2015/04/21

Végső újratervezésVégső újratervezés
(Egy iránytűt, azaz műhold-kapcsolatát vesztett GPS kalandjai politikaországgal – Happy redesigning!)

Szinte elejétől végéig élőben néztem azt a politikai paródiát (a kifejezést Murray Edelman által adott értelemben használom itt: „A politikai szcéna mindenki számára, többféle modell paródiája, melyek mindig fenyegetőek.”), amit az RMDSz 12. Kongresszusa  címen adtak elő a múlt hét péntekjén-szombatján, és elmondhatom: okosabb ugyan nem lettem, de roppant mód megnőtt bennem a pánik afölött, hogy még az a kevés valóság-, és közjó iránti elkötelezettség is végképp elenyészett, amit politikusoknál eddig föltételeztem. A paródia ugyanis a reality-, illetve a Truman-show, olyanféle keverékének benyomását keltette (Baudrillard szimulákrum fogalmát már csak az iránta érzett tisztelet miatt sem használom az esetre), amit B-kategóriás tv-csatornák délutáni adásban közvetítenek, és amit legfennebb könnyű csevely, kötés-horgolás, vagy nappaliban szunyókálás közben fogyaszt a nagyérdemű. Senki nem mondott – lényegében – semmit, azt viszont nagyon hosszan és horkolós unalmasan tette. Borgest idézve és parafrazálva, amit elmondtak az „mérföld hosszúságú esztelen kakofónia, verbális limlom és összefüggéstelenség” volt, anélkül, hogy „egy értelemes sor, vagy pontos hír” elhangzott volna.
És mivel semmi figyelemreméltó el nem hangzott sem a hosszú üdvözlő beszédekben, sem a beszámolókban, sem pedig a hozzászólásokban, politikai vita pedig végképp nem volt, az emberben elsőre fölmerül a kérdés, mi az amit ilyen sok ünneplőbe öltözött ember, ilyen hosszan, ELHALLGATNI összejött? Ezért én itt a kudarc ünnepélyes elhallgatásának, valamint szőnyeg alá söprésének technikáit, illetve az éppen csak kiolvasható, de megbízható, jeleit igyekszem vázolni. Úgyhogy ez itt az ÁLCÁZÁS-TECHNIKA (camouflage) értelmezésének kísérlete, mivel ami elhangzott érdektelen, az el nem hangzottakat és a ki-, valamint elszólásokat igyekszem interpretálni, ez viszont nem minden érdek nélkül való.
Kezdjem az elején, a kongresszust, minden bizonnyal politikai tanácsadók (spin doctors) elképzelésének megfelelően, úgy hírdették meg, hogy a 25. éves jubileum emelkedettségével, ünnepélyességével mosták össze (amit mellesleg múlt december óta ünnepelnek/ünnepeltetnek ahol, és amikor csak lehet), az „újratervezést”, hogy ez utóbbi fogalom inkonzisztenciáját, ürességét, fölülírják és a kritikai fölszólamlásoknak elejét vegyék. Az ülés ezen napirendjéhez igazodtak a bel-, és külföldi meghívottak, akik egytől egyig gátlástalan és kritikátlan, zengzetes ódákat adtak elő, az „elmúlthuszonötév” harci sikereinek fölemlegetésével.
Aztán az emelkedett hangulatnak megfelelően (volt aki  dijátadás közepette sokadszorra hullajtott vizilókönnyeket – pedig már megszokhatta volna, hogy immár örök kitűntetett) az elnöki beszámoló színtiszta önfényezés lett, hiszen végképp nem szólt az elmúlt 2 (vagy 4, ez sem világos, hiszen 2 éve is volt kongresszus, és ott már beszámolt az azelőtti 2 évről – de ne kekeckedjünk: ahogy tetszik!) év kudarcairól[i], botlásairól, veszteségeiről, rossz döntéseiről, ellentmondásos üzeneteiről, korrupciós botrányairól[ii], stb.
Minden esetre igen figyelemreméltó, továbbá izzadságszagú erőfeszítés folyt – véleményem szerint csekély sikerrel -, hogy a kongresszus a sajátmaga választotta mottóval megbírkozzék, és hogy eltakarja annak tartalmatlanságát. Szinte minden hozzászóló (vita az nem volt) megpróbálta értelmezni az „újratervezés”-t. A legzavarosabb magyarázatfélével viszont, némi meglepetésre, a régi elnök Markó Béla szolgált[iii]. Az ex-nagyfőnök valami olyasmit fejtegetett, hogy nincs itt szükség semmiféle újratervezésre az RMDSz háza táján, hiszen a román demokrácia tévesztette el az utat (hogy most éppen miért ez a sötét diagnózis, amikor a korrupcióellenes fellépés nyomán egy kicsivel tisztább a kép, és bizakodóbb a nép, a politikai osztály és a demoktratikus intézmények viselt dolgainak leleplezésével kapcsolatban, stb., azt nem tudni), és ezért mégiscsak újra kell fogalmazni a célokat és eszközöket (hogy is írta Caragiale: „változtassunk megengedem, csak ne módosítsunk”). Ha jól értem, és jól értem, Markó az illiberális demokrácia (tudjuk hol, és tudjuk kinek kedves), a nem-demokratikus eszközök fele kacsingat, mégpedig áthárítva a felelősséget a román demokrácia kudarcára[iv]. Ez az újratervezés Budapestről sugallt egyik lehetséges – viszont elrejteni próbált – iránya jelenik meg, Semjén Zsoltnak a román mainstream politika fele elsütött, verbálisan keménykedő, követelésében is.
A kongresszus vezérszónokai beszédesen elhallgatják, illetve néhol szemérmesen utalnak csak az „autonómiázásra”, és a (kilencven százalékban dél-tiroli) statútum-tervezetre, és ehhez kapcsoltan a székelyföldi kiskirályok hallgatása (sem Borboly, aki csak üzent, sem Antal Árpád, sem Tamás Sándor nem tartott zengzetes beszédet, gyújtó erejű székelyföldiautonómiázással nem állt elő a kongresszuson), hogy úgy mondjam fülsiketítő csendet terített szét a kongresszus nagytermében. De beszédes, azaz szimbolikus jelentőségű lehet a székely zászlók hiánya is a kongresszusi képből. Nem kétlem, hogy az autonómiázás immel-ámmal, de folytatódni fog az „ünnep” elültével. Viszont egy dolog nagyon valószínű, az újratervezés új, esetleg közérthető és jól kommunikálható, az egész rommagyar közösség számára, stb. egyformán fontos és mozgósító témát nem fog hozni: ez az újratervezés lesz a végső, változó tartalmú és változó prioritásokon alapuló pótcselekvések, kétes értékű és értelmű, politikai manőverek következnek!
És ezzel eljutottam a kongresszus „munkálatainak” legfurább jelenségéhez, ahhoz ami számszerűsíthető és a legnagyobb elhallgatás, illetve álcázás: a részvételi és szavazási arányokhoz. Hadd ne térjek ki részletesen annak elemzésére, ami a belső demokratikus működés egyik legnagyobb hiányossága, ami a vita elmaradása mellett a leginkább jelzi, hogy a szövetség a demokratikus működés látszatára sem ad már, hiszen nem biztosított, sőt a helyszínen senki nem igényelte a titkos szavazás feltételeinek biztosítását, megtette ezt más[v]. Hanem a manipuláció non plus ultra-ja a szavazatok összeszámlálásakor és az eredmények bemutatásakor következett be. Történt ugyanis, hogy a kongresszus 778 hivatalosan delegált, tehát szavazati joggal rendelkező tagja közül, csupán 590-en járultak az urnákhoz Kelemen Hunor újraszavazásának alkalmából. Ami azt jelenti, hogy a jelöltek mintegy egynegyede el sem ment a kongresszusra, illetve nem vett részt a szavazáson (összehasonlításképpen az utolsó tisztújító nagyváradi kongresszuson a küldöttek 97%-a szavazott az elnökjelöltek valamelyikére). Eszerint Kelemen Hunor egyedüli jelölt az összes szavazatra jogosult küldött igen szavazatainak a 73%-át szerezte meg, amit a szavazatszámlálók játszi nagystílűséggel elfelejtettek közölni, és amire a jelenlevő nagyszámú sajtóképviselő, egyetlen kérdést sem pazarolt[vi]. És ez a jelenség a legbeszédesebb, a visszajáról és takarásból mutatja meg a diagnózist: ott tart a szervezet, hogy saját aktivistáinak egynegyede sem tartja fontosnak sem a kongresszust újratervezésestől, sem a régi/új elnök újraszavazását (választási lehetőség nem volt). Hát ezzel lehet számolni, innen lesz szép a bizalmi tőkét visszaépíteni, a jövőre esedékes választásokat sikeresen venni. Mit mondhatnék mást ezekután, mint „Boldog újratervezést, Hölgyeim és Uraim!”
[i] Többszőr kifejtettem az ezzel kapcsolatos véleményem, és részleteiben is elemeztem a krízist, többek között, és legutóbb, itt, meg itt.
[ii] A korrupciós botrányokról és egyáltalán az ellenük folyó aktuális föllépésről is közöltem elemzést, legutóbb például itt. A kongresszusnak még arra sem tellet, hogy legalább alapszabályzatba foglalja, hogy a következő választásokkor a korrupciós botrányba keveredett, meggyanúsított, följelentett, sőt már elítélt, stb.,  tisztségviselők, nem kerülhetnek listára! Rommagyar politikus korrupciója és egyéb bűncselekménye, kihágása (természetesen a redesigning jegyében) „magyar ügy”, és ezért a szövetség minden esetben szolidáris az elkövetővel!
[iii] Markó azt mondta kongresszusi felszólalásában, hogy „Első hallásra nem örültem annak, hogy kongresszusunk mottójául az újratervezést jelölték meg a szervezők, hiszen tetszetős ez a GPS-példa, de aki használt már műholdas navigációt, arra is emlékszik, hogy akkor jelenti be a kis szerkentyű az újratervezést, ha utat tévesztünk, esetleg elszáguldunk a letérő mellett, vagy nem vesszük észre a feljáratot. Márpedig az RMDSZ szerintem nem tévesztett utat. Viszont a romániai demokrácia igen. És ez sokkal súlyosabb, ezért van tényleg szükség a célok és eszközök újragondolására.” – nem olvastam még tőle hasonlóan zavaros három mondatot, ami bizony zavarodottságot is jelez, mégpedig az egész szövetségre jellemző zavarodottságot.
[iv] Önmagában is populista szólamnak, ha nem egyenesen demagógiának hat, hogy egy 25 éve parlamentben ülő, és ezidő alatt a leghosszabb ideig kormányon levő párt szimbolikus vezére, egyszercsak a demokrácia úttévesztéséről kezd beszélni, van ebben felelőssége csak éppen igyekszik szétkenni azt. Egyébként éppen a kongresszus fesztivista részében udvarolták körül és dícsérték szemközt a szövetséget, a mainstream román pártok képviselői, ezek szerint az úttévesztettek!
[v] Eckstein-Kovács Péter (ex-szenátor, ex-elnök jelölt, ex-elnöki tanácsadó) fb oldalán a következőket írta erről: „Torna. Egy tisztújító kongresszus csúcspontja az elnök megválasztása. Ez péntek este úgy zajlott le, hogy behoztak 3 szavazófülkét a színpadra, majd Molnár Zsolt megbízott névsorolvasó gépfegyversorozat ritmusban olvasta a küldöttek nevét. Esély se volt - igaz az elsőként szavazó tisztségviselők sem jártak elől jó példával - hogy mindenki bemenjen a fülkébe, legalább 2 másodpercre, amíg összehajtogatja szavazólapját -és ezzel titkosítja szavazatát. Gondolom, hogy az a néhány tíz küldött, aki bement a fülkébe rögtön gyanússá vált és félő, hogy fegyelmi elé fog nézni. Az újratervezés másik jelentős megnyilvánulása a hozzászólás cédulák elosztásának módja volt. Minden küldöttnek 15 másodperchez van joga és mióta a világ a világ az erre feljogosító cetlit a kajajeggyel együtt minden küldött megkapta a többi dokumentummal együtt. Az átszervezés jegyében, premierként, a megyei/területi elnökök osztották az alanyi jogon járó 15 másodperceket. Aki kért, az persze kapott cetlit, de a többség lemondott még arról a rongyos 15 másodpercről is. Sajnos, nem alakult ki vitának, vélemények ütköztetésének még a nyoma se a kongresszuson. Emlékszem egy szintén Kolozsváron megtartott kongresszusra, ahol reggel háromkor is zajlott a vita, a szavazás. Nem kívánok visszahozni elmúlt időket, de messze nem tartom normálisnak, hogy programmódosításnál, dokumentumok elfogadásánál ne nyissanak teret legalább egy általános vitára. Bő 700 küldött eljött tornászni Kolozsvárra: Ki van mellette (jobb kéz fel), Ki van ellene (jobb kéz leereszkedik), Ki tartózkodik (jobb kéz pihenő pozícióban marad). Szerintem meggondolkodtató, hogy 2013-ban, Csíkszeredában, bár egy tornaterem/sportcsarnok volt a színhelye a kongresszusnak, őszinte, kulturált vitának/együttgondolkodásnak voltunk részesei. Most, egy kultúrházban, úgy érzem, hogy inkább tornásztunk.
[vi] Mint ahogy azt sem tudjuk meg már soha a médiákból, hogy az elnök fő-fő sajtósa, egyáltalán megfordult-e a kongresszus helyszínén, vagy ez nem is fontos már. Éppen egy hete írtam: „az éles kérdés: van-e ma rommagyar média? Van-e olyan mediatikus tér, mely negyedik hatalmi ág lehetne, és ha nincs, akkor miért teszünk úgy, mintha lenne?”. Nos, a rommagyar médiák kongresszusi teljesítménye megerősít benne, nincs média, de valamiért továbbra is úgy teszünk mintha ....

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése