2013/12/10

Ez van?Ez van?

A demokrácia létének vagy nemlétének kérdése végső soron a demokraták társadalmi arányának, elköteleződésének és politikai aktivizmusának kérdése, hiszen ad absurdum, ha hiányzik vagy nagyon alacsony arányban vannak jelen a demokratikus elkötelezettségű, politikailag aktív polgárok egy társadalomban, a demokrácia – jó esetben is – csak formális, üres keret lehet. Olyan polgárok tehetik tartalmassá és működőképessé a demokratikus politikai rendszert, akiknek egyben identitásuk, nyilvánosan vállalt azonosságtudatuk magját képezi a demokratikus rendszer melletti elköteleződésük. Továbbá – mint tudjuk – a rossz dolgok akkor történnek, amikor a „jó emberek” éppen nem figyelnek oda, amikor nem emelik fel szavukat, amikor elbátortalanodnak, érdektelenek és passzívak lesznek. És ne feledjük a demokrata egyben toleráns is a mindenféle kisebbségekkel szemben, legyen szó véleményekről, vallási, etnikai, nemzeti, szexuális, stb. identitásokról, elfogadja a másság létét, és nem tekinti sem árulásnak sem fenyegetésnek azt.
Mi magyarok szívesen és gyakran idézzük Bibót, hogy „demokrata az, aki nem fél” (persze a legtöbbször így a kontextusától megfosztva, de általánosan érvényesnek tekintett aforizmaként), csak éppen komolyan nem vesszük azt, azaz folyton szorongunk és fenyegetve érezzük magunkat, bizonytalannak identitásunkat, és ezért aztán egyfajta ál-demokratákként viselkedünk: egyszerre aggódjuk halálra magunkat és közben intenzíven várjuk a csodát. Türelmetlenek vagyunk és mégis passzívak, intoleránsak, de ennek alapja az, hogy magunkkal is békétlenek, elégedetlenek vagyunk, erőt mutatunk, de gyengének érezzük magunk. Egyre kevésbé a valós világhoz, és egyre inkább csupán sajátmagunkhoz mérjük magunkat, belső árkokat ásunk és melldöngető, értelmetlen és tartalmatlan vitákat, sőt már-már totális belháborúkat vívunk, persze magunk között, az „akol melegének” megtévesztő biztonságában. Egyszóval magyaros-huszáros lendülettel vágjuk magunk alatt.
Közben érdekes gondolatot fogalmaz meg Vintilă Mihăilescu, antropológus és neves román értelmiségi, aki arról beszél, hogy a románok többsége egyfajta „aktív megengedő”, pontosabban megbékélő magatartást mutat. Nem arról van szó, írja, hogy a többség passzívan elnéző lenne, hanem arról az igényről, hogy a megbékélést akarja. Véleménye szerint a december elsejei békés ünneplés, és főként a közvéleménykutatás által jelzett 83%-os  aránya azoknak, akik büszkék románságukra, egy jó kezdet a románok önmagukkal való megbékéléséhez. Nem az önelégültség, nem, mint „a legszeretettebb halandók”, hanem a békességre, az önmagukkal való megbékélésre való törekvésben alakul pozitívan a jelenkori román identitás; „És nem valós arról a napról álmodozni, amelyen németekké válunk. Nem leszünk azok! De kortársaik lehetünk, vagyis az emberi sokféleség asztalához ülhetünk – ami önmagában is jó dolog.”
Úgy vélem ez a magyar-rommagyar-román szétfejlődés („elkölönböződés”), amennyire meglepő, éppen annyira jellemző[i], közös csak az, hogy egyelőre kevés a demokrata itt is, ott is. Szemmel látható viszont, hogy  – bár még „törpe kisebbség” – a román(iai) progresszív civil társadalom mozgósul, és aktív a demokratikus intézmények és értékek érdekében való fellépésben. Pártsemleges módon próbálja számonkérni a hatalmon (mely ugye szocialista-liberálisnak mondott politikai elköteleződése ellenére süket a szociális, környezetvédő, stb., követelésekre) a demokratikus jogokat, éles és érdekes vitákat gerjeszt a demokratikus intézmények működéséről, hiányosságairól, stb.
Ma Magyarországon a demokratikus intézmények működéséről és a magyar demokrácia állapotáról nem folyik nyilvános vita, nincs közös nyilvános okoskodás, nincs politikai pártok fölötti, hallható és látható civil társadalmi mozgalom, a politikai lövészárkok mögül tüzelnek egymásra a két politikai oldal bozótharcosai. És ezt a modellt követi a rommagyarság, a belháborút, a demokratikus politikai elköteleződés hiányára épülő zsarolást, a többségi szövetség egy kisebbség és néhány főkolompos (fideszes hátszéllel persze) hangos és tartalmatlan nemzeti populista és etno-nacionalista jelszavait visszhangozza. A politikai osztály, a rommagyar (és általában magyar) belháború szabályait próbálja, a román közélet és társadalom vonatkozásában is működtetni. Az „új”, konfrontatív politikai eszköztár, a ki- és bevonulós, zászlólengetős, nagyot mondós, agresszív magatartás pedig, nem vezet eredményre, sőt lehetetlenné teszi, hogy „az emberi sokféleség” asztalánál saját jogon helyet foglalhassunk[ii].
Advent van, és most végre azt tehetjük, amiben világelsők vagyunk (na, megengedem, egyike az elsőknek), patópálosan várjuk a csodát, azt amelyik nélkülünk, és titokban készül, de persze – türelmetlen elvárásunk szerint – a mi hasznunkra, amelyik csak úgy spontánul hozza el a „rendes” megváltást. Márpedig ez a forgatókönyv egyáltalán nem életszagú ...


[i] Ha valaki néhány éve azt mondta volna, hogy Magyarország  keletre fordul, és nem a nyugati demokráciák mintáját tekinti feltétlen követendő mintának, miközben Románia – alap szinten és nyögve-nyelve, de mégis – konszenzuálisan nyugatra tart, biztosan őrültnek nézik. Ma ez van, a két ország két fele tájékozódik, s a volt „legvidámabb barakk” néz keletre! Lásd. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/a-magyar-polip-termeszete
[ii] Pedig a párbeszéd és az etnikumközi együttműködés kifizetődő, ezt Kolozsvár példája mutatja, a Funar-korszak lejártával, történelmi léptékben, szinte pillanatok alatt javult meg a város közérzete és ez komoly energiákat, és motivációt ad a fejlődéshez: http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/clujul-mai-apropiat-de-paris-si-bruxelles-decat-de-bucuresti-si-iasi-319527.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése