2015/03/24

Folytathatnák a nők?Folytathatnák a nők?

A társadalmi világnak női és ennek tükrében férfi (bár erről ritkán beszélünk, mert minden nap férfinap, ugye) „tagozat”-ként való percipiálása és intézményesült politikai leképezése, nem új keletű, mint ahogy azok a magyarázat-kísérletek, és főként hatalmi elrendeződések sem azok, melyekkel tulajdonképpen legitimálni igyekeznek a férfiuralom akár legelrugaszkodottabb formáit (házasságtörő nők nyilvános kivégzése, csiklócsonkítás, stb.), vagy legalábbis behatárolni a nők társadalmi mozgásterét („a nők helye a fazék mellett van a konyhában”), az élet legkülönfélébb területein. A nemek szerint többlépcsős (hierarchikus és szegmentált) társadalmak, a patriarhális rendre épülő társadalmi intézmények megindoklására kialakított maszkulin ideológiák igen szerteágazóak, és a biologizáló – a nemek közötti egyenlőtlenségeket, a nők alávetettségének alapjait biológiai/alkati különbségekkel magyarázó – ideológiáktól, az ettől kifinomultabbnak tűnő, mindenféle émelyitően ál-humánus, és főként fundamentalista vallási barlangképekre alapozott ideológiákig, széles skálán mozognak. Ezzel kapcsolatban szögezzük le, hogy a társadalmi nemek (gender) és a köztük levő (különösen hatalmi) viszonyok alakulásában a biológiai különbségeknek nincs meghatározó szerepük, ugyanúgy, mint, ahogy a rasszok minimálisan eltérő genetikai állománya semmiféle megbélyegzést, alávetést, kirekesztést, stb. nem indokolhat; a nők és mindenféle más „kisebbségek” társadalmi sorsát és pozícióját, nem biológiai másságuk határozza meg, hanem az a társadalmi és kulturális építmény, mely a nemek közötti különbségeket hierarchizálja, és úgy tűnteti föl, hogy a patriarhális rend a világ „rendje”, minden más elrendeződés, a nemek közötti kiegyensúlyozott és egyenlőségen, stb. alapuló rend pedig, valamilyen értelemben patologikus, vagy deviáns. Ezért is megdöbbentő – már az erre, és egyáltalán a társadalmi problémákra érzékeny emberek számára az –, hogy  a kisebbségek hátrányos megkülönböztetésére, elvben és programatikusan oly érzékeny politikai szervezetek, teljességgel érzéketlenek a nők problémái, kirekesztése, stb. iránt, a maszkulin, és bigott nacionalizmus hívei, akik női problémákkal „nem foglalkoznak”. Azokat majd a megfelelő „tagozathoz” utalják, ahol, mint kisovodások másod-harmad rangig jutott női politikusok eljátszadozhatnak a gondolattal, hogy mi lenne, ha ... ők is labdába rúghatnának, ... na nem most, majd egyszer, ... talán. Addig is hol valós, hol meg elképzelt, illetve ál humanitárius vagy karitatív tevékenységekben „tehetik magukat hasznossá” a férfiuralta politikai establishment számára, úgymond a „kezük alá dolgozhatnak” a nagyoknak, stb[i]. Értem én, hogy a mizogin gesztusok egyrésze fölvett attitűd, utánzás (rossz értelemben vett mimikri), hiszen a mai magyar politikai mainstream immár kinyilatkoztatott alapállása a bigott (ál)kereszt(y)ény és fundamentalista nőellenesség, illetve a száz éve még maszkulinnak tűnő szimbolikusan is kirekesztő, és nőket alázó gesztusok fölmelegítése (a miniszterelnök szíves közléséből tudjuk, hogy a magyar alapjáraton, politikailag inkorrekt és macsó, afféle félázsiai tahó, olyan „fehérvárihuszáros”, meg „vak komondoros” – magyarán persze frusztrált és elmaradott) a menő odaát. Akkor is ritka, hogy egy viszonylag nagy társadalmi és politikai csoport, mint a rommagyarság, ne ismerje föl és ne legyen képes fellépni a nők és minden más kisebbség érdekében, akkor amikor, szemmel láthatóan, éppen olyan típusú problémák miatt szenved – kisebbségi elnyomatás, kirekesztés, hátrányára kialakított ethnic order, stb., stb. –, mint más kisebbségi embertársai. Bányavakság ez, amit vagy kinövünk, vagy afféle egzotikus skanzenvilág leszünk Európa peremén, hoz ez valami kis perselypénzt, csak ahogy mondani szokták, ez megélhetéshez kevés, éhenhaláshoz meg éppenséggel sok, persze állandóan rinyálni, azért még lehet.
A nők egyenjoguságát és társadalmi elismerését, valamint esélyegyenlőségét és sajátos identitását elismerő, stb., és kivívását zászlajára tűző mozgalmak és csoportosulások is számosak (legkevesebb a liberális, a marxista és a radikális feminizmust érdemes fölemlíteni), na persze nem itt, hanem a fejlett nyugati országokban, melyek alkonyát frusztrált férfisereg rebesgeti, és bukását reméli, temetné akárcsak a multikulturalizmust[ii], ja persze mindezt a kisebbségi jogok rendületlen, és lánglelkű harcosaként. Nincs is széles e határban harcos feminista mozgalom – igaz tisztelet azoknak, akik megpróbálják mostoha körülményeink között is megérteni és élesztgetni, ezt a jobb sorsra érdemes, ideológiát és mozgalmat –, nálunk ez is az ellenreakcióval kezdődik („úgy kezdődött, hogy a komám visszaütött” című, örök hányászöld nóta dallamára). Történik ugyanis, hogy egy számottevő szájbercsoport a „férfiakat” kezdte el keresni, fényes nappal, petróleumlámpa fényénél, a ködös/jeges csíkország monitorjain. Jól tudom, hogy nincs az a közép afrikai, vagy távolkeleti szexuális perverzitás, ami mellé, vagy annak érdekében, stb., és ugyanakkor ellene, ne lehetne kilencvenezer fb lájkot begyűjteni. Mégis föltűnő, ahogy a „férfiak klubja” tagsága rohamosan bővül, valami eszméletlen frusztráltság munkálhat itt (és persze téves kódolás), sötét mizogin nyavalya, amin egyszerű kibeszélés talán már nem is segít. Az alapító mintegy természetesen, semmit nem akar kibeszélni, férfierényeket keres és vissza akar menni a múltba ezek fölleléséhez (retrótópia?), de „női oldalról, s dolgokról” még csak nem is beszél, azok számára tabuk! S, ami még föltűnőbb, hogy egy jól pozicionált internetes portál riportere egy örökkévalóságig hagyja járni horkolós verklijét, a lopakodó hímsovén szöveget, mely minden támpontot nyújtó kontextualizálás helyett, toborzót és önreklámot nyomat, azt dünnyögi: „a férfi értékek képviselete erőteljes hanyatlásban van, a férfiak visszahúzódóban vannak”, és ezért a nők helyett (sic!) is kérdezi, hogy „hol vannak a férfiak”? („A fijjuk a bányában dógoznak” – ennyit talán magától is tudhatna!). S, akkor ő majd demagógiájával előre tőr (hisz „előgondolkodik” ő – sic!) és megmutatja mit jelent „igazi” férfinak lenni. De ugyancsak egyfajta maszkulin és hímsovén vélt/vagy valós „társadalmi igény” nevében ellenez a rommagyar politikai osztály, mindenfajta szexuális kisebbségekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés felszámolására tett kísérletet[iii], nemcsak idehaza, de Európában is.
A román társadalom és politikai osztály ebben (is) jobban teljesít, hiszen ásatag KGBélák és levitézlett bájgúnárok, (alias Dajcstompikák), no meg kiugrott papok helyett talpraesett és hatékony női politikusokat küldött az EP-be. Akik nem csak jó képet visznek az országról, hanem hatékony és gyakorlatias politikusok is, hadd soroljam föl néhányukat, a teljesség igénye nélkül: Renate Weber, Norica Nicolai, Daciana Sarbu, Adina Valean, Monica Macovei, és nem utolsó sorban Corina Cretu – aki közben európai biztos lett. De (a sok rossz példát mutató „nőies” politikus mellett, akik közül a „szőke ciklon”, a „Bősze szőkéje” a legkiemelkedőbb) van két valóban üde foltja a belpolitikának is, Alina Gorghiu, pártelnök (vajon hány generáció múlva vetőtik föl, hogy magyar pártnak nő legyen az elnöke, kishazánkban?) és Rovana Plumb, aki nemcsak szociális ügyeket visz a kormányban, hanem a szociáldemokrata párt választmányának elnöke is immár.
A nők emancipációjával mért elmaradottságunk fényévnyi, védjük meg tehát a férfiakat, kard ki kard ...!


[i] Mielőtt Bíró Rozália vagy Hegedüs Csilla – akiről tudva tudom, hogy 3 egész 7ig kultuszminiszter volt, che un'eccezione rinfrescante, hogy úgy mondjam – rám reccsennének, hogy az élet a tagozatban mily nagyszerű, hadd mondjam, hogy a nő-tagozatosdi (akárcsak a kereszt(y)ény, és minden más női önképző, és  tollfosztó körök) a patriarhális rend részei: újratermelik a társadalmi távolságot, a hierarchiát, az uralkodó férfinépség, és az alávetett fehérnépség között! Ha, valaki a nők egyenjoguságának állapotáról, azok társadalmi státusáról érdeklődik fölösleges a “nőtagozat” kalácssodró és gyapjúsütő tevékenységét fölhozni, még példának sem jók!
[ii] Nálunkfele (Csík) megmecskent hebrencseknek mondanák, kik férfiasságuk elmúltán sóvárogva, világfájdalommá, sőt galaktikus léptékű félelemmé nagyítják (prosztata okozta?) magánbetegségeiket, a médiák viszont hozzák kesergéseiket, szaporán. Hogy aszongya, a nyugati világ belefulladt szekularizmusába, hedonizmusába és rossz (sic!) munkamoráljába, elvesztette gyűlölködő és agresszív férfiasságát, bezzeg a jó macsó muszlim terroristák, kik fejeket vesznek tüstént és dalolva, azok csak az igazi férfiak, kezüket nem köti a pc beszéd és agyukat nem zavarja a multikulti, ugye! Észre sem véve, hogy a gyűlöletet tekintik férfias vonásnak és a toleranciát férfiatlanságnak!
[iii] Papi és egyéb bigott EP képviselőink a hasonneműek házasodási jogának, és az LMBT jogok, megtagadása okán, arról is megfeledkeznek, hogy ugyanazzal az ellenszavazattal a halálbűntetés mellett foglalnak állást, és az őshonos kisebbségek jogainak elismerése ellen, biztos, hogy ez is „az istenadta nép akarata”, Winkler és Sógor urak?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése