2013/09/17

Vox populi, vox hipsteri?Vox populi, vox hipsteri?

Szinte a lehetetlenre vállalkozik, aki megpróbálja legalább leírni, vagy mint jó rádiós sportközvetítő, mikrofonba mondani, és megértetni a hallgatókkal a politikai cirkuszt, annak minden fordulatával, összezavarodott és felkavarodott, kaotikus történéseivel. A verespataki bányamegnyitást ellenző civil társadalmi mozgalmak fellépése, az utca hangja felkavarta és sokadszorra átrendezte a politikai mezőnyt, azt a felállást, melyet a tavalyi formálisan demokratikus választások, meg a politikai formációk és személyiségek közötti háttéralkuk, úgy-ahogy stabilizáltak. Kivülálló azt gondolná, hogy az a hetven százalékos parlamenti többség, melyet a kormányzó pártszövetség birtokol – ha a kormányzás valamelyest erodálja is – bőven elég kellene legyen egy négyéves cikluson át való biztos kormányzáshoz, márpedig a dolog mégsem így áll. A kormány (és a kormánypártok), egy év után sem tudja(ák) jogszerűen és a hatalmi súlyok és ellensúlyok alkotmányos rendjének megfelelő módon ellenőrzés(ük) alá vonni az igazságszolgáltatást és a titkosszolgálatokat, a „játékos” (valójában alakotmányellenesen, klientelárisan uralkodó stb.) elnök informális kontrollja miatt[i]. Másfelől pedig a kormányzó szövetség képtelen az utca nyomását kezelni, fejét veszti és megzavarodik, ha nem egyenesen szétesik a civil társadalmi, a „liberális demokrácia” követeléseinek láttán. Az általános kép, mely (alapszinten) a ciántechnológiát ellenző, egyre jobban szervezett csoportok mozgalmával és a tehetetlen parlamenti többség és kormány kaotikus viselkedése nyomán kialakult, korai – azaz posztszocialista – posztdemokratikus fejleménynek tűnik. Mindazokkal a szimptomatikus jegyekkel rendelkezik, melyeket eredetileg a brit politikai filozófus Colin Crouch, (post-democracy)[ii] posztdemokratikus válságként írt le.
A hazai politikai folyamatok kontextusában viszont a képletnek vannak nagyon is egyéni, csak ránk jellemző játékosai és összefüggései. Ezek közül hármat igyekszem felvázolni a következőkben.
1.       
Lezárult egy politikai ciklus, mely mint emlékezünk a „sajátos demokrácia” jegyében, magyarán bányászjárásokkal, a még meglevő szervezett munkásosztálynak az értelmiségi, civil társadalmi csoportok ellen való mozgósításával és uszításuk, manipulálásuk nyomán erőszakos ellentömegként való gátlástalan felhasználásával kezdődött. A kilencvenes évek sokkoló, nyílt erőszakkal fenyegető, „karhatalmi” (sokan emlékeznek még, hogy a bányászok azzal vonultak a fővárosba szétverni az egyetemtéri tűntetést, hogy ők majd „rendet csinálnak”, és persze azt is üvöltötték, hogy „Mi dolgozunk, nem gondolkodunk!”, amiben kétségtelen igazuk is volt) jogköröket maguknak kisajátító bányászseregek, (az akkori elnök) Iliescu bányász-szakszervezeti csapatai akadályozták meg az „új rendszer”, a reformok kibontakozását. Elbizonytalanították a vállalkozó szellemet, és befektetőket, sokakat pedig külföldre üztek el, stb., visszavetve a demokratikus kibontakozást. Ma pedig a civil társadalom, a baloldali-liberális erők (nevezték már őket hipsztereknek, szerintem indokolatlanul[iii]) lépnek fel – a sors iróniája – (ellen bányászjárás, más eszközökkel?) éppen egy bányanyitással kapcsolatos környezetvédelmi téma kapcsán, és a/egy globális nagyvállalat/ok/ túlhatalma ellen. Időközben viszont a munkásosztálynak (különösen a szervezettnek) befellegzett, és mint látható helyét heterogén, meghatározhatatlan társadalmi csoportok, habitusukat és politikai kifejezőeszközeiket egyaránt kereső, többnyire fiatalokból álló közösségek léptek. Ők azok, akik ma képesek békés tüntetéssorozatra mozgosítani – mégpedig a világháló és a külföldi hasonló módon gondolkodó csoportok, hathatós segítségével – a társadalom szélesebb köreit[iv].
2.       
A helyzet sajátosságához tartozik, hogy a román politikai közéletet alapvetően a bizalomhiány jellemzi, a polgárok nem hajlandók – formális szavazatuk kivételével – semmiféle bizalmat megelőlegezni, nemcsak a jelenlegi, hanem egyetlen politikai hatalomnak, általában a politikai osztálynak sem. A közbizalom hiánya egyfelől öröklött, másfelől pedig a rendszerváltás bukását jelzi azt, hogy az új, kapitalistának és liberális-demokráciának mondott rendszer képtelen volt meggyökeresedni: kevés a demokrata, rosszul, nem rendeltetésszerűen működnek az intézmények, nincs közbizalom.
3.       
A felállás két főszereplője a globális tőkét képviselő kanadai kötődésű bányavállalat (RMGC), és a vele szemben fellépő környezetvédő, civil társadalmi mozgalom. Tőlük eltérően a harmadik szereplőnek, a hatalomnak (az "állam": a kormány, az elnök és a parlament), tulajdonképpen csak a szabályok meghozatalában, a törvényességi kontrollban és a mediálásban kellene, „semleges félként” részt vennie (szem előtt tartva azt is, hogy nálunk lobbytörvény nincs!). Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy a kormány (-fő, az elnök és a szenátus elnöke) nyakig belekeveredik a vitába és ráadásul hol egyik, hol másik fél álláspontjára helyezkedik. Innen a következtetés, a felek között a (közéleti) korrupció közvetít. A kormány és a hatalmon levő politikusok legnagyobb problémája, zavarodottságuk és látszólagos tanácstalanságuk mögött a korrupciós játszmák és hálózatok vannak. Maga a kormányfő is hajlamos arra az egyébként kézenfekvő feltételezésre, hogy a kanadai vállalat „politikusokat vásárolt meg”, mégpedig mindenik táborból. Ezért az omerta, a hallgatás maffia-törvényei, védik a lefizetettek listáját, és ezért nem lehet „dönteni” a bányanyitás kérdésében, ezért kell kesztyűs kézzel bánni a konszern képviselőivel; ha a kedvezményezettek listája napvilágra kerülne példátlan felfordulást okozna a politikai életben[v].
A „harmadik utas” a korrupció, következésképpen a civil mozgalom valós ellensége is az általános és strukturális közéleti (politikai) korrupció, nem állítom, hogy ezt a megmozdulások vezetői pontosan felismerték, és hajlandók a végletekig elmenni a korrupció leleplezésében[vi], de azt igen, hogy az egyetlen esély lenne, ugyanakkor az első lépés a politikai osztály mély reformjának útján.


[i] Az elnöknek az (i)gazságszolgáltatás fölötti kontrollját jól megmutatta legutóbb a Korrupcióellenes Ügyészség főnökének kievezése, a miniszterelnökkel kötött különalkut arra és addig használta, amíg sikerült saját jelöltjét székbe ültetnie.
[ii] Crouch, többek között, a korrupciót a demokrácia betegségeként értelmezi: “Valóban, a korrupció a demokrácia betegségének erőteljes mutatója, amit jelez az, egy olyan politikai osztály, mely cinikussá vált, amorális, ugyanakkor a megmérettetéstől és a közösségtől elfordult.” Colin Crouch, Post-Democracy, Polity 2004, 10.p.
[iii] Hipszter az “Olyan kulturált fiatal, aki egyedi, élenjáró gondolkodásával tűnik ki a tömegből, és ezt az öltözködésével is tudomására hozza a környezetének. (Pl. kalap, vastagkeretes szemüveg, nagymama pulóver, szűk farmer, tornacipő)”, lásd. http://idegen-szavak.hu/hipszter. Ez az amerikai szlengből átvett megnevezés viszont csak a tüntetők egy kisebb részére érvényes, ezért nem tartom releváns megnevezésnek a tiltakozók egészének megjelölésére.
[iv] A mozgalom egyre inkább kapitalista rendszerellenessé növi ki magát: “… egy sokkal heterogénebb társadalmi csoportról van már szó, mint a hagyományos („öntudatos”) munkásosztály volt. Olyanokról van szó, akik egyelőre nem tudják önmagukat megfogalmazni a politika porondján: értelmiségiek, szabad foglalkozásúak, munkanélküliek, mindenféle kisebbségek, marginalizált csoportok, rokkantak, munkanélküliek, alkalmazhatatlanok (unemployable), kispénzű nyugdíjasok, kisvállalkozók, stb., tartoznak ide. Magyarán a „régi politikai szcénán”, melyet a tőkések és a hatalom által kialkított politikai klientúrák dominálnak, a jelzett csoportok „még” marginálisak, alig képesek hallatni hangjukat. Viszont ők lehetnek az „új baloldaliság” és végül a progresszió, az „új világrend” meghatározó  szereplői, a változások társadalmi ágensei.” Lásd. http://systemcritic.blogspot.ro/2013/05/demokrtikus-baloldali-forgatokony-felek.html
[v] Jellemző módon a vita – hatalmi térfélen: kormány, elnök – a bányanyitással kapcsolatos dokumentumok, a konszernnel való szerződés titkosítása és a titkosság feloldása körül is folyik.
[vi] Amíg az utcán vannak a tüntetők a radikalizálódás lehetősége folyamatosan fennáll. Különféle politikai érdekeket és értékeket valló vezérek kerülhetnek az élre, akik valamilyen irányba elviszik, becsatornázzák az elégedetlenséget, ez most úgy látszik az Occupy mozgalmakra hasonló kapitalista és rendszer- és globalizáció ellenes irányba kristályosodik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése