális gondolkodásmód kapcsolhat össze, mert a szeretet, a szolidarítás, a humanizmus, szép szavak, csak a „zsigeri közösség” – mint látjuk – fölülírja őket. Másként a tömegpszichózis előállt, ha még nem is, de előbb-utóbb elkészülnek a plasztikbombák, és a szemetesvödör már a kézdivásárhelyi (és minden más települési) téren áll, valaki majd a valóságban is összekapcsolja a kettőt és akkor?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése