2014/03/04

Kormányra felKormányra fel

A politikában persze mindig „helyzet van”, még akkor is, amikor a szereplők nem ismerik fel ezt, vagy abban érdekeltek, hogy elrejtsék a dolgot, de a romániaiban éppen most ennek a jelenlegi állapotnak nagyobb a jelentősége, hosszabb távú kihatásai lehetnek, mint első látásra tűnhet. A politika világának átrendeződése villámgyorsan bekövetkezhet, ami ma bizonyosságnak tűnik, az holnapra már félig elfeledett múlt, ami a maga során, múltként sem mindig lezárt, még „változhat”, legalábbis a végkifejlet, illetve – az emlékezetpolitika – az eltérő érdekek, módszerek és eljárások szempontjából, az újraértelmezés és az emlékezet megszépítő-nosztalgikus hatásainak folyományaként.
Ezért jó egyfelől, ha a politikai elemző kis távolságot vesz, attól amit elemez, távolságot időben, hogy jobb rálátása legyen a dolgok alakulására[i]. Most pedig még folyik az új miniszter-jelöltek parlamenti meghallgatása, és csak ezt követően jön az új kormány megszavazása, és akkor még az elnök alaptalan akadékoskodása, az Ab-val való fenyegetése is hátra van[ii]. Feltételezem viszont, hogy a Ponta-három – az RMDSz-t is magába foglaló – kormány, újabb hajnalhasadtáig a helyén lesz.
Másfelől pedig a kurrens történések elemzésében, egyre kevésbé tartom célravezetőnek a nagy ideológiai, politika-filozófiai, vagy jól átgondolt programokra való rávetítést[iii]. Ahol nincs, ott ne keress, hiába is tennéd, ahol hirtelen felindultságból, ösztönszerűen, személyes benyomások és megérzések alapján médiapolitizálnak a politikai ágensek, ott egyenesen félrevezető racionális elméletekre, de még működő ideológiai konstrukciókra is rávetíteni a „végeredményt”, aki így jár el – meggyőződésem szerint – eltéved a barlangképek megfejtésénk útvesztőjében. Fel-, és el kell ismernünk, ha tisztességesen akarunk eljárni, hogy a tudatlanság, az atavisztikus reakciók, a téves és megtévesztő politikai kommunikációs eljárások, a véletlenszerűen választott és használt klisék és panelek, stb. éppen úgy meghatározó összetevői a politikai életnek, mint az átgondolt, több-kevesebb felelősséggel, stb. vállalt és megtervezett cselekedetek. A fikció és a realitáson alapuló szövegek és attitűdök, a szimuláció, a megtévesztő gesztusok és az önismeret hiánya, a meghasonulások és fedezet nélküli ígérgetések, stb., a posztmodern, mediatizált politikában, és különösképpen annak itt kialakuló szimulákrumában, egyenrangúak.  
Az eddigi kormány és a mögötte levő, több, mint kétharmados választási és parlamenti koalíció felbomlásának okait még hosszan érdemes elemezni, mert abban benne rejlenek az új kormány, esetleges, belső válságának csírái is. Röviden szólva a kormányválságról, eltűntek azok az érdekeltségi rendszerek, melyek az USL viszonylagos kohézióját, mintegy három éven át biztosították. Ha, az USL belső kohéziójának összetevőit, a közös érdekek elemeit próbálnánk számbavenni, akkor azt látnánk, hogy ezek a következők voltak:  1) a „gyűlölt” elnök elleni közös fellépés, az elzavarásához fűződő „közös érdek”[iv]; 2) az alkotó pártok (túl)hatalmának létrehozása és kiterjesztése, mindhárom hatalmi szinten: 2.1.) elnök, 2.2.) kormány(fő), 2.3.) parlament[v], valamint, ehhez szorosan kapcsolódóan, de nem kevésbé fontos elemként; 3.) az összehangolt zsákmányszerzés, a területi hatalmasok (kiskirályok, vagy „helyi bárók”) igényeinek kielégítése[vi] (magyarán a korrupciós és klienteláris hálózatok csomópontjainak megszállása). A rosszul kijelölt és rosszul kommunikálható, többé-kevésbé rejteni való célkitűzések tették, hogy a minősített többséggel rendelkező kormány, gyakorlatilag képtelen volt kormányozni, és szájíze szerint törvénykezni.
Nos, ez a nagyon vázlatos diagnózis egyben megmutatja, hogy mit nem érdemes folytatni, illetve hogy melyek lehetnek az új kormány felbomlásának esetleges motívumai. Az eddigi modell folytatása viszont biztos bukáshoz vezet.
Nem tudhatom, hogy mit hoz a rommagyar közösség számára a mostani kormányzati szerepvállalás, de biztosan tudom, hogy a rommagyar polgárokat egyfajta „egészséges opportunizmus” jellemzi, vagyis egyaránt érzékenyek a szimbolikus politizálás (NB ez nem azonos a harsány etno-nacionalista zászlólengetéssel, nagyotmondással![vii]), másfelől pedig programszerű, és számon kérhető, azaz gyakorlati megvalósításokat várnak, (és ennek sincs semmi köze a reálpolitikához, de annál több az ügyek „kijárásához”![viii]) a pragmatikus oldalt értékelik. A kormányzati státus ezt az utóbbi pólust kell, hogy erősítse, mely nélkül, a szövetség támogatottsága is elpárolog!
Aztán a politika világa, egyben a köznapi élet keretét is adja, olyan mentális környezetet (political climate), mely nagyon is befolyásolja az egyének és közösségek mentális komfortját, általában a közhangulatot és közérzetet. Nos, a szövetségnek jutó – ezúttal, és kizárólagosan csak akkor, ha a teljes közösség képviselőjeként viselkedik és nem a klikkérdekek követőjeként – kormányzati és egyéb adminisztratív státusok, megjavíthatják a rommagyar közélet tónusát, egyfajta biztonságérzetet teremthetnek a közösség számára. A közéleti korrupcióval össze nem téveszthető figyelés a közösség ügyeire, az „ügyeket elintéző”, és nemcsak a „jó kormányzásra”, hanem egyben a nyitott és áttetsző, más szóval részvevő kormányzásra vigyázó, jól kommunikáló, de ugyanakkor a közösségi érdekekért hatékonyan fellépő kormányzás, közösségi energiákat szabadíthat fel, életkedvet és jó közérzetet hozhat létre, széles körben.


[i] Nem hiszem, hogy a csend, mely az RMDSz kormánykoalíciós tárgyalásait a belső „ellenzék”, a huhogók és „óva intők” részéről jellemezte, az elemzői szempont megtalálását szolgálta: zavarodottak az ellenzők, hiszen ők is tudják, hogy kormányozni népszerű, mint ahogy azt is, hogy ők ezen a pályán nem játszanak.
[ii] A politikai instabilitásban és felfordulásban alkatánál fogva érdekelt elnök, azzal fenyegeti az új kormányt, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul annak beiktatásával kapcsolatban, kérve a kinevezés megsemmisítését, hol azért, mert változott a kormány politikai összetétele, hol azért, mert változott volna a kormányzati program.  Nos, a parlamenti felhatalmazás fölülírja az elnök wishful-thinking-jéből származó aggályait;  nem várható az Ab intése, hiszen annak nem lenne jogalapja.
[iii] Ezt az „ideológiamentességet” hangsúlyozza Kelemen Hunor szövetségi elnök is („Számunkra ez nem egy ideológiai döntés, egyértelmű, hogy mi a kormányban az Európai Néppárt értékeit képviseljük, a jogállamiságot, a demokratikus elveket.”), csakhogy Ő – minden bizonnyal  – a magyarországi kormánypártoknak üzen, akik elhajlással vádolhatnák.
[iv] Az elnök elmozdításának sikertelensége (mindegy is, hogy milyen okból következett ez be), szinte közös érdek nélkül hagyta az akkori USL-t, melynek azelőtt viszont sikerült az Ungureanu-kormányt elmozdítani a helyéről.
[v] A parlamentben a választásokat követően is tovább folyt az új tagoknak a kormánypártok körébe való átcsábítása, a végén már mintegy 71-72%-os többség ült a kormányoldalon.  Az alkotmánymódosítást a közvetlen politikai érdekekenek rendelték alá – így paradox módon  – az elnökvárományos Crin Antonescu maga vezényelte az elnöki hatáskörök végletes megcsonkításának alkotmányos tervezetét.
[vi] Az új regionális és adminisztratív felosztás is csupán a helyi „bárók” érdekeit követte volna, meg az RMDSz-ellenes politikai bosszút, stb.
[vii] A szimbolikus politizálást, kisebbségi környezetben, az “elismerés politikájával” azonosítom, azzal, hogy  a többségi társadalom elismerje és “közösként” kezelje a kisebbségi kultúra és társadalom sajátos érdekeit/értékeit.  Az anyanyelvhasználat az élet lehetőleg minden területén, előbbrevaló, mint a zászlólengetés, ez utóbbihoz való jog viszont szintén természetes a legtöbb ember számára, még akkor is, ha maga nem vesz részt ki-, és felvonulásokon.
[viii] Az RMDSz sokszor alul maradt az etnonacionalista diskurzusok (zsib)vásárának terén, de mindig megnyerte a „kijáró”, „intéző” politikai erő címet, és ez utóbbira inkább szüksége van a közösségnek, mint az előbbire. Az eddigi választási sikereknek, annak, hogy ellenfelei nem voltak képesek megingatni a rommagyar politikai szcénán kialakított monopóliumát, ez a pragmatizmus a magyarázata.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése