2014/04/08

Ahol mutyi van, ott mutyi vanAhol mutyi[i] van, ott mutyi van.
Demokratikus-e még a magyar politikai rendszer?

„Egy olyan demokratikus államban, mely a törvényen nyugszik, nem támadhat népvezér, mert ott a polgárok legjelesebbjei foglalják el az első helyeket; ahol azonban nem a törvény az uralkodó, ott felbukkannak a népvezérek. Mintegy egyeduralkodóvá válik a köznép, sok egyes emberből tevődve össze, a tömeg nem egyenként, hanem együttesen gyakorolja a hatalmat ... Az ilyen gondolkozású nép mint afféle egyeduralkodó, kizárólagos hatalomra törekszik, mert nem áll a törvény alatt, despotává lesz, s így a hízelgők tesznek szert tekintélyre.” (Arisztotelész, Politika 1292a, Gondolat, Bp.)

Hétfőn hajnalban kitört a szavazás, és átszavazás örömünnepe, és azóta is tart a bacchanália, ki pezsgővel, ki könnyekkel ünnepel, de mi is történt valójában az április 6-i választásokkal?
Felületeseknek tekintem, és nem is foglalkozom az olyan kijelentések elemzésével, melyek azzal kezdődnek, hogy a magyarországi választási eredmények egy-egy politikus személyiségvonásaival vagy nyilvános imidzsével, apró-cseprő vagy méretes félrelépéseivel, vagy netán kiválóságával magyarázhatóak. Érdemit csak a rendszer szintű, vagy strukturális, a mai magyar politikai rendszer egészének működését figyelem előtt tartó értelmezések mondhatnak, a politikusi teljesítmények csak másodlagos (ha nem még hátrább sorolható) összetevői a kialakult helyzetnek, az újabb kétharmad(közeli)-os Fidesz „győzelemnek”. Az is csak jól hangzó (bon mot) publicisztikai fordulat, hogy nem az Orbán vezette erő nyert, hanem a baloldali (sic! „kormányváltó”? Sic!) tömb veszített; ugyanannyira, mintha azt feszegetjük, hogy azok döntötték el a szavazás kimenetelét, akik otthon maradtak; és bár minden bizonnyal felmerül (vagy máris felmerült) a hatumák „felelőssége”[ii] a kétharmad(közeli) eredmény kialakulásában, ezzel magyarázni a történteket szintén felszínes csevegés, hogy úgy mondjam nagyobb itt („ott”) a baj.
Demokráciában a hatalom legitimitását a rendszeres időközönként, demokratikus szabályozás és egyenlő esélyek mellett megtartott általános választások adják. Magyarországon az általános demokrácia-deficitet – a jogi, adminisztratív, közszolgálati médiák, valamint a „fékek és ellensúlyok” rendszerének és intézményeinek kiürítése, leépítése, és gyengesége mellett – a „demokraták nélküli demokrácia”-szindróma okozza. A most felszínre került (bár előrelátható) diszfunkcióknak, melyek mellett egy értelmesnek szánt elemzésben nem mehetünk el, az Orbán-rezsim demokráciát szűkítő, illetve hatalmi ambíciói, azaz szándékosan torzító ténykedése ágyazott meg.[iii] A kiürített, és ezért szimulákrummá tett demokrácia kellékei közül a legnyilvánvalóbb és kézzelfoghatóbb, a rezsim kemény magját érintő választási rendszer[iv] termelte ki az antidemokráciát, a népvezér hatalmának bebetonozását, illetve magyarázza a valószerűtlenül torz választási eredményeket. Ezért jogos a kérdés: van-e, lehet-e demokrácia még ott, ahol a választó korú lakosság 25%-ának voksa 2/3-os túlhatalmat hoz a parlamentben? Beszélhetünk-e demokratikus megmérettetésről ott, ahol a szavazáson megjelenők 44.5%-ának voksa, a parlamenti helyek 66.8%-át hozza, míg a többi pártra leadott 55,5%-nyi szavazat csupán 33%-nyi parlamenti helyet eredményez? Félős, hogy az adott helyzetben, az új választási törvényben előre lepapírozott manipulatív eljárásról, módszeres és kiszámított torzításról, afféle választási „mutyiról”, és nem demokratikus folyamatról beszélhetünk, így lett a kétharmadból (közel)kétharmad, az Orbán-rezsim, a „balga nép” voksával termelte újra sajátmagát. És ami még aggasztóbb, hogy a végrehajtott manőver, a módszer modellé, politikai kultúrává válhat, és véglegesen aláássa a plurális demokrácia alapjait, cinikussá és bizalmatlanná teszi a választókat annak központi intézményével – a választásokkal – szemben: a magyar polip rendszere kiteljesedik.
Rendkívüli helyzetekben egy kormány és politikájának legitimitását a végrehajtandó változtatások, a praktikus szükségszerűség, a veszély megelőzése/elhárítása, stb. is adhatja, magyarán a kormányprogram tartalmával is legitimálhatja magát egy hatalom. Csakhogy a régi/új hatalom programot nem hirdetett! Csakhogy a ma Magyarországot (magyarságot) állítólag fenyegető vész, a rendkívüli helyzet, alaptalan híresztelés, politikai kommunikációs fogás csupán, a szabadság-, illetve osztály-, sőt rezsiharcos szellemet a „fülkeforradalomból” létrejött kormány tűzoltószakszerevezetis attitűdje hozta létre. Az állandó harc emlegetése nélkül a kormány intézkedései teljesen illegitímek, vagyis sem közgazdasági, sem jogtudományi, sem szociológiai, sem pedagógiai, stb. ráció nem indokolja amit tettek, még pontosabban szakmai indokok mellette fel nem hozhatók. Az a sürgető kérdés vár itt megválaszolásra, hogy legitim-e a program nélküli párt(ok) szinte korlátlan felhatalmazása? És a racionális válasz csupán a tagadó lehet, retroaktív szavazás, egyfajta utólag legitimáló népszavazásként érthető a választás, és nem eljövendő programok és tervek, illetve jövőképekre adott/kapott proaktív és előre tekintő legitimitást biztosító aktusnak. És ezt nem más mondja, mint a népvezér maga, állítván, hogy a „kétharmad védelmi vonal”, paraván, mely mögött saját boszorkánykonyhája üzemel, illetve: „A választók vasárnap igent mondtak az új közjogi rendszerre, az új gazdaságpolitikára és a néppárti kormányzásra”. Szóval biztos, hogy mindenki előtt a “keleti nyitás” és Paks vélt előnye lebegett szavazáskor, a még nem állami monopóliumba vett cégek és érdekeltségek elmutyizásának lehetősége?; biztos, hogy a bankok és külföldi vállalatok elüldözése, az európai intézmények cinikus leértékelése tétette a pecsétet a folytatásra, hozta az újabb fülkeforradalmat? Én kétlem ezt, sokkal inkább az etnonacionalista és harcos retorika, az álbüszkeség és tudatlanság “magyarosch” keveréke vezethetett ide: a “zsákutcás” történelmi tudat, és bizonytalan identitás vezetett el ahhoz a fordulóponthoz, ahonnan egy egész nemzetnek nehéz lesz a ráció irányába kanyarodni.
Orbán fehér csekket kapott arra, hogy azt tegye amit csak szeretne, hogy ott folytassa hatalmának kiterjesztését, az egész társadalom megszállását, a “posztkommunista maffiaállam” rendszerének kiépítését, ahol abba sem hagyta. A logikai szemantika megerőszakolása[v] újabb fülkeforradalomnak tűnik a többség számára, csakhogy ára van az ilyenféle unortodoxiának és könnyen megeshet, hogy a most létrehozott temperálatlan túlhatalom a jövőben nem lesz eltávolítható a rendszer sajátmaga által diktált szabályainak betartásával és valódi forradalomra kell várni. Ne legyen igazam.[i] A magyar médiákban és aztán a köznyelvben ezzel a kifejezéssel illették a dohányboltok eredeti működtetőinek „leváltását”, a politika közeli klienseknek való átjátszását egy levajazott és pártaktivisták által eldöntött álpályázati rendszerben.
[ii] A hatumák szavazatairól kiderülhet, hogy éppen a kétharmadot adták, az viszont máris világos, hogy egyfelől kevesebben szavaztak, mint azt előzetesen „szakértők” és politikusok várták, másfelől pedig, hogy a torzító jobbrahajlás valóban az Észak-Kórea-i választási bohózatra hajaz. Szánok majd ennek értelmezésére egy jegyzetet.
[iii] Ezt sem „emútnyocévezéssel”, sem Gyurcsány nyegleségével, sem Bajnai vagy Mesterházy bénázásával,  sem Schiffer vélt árulásával magyarázni nem lehet: a hatalom központosítása és a demokratikus folyamatok megakasztása az Orbán-rezsim lényegéhez tartozik. A népvezér-elvű hatalomgyakorlás szándéka/vágya régebbi, de intézményesítését az elmúlt kormányzási ciklusban követték el.
[iv] A választási törvény módszeresen és előre megfontoltan tette lehetetlenné a demokratikus pluralizmus eszméjének megnyilvánulását az urnák előtt, azt, hogy a pálya végletesen a jelenlegi hatalomnak kedvezzen. Csak felsorolásszerűen is érdemes ránézni a változásokra: a parlament létszámának szűkítése, a kétfordulós rendszer eltörlése, a választókörök manipulatív újrarajzolása (gerrymandering), a győztes jutalmazása, a méltányos és kiegyensúlyozott mandátumszámolás esélyének a felszámolása, a hatumák fél-szavazatának bevonzása, a kamupártok és jelöltek támogatása kormányzati forrásokból, a bojkott lehetőségének kizárásáért, a közmédiák megszállása és a kampányszerepük torz szabályozása, stb.,stb. A törvényi változtatások drámai következményeit a leginkább az tükrözi, hogy eredményeként a kormányzó pártok úgy szereztek (közel) kéthatrmadot, hogy a mostani szavazóik száma mellett a 2002 és 2006-os választások alkalmával ellenzékbe kényszerültek!
[v] A rezsím két alapvető jelszava a nemzetegyesítés (NER), és a „Magyarország jobban teljesít!”, a logikai szemantika tökéletes torzításának, illetve figyelmen kívül hagyásának példái. Nem nemzetegyesítés, hanem árokásás, kirekesztés és újrafazonírozás, szelektálás és megbélyegzés, stb. folyt az elmúlt négy évben. Ugyanígy Orbán győzelmi beszédében képtelen azt a közhelyet mégcsak elmondani is, hogy „minden magyar” miniszterelnöke lesz, inkább a kétharmadról, mint „védvonalról” beszél, mely elhatárolja, kirekeszti a másként szavazókat/gondolkodókat. Aztán a magyar gazdaság, társadalom, kultúra, stb. nem jobban, hanem rosszabbul teljesített az azonos időszakban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése